Andrea Ritosa

Doktorand i handikappvetenskap
Avdelningen för kommunikation och beteendevetenskaper , Högskolan för lärande och kommunikation
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd411e
Extern telefon
+46739100816
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Andrea är doktorand inom Handikappvetenskap vid Högskolan för Lärande och Kommunikation.

Hennes doktorandprojekt är en uppföljningsstudie och blir en del av det mångåriga arbete CHILD:s forskare gör med att undersöka förskolan som skyddande och stärkande miljö för barn med beteendesvårigheter. Syftet med studien är att få en bättre förståelse för de långsiktiga effekter förskolemiljö och engagemang i förskoleaktiviteter, senare har på skolengagemang och resultat. De vill inom projektet försöka att dra slutsatser om både skyddande och stärkande faktorer för barns fungerande, med ett speciellt fokus på barn med beteendesvårigheter. Forskare har följt barnen i projektet sedan de gick i förskolan och nu går de i årskurs 3 och 6.

Biografi

Andrea gick masterutbildningen ”Interventions in Childhood” vid Jönköping University och har en masterexamen i psykologi. Hon har tidigare arbetslivserfarenhet från socialtjänsten i Kroatien, där hon har arbetat med barn och unga från svåra bakgrundsförhållanden, och deras familjer.

Artikel

Ritoša, A. (2022). Validation of the School Engagement Questionnaire Engagement Versus Disaffection With Learning: Teacher Report in Swedish 6th Graders Journal of Psychoeducational Assessment, 40(4), 549-558. More information
Ritoša, A., Danielsson, H., Sjöman, M., Almqvist, L., Granlund, M. (2020). Assessing school engagement: Adaptation and validation of “Engagement Versus Disaffection With Learning: Teacher Report” in the Swedish educational context Frontiers in Education, 5. More information
Ritoša, A., Bajšanski, I. (2015). Učinak broja opcija na promjenu preferencija uslijed odluke [Number of Options and Choice-Induced Preference Change] Društvena istraživanja, 24(2), 281-300. More information

Konferensbidrag

Ritoša, A. (2019). Preschool Social Environment and Observed Involvement of Highly Hyperactive Children and Their Preschool Peers. European Conference on Educational Research (ECER), “Education in an Era of Risk – the Role of Educational Research for the Future?”, September, 3-6, 2019, Hamburg, Germany. More information

Övrigt

Ritoša, A., Mc Hugh, E., Nylander, E., Åström, F., Karlsson, E. (2021). Assessing young children’s engagement in preschool - a scoping review protocol [protocol]. More information