Anders Svensson

Universitetslektor medie- och kommunikationsvetenskap

Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskare

Medie- och Kommunikationsforskning , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Forskning

Anders Svensson deltar för närvarande i forskningsprogrammet Media Effects and Practices Program, finansierat av Hamrinstiftelsen, och som är under etablering inom den medie- och kommunikations‐vetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan för lärande och kommunikation. Under 2009-2013 har Anders Svensson deltagit i KK-projektet "Organiserade producenter av unga nätkulturer: aktörer, praktiker, ambitioner", tillsammans med forskare från Linnéuniversitet, Högskolan i Halmstad, Malmö högskola och Lunds universitet. Han har också, tillsammans med forskare i det nationella eHälsonätverket, deltagit i det av Socialstyrelsen finansierade projektet "Att fånga nyttan av IT-investeringar inom vård och omsorg". Anders Svenssons forskning omfattar även medier och deltagande i både kritisk och bred mening, från IKT-medier och demokrati till sociala medier och konsumentkultur. Ett speciellt intresse finns för hur icke-politiska gemenskaper och diskussioner på internet fungerar för informellt lärande av medborgarkultur. Han deltar också i forskningsplattformen för Medie-, litteratur- och språkdidaktik, med fokus på relationen mellan medier och språk. Med en bakgrund inom bild- och konstvetenskap inrymmer forskningsintresset också den visuella kulturen samt visuell retorik och semiotik.

Biografi

Anders Svensson disputerade i journalistik och masskommunikation vid JMG, Göteborgs universitet, år 2007. Hans doktorsavhandling "Från norra ståplats till cyberspace" handlar om ishockeysupporters diskussioner på internet, och undersöker den kommunikativa och deliberativa nivån hos sådana offentliga diskussioner. 

Antologibidrag

Svensson, A. (2013). Adopting Social Media in the Corporate Sphere. Göteborg: Nordicom More information
Olsson, T. Svensson, A. (2013). Reaching and Including Digital Visitors. New York: Peter Lang Publishing Group More information
Svensson, A. (2010). Young Men, ICTs and Sports. Göteborg: Nordicom, University of Gothenburg More information
Svensson, A. (2010). Online Conversation Threads on Ice Hockey. New York: Peter Lang More information
Olsson, T. Svensson, A. (2009). Organized producers of net culture. The Researching and Teaching Communication Series. Tartu: Tartu University Press More information
Svensson, A. (2008). Obekräftade nyheter på sportsidorna. Insikt. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
Svensson, A. (2001). Mediesport och cybersupporters. SVEBI:s årsbok. Lund: Sveriges förening för beteendevetenskaplig idrottsforskning More information
Svensson, A. (1998). Sportbilden i en ortstidning. Jönköping: Jönköping University Press More information

Artikel

Olsson, T. Svensson, A. (2012). Producing Prod-Users. More information
Svensson, A. Vimarlund, V. Gäre, K. (2011). Online Participation with Obstacles. More information
Svensson, A. (2009). No More Bowling Alone. More information
Svensson, A. (1999). Bevakningen av kriget i svenska dagstidningar. More information
Svensson, A. (1999). Kvällspressen och kriget. More information
Svensson, A. (1999). Slarv, misslyckande eller medveten policy?. More information
Svensson, A. (1999). Svenska etermedier citerar eliten och använder västkällor. More information
Svensson, A. (1999). Två nyhetsbyråer. More information
Svensson, A. (1999). Krigsbilder. More information

Avhandling

Svensson, A. (2007). Från norra ståplats till cyberspace. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation. Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet More information

Konferensbidrag

Svensson, A. Olausson, U. (2014). Visual Climate Change Communication. More information
Svensson, A. (2013). Collective Memory and Grief. More information
Svensson, A. (2013). The Passion of Collective Grief. More information
Lindberg, Y. Svensson, A. (2013). Swedish language teachers and social media. More information
Svensson, A. Olsson, T. (2012). Creating Co-Creative Visitors. More information
Svensson, A. Lindberg, Y. (2012). Blivande svensklärare och sociala medier. More information
Olsson, T. Svensson, A. (2012). Creating Co-Creating Visitors. More information
Svensson, A. (2011). Sports Fans, ICT’s and Informal Learning of Civic Culture. More information
Svensson, A. (2011). Optional Marketing: A Typology of Customer Evangelism at Web 2.0 and IRL. More information
Svensson, A. Lindberg, Y. (2011). Lärarstudenters exponering för mediernas språk. More information
Lindberg, Y. Svensson, A. (2011). Mediernas och språkets ömsesidighet. More information
Svensson, A. Olsson, T. (2010). Producing Prod-Users. More information
Olsson, T. Svensson, A. (2010). Reaching and Including Digital Visitors. More information
Svensson, A. (2010). Mythologizing the Business. More information
Svensson, A. Olsson, T. (2009). Organized producers of net culture. More information
Svensson, A. (2008). First solving problems and then socializing. More information
Svensson, A. (2008). Net rumors on the sports pages. More information
Svensson, A. (2007). What defines a public sphere?. More information
Svensson, A. (2005). Idrottspubliken tar ordet. More information
Svensson, A. (2002). Media Sport: new technology in a local context. More information
Svensson, A. (2001). Kulturell offentlighet och medborgaranda. More information
Svensson, A. (1999). Den frånvarande bilden och helt andra bilder. More information
Svensson, A. (1997). Sportbilden i en ortstidning. More information

Övrigt

Svensson, A. (2008). När idrottspubliken tar till orda. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information