Maria Rossall

Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskning

Hur ser ett kompetent barn ut? Hur ser vi att ett barn är kompetent? Hur ser ett inkompetent barn ut? Vem bestämmer egentligen om ett barn är kompetent eller inte? Vad ingår i begreppet ”kompetent” eller ”kompetens” och vilka värderingar projiceras över dessa? Vilka konsekvenser får detta för barnet? Detta är några av de frågor som Maria ska forska kring under hennes utbildning på Jönköpings University. På förskolan uppmuntras man att se alla barn som kompetenta, och detta ses automatiskt som något positivt. Dock kan det ses som ett tveeggat svärd; då man talar om kompetenta barn, kan det resultera i att man synliggör barn som ses som inkompetenta. Marias forskning tar avstamp i sociala praktiker och ”practice architectures” med fokus på språk för att undersöka olika definitioner av kompetens samt hur barn kan komma att positioneras inom dessa dikotomier i förskolan. 

Biografi

Maria har sin bakgrund i media och kommunikation och har tidigare arbetat med kommunikation och project management inom akademin, think-tanks och mediebyråer i både Storbritannien och Sverige. Med detta i ryggsäcken har Maria gjort ett karriärsskifte och utbildat sig till förskollärare och arbetat främst inom förskolor i Södertälje. Forskning blev nästa naturliga steg då Maria vill gärna utmana olika perspektiv, förgivettagande och gängse praktiker.