Marisol Rico-Cortez

Universitetslektor

Avdelningen för Industriell produktutveckling, produktion och design , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Telefon
+46 36-10 1154
Signatur/Kortnamn
RICOMA
Schema
Ändra din information