Sofie Rotstedt

Sofie Rotstedt är koordinator på Jönköping Academy. Jönköping Academy är en tvärdisciplinär nationellt och internationellt ledande centrumbildning för forskning, samskapande och spridning av kunskap och lärande som bidrar till bättre hälsa och välfärd. Centrumbildningen drivs i samverkan med Jönköping University och Region Jönköpings län.

Jönköping Academy bedriver forskning inom bland annat kvalitetsförbättring, förändringsledarskap, co-production, innovation och patientsäkerhet. Ett ledord för verksamhet är samskapande (co-production) och därför eftersträvas att forskningen sker tillsammans med praktiken och personer med levd erfarenhet, exempelvis patienter. Jönköping Academy jobbar bland annat tillsammans med nätverket Samverkan invånare som består av personer med olika erfarenheter av hälsa- och sjukvård och civilsamhälle och de utgör vårt bollplank och påverkar forskning, projekt och undervisning genom sina erfarenheter.

Sofie jobbar även med MSI (Mötesplats Social Innovation), vilket är ett nationellt nätverk där JU utgör en nod. Sociala innovationer är nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som stävar efter att möta samhällets utmaningar. Läs mer om JU:s arbete med sociala innovationer här >.

Medarbetarna på Jönköping Academy har skiftande bakgrund och professioner, varpå det är en stor bredd på forskningsfrågorna. Sofie är själv är kommunikatör i botten, och även om många av arbetsuppgifterna relaterar området, ägnas största delen av dagarna åt att koordinera arbetet inom centrumbildningen. 

Varmt välkommen att besöka Jönköping Academy på Hälsohögskolan i Jönköping eller besök oss på webben.