Johan Röklander

Laboratorietekniker
Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB