Elin Salmiranta

Doktorand Hälsa och vårdvetenskap

Elin Salmiranta har bakgrund som IT-ingenjör och affärssystemskonsult, men valde byta bana då hennes son fick en förvärvad ryggmärgsskada 2014. Hon upptäckte många brister inom hälso- och sjukvård och andra delar av samhället när det gäller den vård och support barn med ryggmärgsskada och deras familjer behöver och började fundera på hur hon skulle kunna skapa förändring. Elin valde att läsa masterprogrammet Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd på Hälsohögskolan, Jönköping och blev klar 2018. Hon tyckte att masterprogrammet var väldigt givande och ville fortsätta med forskning för att skapa förändring för barn med ryggmärgsskada och deras familjer. 

Sedan vårterminen 2020 är Elin inskriven som organisationsdoktorand tillhörande forskningsmiljön IMPROVE, vid hälsohögskolan i Jönköping. Hon ingår även i den Fortefinansierade forskargruppen, ledd av professor Sofia Kjellström, kallad SAMSKAPA - Co-creating health & social care: Exploring, measuring and enhancing co-production at the national, regional and local levels. Elin kommer bedriva interaktiv forskning kring co-production, med syftet att beforska systemet kring barn med ryggmärgsskada och tillsammans med familjer och andra aktörer hitta lösningar för att förbättra systemet. Den preliminära titeln för avhandlingsarbetet är: “Co-production and innovation in the system surrounding children with spinal cord injury”. 

Huvudhandledare är Kristina Areskoug Josefsson, professor och docent på Hälsohögskolan. Bihandledare är Marlene Ockander och Daniel Masterson, lektor respektive postdok på Hälsohögskolan.     

Konferensbidrag

Salmiranta, E. (2020). Children with long-term illness plan their own health improvement projects. 24th Rehabilitation World Congress 2020, September 8-10, 2020, Aarhus, Denmark. More information