Johan Röklander

Laboratorietekniker
Avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB