Dag Raudberget

Universitetslektor
Civilingenjör

Kontakt

Rum
D1406
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Jag forskar om "Multilösningsteknik", en metod för att göra produktutvecklingen effektivare. Metoden kallas på Engelska "Set Based Concurrent Engineering" och upptäcktes på Toyota i början av 1990- talet.  Tillsammans med ett antal företag och institutet IVF i Mölndal har vi tillämpat Multilösningsteknik i ett antal utvecklingsprojekt med gott resultat och jag arbetar nu med att skapa verktyg som underlättar införandet metoden i andra projekt.

Biografi

Dag Raudberget är civilingenjör i Farkostteknik från KTH, med fordonsteknisk inriktning. Han har arbetat som konsult inom produktutveckling under 1997-2000, och har drivit eget företag inom mekanisk konstruktion.

År 2000 anställdes han vid avdelningen för Maskinteknik på nuvarande Tekniska Högskolan i Jönköping som lärare i konstruktion och produktutveckling och år 2001 blev han programansvarig för kandidatprogrammet 'Produktutveckling och Design'. Vid sidan om lärartjänsten har han även doktorerat i maskinkonstruktion genom att studera tillämpningarna av Toyotas “Set Based Concurrent Engineering".

Antologibidrag

Bjursell, C., Raudberget, D. (2019). Organising for knowledge and learning – a balancing act between divergent forces. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 42 -55). London, UK: Routledge
Bjursell, C., Raudberget, D. (2017). Organisering för kunskap och lärande: En balansgång mellan motsättningar. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 59 -76). Lund: Studentlitteratur AB

Artikel

Müller, J., Isaksson, O., Landahl, J., Raja, V., Panarotto, M., Levandowski, C., Raudberget, D. (2019). Enhanced function-means modeling supporting design space exploration Artificial intelligence for engineering design, analysis and manufacturing, 33(4), 502-516.
Raudberget, D., Elgh, F., Stolt, R., Johansson, J., Lennartsson, M. (2019). Developing agile platform assets: exploring ways to reach beyond modularisation at five product development companies International Journal of Agile Systems and Management, 12(4), 311-331.
Johannesson, H., Landahl, J., Levandowski, C., Raudberget, D. (2017). Development of product platforms: Theory and methodology Concurrent Engineering - Research and Applications, 25(3), 195-211.
Raudberget, D., Levandowski, C., Isaksson, O., Kipouros, T., Johannesson, H., Clarkson, J. (2015). Modelling and Assessing Platform Architectures in Pre-embodiment Phases through Set-based Evaluation and Change Propagation Journal of Aerospace Operations, 3(3-4), 203-221.
Raudberget, D., Bjursell, C. (2014). A3 reports for knowledge codification, transfer and creation in research and development organisations International Journal of Product Development, 19(5/6), 413-431.
Raudberget, D. (2010). Practical Applications of Set-Based Concurrent Engineering in Industry Strojniski vestnik, 56(11), 685-695.

Doktorsavhandling

Raudberget, D. (2015). Industrial Application of Set-based Concurrent Engineering – Managing the design space by using Platform System Families (Doctoral thesis, Göteborg: Chalmers University of Technology).

Konferensbidrag

Popovic, D., Raudberget, D., Elgh, F. (2020). Product platforms in industrialized house building – information modeling method. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS), 6-9 October, 2020, Jönköping, Sweden.
Wlazlak, P., Andersen, A., Raudberget, D. (2020). Interconnecting Product and Manufacturing Domains: A Literature Review. Amsterdam: IOS Press, 9th Swedish Production Symposium (SPS2020), 7-8 October 2020, Jönköping, Sweden.
Raudberget, D., Elgh, F. (2019). Improving Modularization in Industry by Introducing a New Model for Module Classification. 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 16-19 December 2018, Bangkok, Thailand.
Raudberget, D., Hornmark, K., Younadam, B. (2019). Developing Flexible Modules - A Pragmatic Way to Organize and Reuse Engineering Assets. 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IEEM 2019, Macau, 15 - 18 December 2019.
Raudberget, D., André, S., Elgh, F. (2018). Modularisation in two Global Product Developing Companies: Current State and Future Outlook. Linköping: The Design Society, NordDesign 2018, August 14-17, Linköping.
Elgh, F., Johansson, J., Poorkiany, M., Stolt, R., Raudberget, D. (2018). Traceability of decisions in product realization processes of custom engineered products. 15th International Design Conference - DESIGN 2018, May 21st-24th, 2018, Dubrovnik, Croatia.
Raudberget, D., Ström, M., Elgh, F. (2018). Supporting innovation and knowledge transfer from individual to corporate level. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering (TE2018), Modena, Italy, July 3 to July 6, 2018.
Elgh, F., Johansson, J., Stolt, R., Lennartsson, M., Heikkinen, T., Raudberget, D. (2018). Platform Models for Agile Customization – What's Beyond Modularization?. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy.
Raudberget, D. Levandowski, C. André, S. Isaksson, O. Elgh, F. Müller, J. , ... Stolt R. (2017). Supporting Design Platforms by Identifying Flexible Modules. International Conference on Engineering Design (ICED17), Vancouver, 21-25 August, 2017..
Isaksson, O. Arnarsson, Í. Bergsjö, D. Catic, A. Gustafsson, G. Kaya, O. , ... Ström M. (2017). Trends, observations and drivers for change in systems engineering design. International Conference on Engineering Design (ICED17), Vancouver, 21-25 August, 2017..
Johansson, J., Stolt, R., Raudberget, D. (2016). An approach to capture engineering knowledge through visual evaluation of mass generated design proposals. DESIGN 2016, 14th International Design Conference.
Ström, M., Raudberget, D., Gustafsson, G. (2016). Instant Set-Based Design, an Easy Path to Set-Based Design. 26th CIRP Design Conference.
Gustafsson, G., Raudberget, D., Ström, M. (2016). Unveiling fundamental relationships in industrial product development. 26th CIRP Design Conference.
Raudberget, D., Landahl, J., Levandowski, C., Müller, J. (2016). Bridging the gap between functions and physical components through a structured functional mapping chart. 2016 ISPE International Conference on Transdisciplinary Engineering.
Ström, M., Raudberget, D., Gustafsson, G. (2016). Development of a methodology to implement set-based design in a day. DESIGN 2016, 14th International Design Conference.
Levandowski, C., Corin Stig, D., Raudberget, D., Johannesson, H. (2015). Accommodating Emerging Technologies in Existing Product Platforms. 24th Annual IAMOT Conference for the International Association for Management of Technology, Cape Town, 8-11 June, 2015.
Landah, J., Raudberget, D., Johannesson, H. (2015). Assessing System Maturity of Interacting Product and Manufacturing Alternatives Before Early Technology Commitment. 24th Annual IAMOT Conference for the International Association for Management of Technology, Cape Town, 8-11 June, 2015.
Levandowski, C., Raudberget, D., Johannesson, H. (2014). Set-Based Concurrent Engineering for Early Phases in Platform Development. The 21st ISPE International Conference on Concurrent Engineering.
Raudberget, D., Michaelis, M., Johannesson, H. (2014). Combining Set-Based Concurrent Engineering and Function - Means Modelling to Manage Platform-Based Product Family Design. IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IEEM.
Raudberget, D., Gustafsson, G. (2012). From DDB to TDB - A New Approach to Design-Build Projects. 3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar.
Raudberget, D., Edholm, P., Andersson, M. (2012). Implementing the principles of Set-based Concurrent Engineering in Configurable Component Platforms. Aalborg: Center for Industrial Production, 9th NordDesign Conference, NordDesign 2012, Aalborg University, Aalborg, Denmark, 22-24 August, 2012.
Raudberget, D. (2011). Enabling Set-Based Concurrent Engineering in traditional product development. International Conference on Engineering Design, ICED11.

Licentiatavhandling

Raudberget, D. (2012). Industrial Experiences of Set-based Concurrent Engineering- Effects, results and applications (Licentiate thesis). Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development, SE- 412 96 Göteborg