Anders Svensson

Universitetslektor medie- och kommunikationsvetenskap

Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Forskare

Medie- och Kommunikationsforskning , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie doktor


Forskning

Anders Svensson deltar för närvarande i forskningsprogrammet Media Effects and Practices Program, finansierat av Hamrinstiftelsen, och som är under etablering inom den medie- och kommunikations‐vetenskapliga forskningsmiljön på Högskolan för lärande och kommunikation. Under 2009-2013 har Anders Svensson deltagit i KK-projektet "Organiserade producenter av unga nätkulturer: aktörer, praktiker, ambitioner", tillsammans med forskare från Linnéuniversitet, Högskolan i Halmstad, Malmö högskola och Lunds universitet. Han har också, tillsammans med forskare i det nationella eHälsonätverket, deltagit i det av Socialstyrelsen finansierade projektet "Att fånga nyttan av IT-investeringar inom vård och omsorg". Anders Svenssons forskning omfattar även medier och deltagande i både kritisk och bred mening, från IKT-medier och demokrati till sociala medier och konsumentkultur. Ett speciellt intresse finns för hur icke-politiska gemenskaper och diskussioner på internet fungerar för informellt lärande av medborgarkultur. Han deltar också i forskningsplattformen för Medie-, litteratur- och språkdidaktik, med fokus på relationen mellan medier och språk. Med en bakgrund inom bild- och konstvetenskap inrymmer forskningsintresset också den visuella kulturen samt visuell retorik och semiotik.

Biografi

Anders Svensson disputerade i journalistik och masskommunikation vid JMG, Göteborgs universitet, år 2007. Hans doktorsavhandling "Från norra ståplats till cyberspace" handlar om ishockeysupporters diskussioner på internet, och undersöker den kommunikativa och deliberativa nivån hos sådana offentliga diskussioner. 

Antologibidrag

Svensson, A. (2013). Adopting Social Media in the Corporate Sphere: The Tricky Route to Monetization of Social Media. In: Tobias Olsson (Ed.), Producing the Internet: Critical Perspectives of Social Media Göteborg: Nordicom More information
Olsson, T., Svensson, A. (2013). Reaching and Including Digital Visitors: Swedish Museums and Social Demand. In: Pille Runnel, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Piret Viires, Marin Laak (Ed.), The Digital Turn: User's Practices and Cultural Transformations (pp. 43 -57). New York: Peter Lang Publishing Group More information
Svensson, A. (2010). Young Men, ICTs and Sports: Fan Cultures and Civic Cultures. In: Olsson, Tobias & Dahlgren, Peter (Ed.), Young People, ICTs and Democracy: Theories, Policies, Identities and Websites (pp. 211 -230). Göteborg: Nordicom, University of Gothenburg More information
Svensson, A. (2010). Online Conversation Threads on Ice Hockey: A Comparison of Swedish Male and Female Participants. In: Sexual Sports Rhetoric: Global and Universal Contexts (pp. 107 -120). New York: Peter Lang More information
Olsson, T., Svensson, A. (2009). Organized producers of net culture: Theoretical approach and empirical illustrations. In: Pille Pruulmann-Vengerfeldt et al. (Ed.), Communicative approaches to politics and ethics in Europe (pp. 99 -112). Tartu: Tartu University Press More information
Svensson, A. (2008). Obekräftade nyheter på sportsidorna: När rykten på nätet utmanar Jönköpings-Postens pressetiska policy. In: Medier och kommunikation i förändring: Forskning vid den 30-årsjubilerande medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningen i Jönköping (pp. 77 -92). Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation More information
Svensson, A. (2001). Mediesport och cybersupporters. In: Göran Patriksson (Ed.), SVEBIS årsbok: aktuell beteendevetenskaplig idrottsforskning. 2001 (pp. 165 -175). Lund: Sveriges förening för beteendevetenskaplig idrottsforskning More information
Svensson, A. (1998). Sportbilden i en ortstidning: Hur elitishockeylaget HV71 visuellt iscensätts i Jönköpings-Posten. In: Gert Z Nordström (Ed.), En lokaltidning och det offentliga samtalet: En granskning av Jönköpings-Posten under ett utgivningsår (pp. 42 -). Jönköping: Jönköping University Press More information

Artikel

Olsson, T., Svensson, A. (2012). Producing Prod-Users: Conditional Participation in a Web 2.0 Consumer Community Javnost - The Public, 19(3), 41-58. More information
Svensson, A., Vimarlund, V., Gäre, K. (2011). Online Participation with Obstacles: Non-Willingness to Become Facebook fans of a Health-Promoting Web Site Merz: medien+erziehung, 70-80. More information
Svensson, A. (2009). No More Bowling Alone: When social capital goes digital Journal of Global Communication, 2(1), 251-266. More information
Svensson, A. (1999). Bevakningen av kriget i svenska dagstidningar: Stark övervikt för västkällor JMG Granskaren, 7-. More information
Svensson, A. (1999). Kvällspressen och kriget JMG Granskaren, 4-. More information
Svensson, A. (1999). Slarv, misslyckande eller medveten policy?: Dubbelt så hög andel oklara eller saknade källor som i Gulfkriget JMG Granskaren, 2-. More information
Svensson, A. (1999). Svenska etermedier citerar eliten och använder västkällor JMG Granskaren, 5-. More information
Svensson, A. (1999). Två nyhetsbyråer: Två bilder av kriget JMG Granskaren, 2-. More information
Svensson, A. (1999). Krigsbilder: Är de verkligen döda? JMG Granskaren, 2-. More information

Doktorsavhandling

Svensson, A. (2007). Från norra ståplats till cyberspace: En beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv (Doctoral thesis, Göteborg: Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet). More information

Konferensbidrag

Svensson, A., Olausson, U. (2014). Visual Climate Change Communication: The Role of Images in Teaching Media. ECREA 5th European Communication Conference Lisboa 12-15 November. More information
Svensson, A. (2013). Collective Memory and Grief: Local Media Agenda Setting and Mourning Media Consumer's Reception. NordMedia 2013, Oslo, Norge, 8-11 augusti.. More information
Svensson, A. (2013). The Passion of Collective Grief: Identity, Social Relations and the Role of Media. Media and Passion, Lund, Sweden, 21 March. More information
Lindberg, Y., Svensson, A. (2013). Swedish language teachers and social media: Preconditions for integrating social media into language teaching. SCIRA, Jönköping, 6-9 augusti, 2013. More information
Svensson, A., Olsson, T. (2012). Creating Co-Creative Visitors: Developing Strategies for User Participation. ECREA, Istanbul, Turkey, 24-28 October. More information
Svensson, A., Lindberg, Y. (2012). Blivande svensklärare och sociala medier: Förutsättningar för integration av sociala medier i språkundervisning. NU2012, Göteborg, 17-19 oktober. More information
Olsson, T., Svensson, A. (2012). Creating Co-Creating Visitors: Developing Strategies for User Participation. ECREA 2012, 4:th European Communication Conference, 24-27 October, Istanbul, Turkey. More information
Svensson, A. (2011). Sports Fans, ICT’s and Informal Learning of Civic Culture. Civic Cultures, Lund, Sweden, March 31st, 2011. More information
Svensson, A. (2011). Optional Marketing: A Typology of Customer Evangelism at Web 2.0 and IRL. NordMedia 2011, Akureyri, Island, 11-13 August. More information
Svensson, A., Lindberg, Y. (2011). Lärarstudenters exponering för mediernas språk: Svensklärarstudenters medieanvändning, utbud man tar del av och uppfattningar om framtida elevers medievanor.. Literacy - en morsmålsdidaktisk utfordring. 3:e nordiske morsmålsdidaktiske forskningskonferanse, Tönsberg, Norge, 2-4 november 2011.. More information
Lindberg, Y., Svensson, A. (2011). Mediernas och språkets ömsesidighet: En enkätundersökning om blivande lärares tankefigurer kring språk och medier. Strategisk arena: Lärande text och språk, Göteborg. More information
Svensson, A., Olsson, T. (2010). Producing Prod-Users: Conditional Participation in a Web 2.0 Consumer Community. Communication and Citizenship, IAMCR Conference, Braga, Portugal, 18-22 July 2010. More information
Olsson, T., Svensson, A. (2010). Reaching and Including Digital Visitors: Swedish Museums and Social Demand. Transforming Cultures in the Digital Age, Tartu, Estonia, 14-16 April, 2010. More information
Svensson, A. (2010). Mythologizing the Business: The Brand Building Process of a Web 2.0 Company. Transcultural Communication - Intercultural Comparisions, 3rd ECREA Conference, Hamburg, Germany, 12-15 October 2010. More information
Svensson, A., Olsson, T. (2009). Organized producers of net culture: Actors. practices, ambitions. Transcultural Communication - Intercultural Comparisions, 3rd ECREA Conference, Hamburg, Germany, 12-15 October 2010. More information
Svensson, A. (2008). First solving problems and then socializing: The character of conversation within a non-political online discussion. Transcultural Communication - Intercultural Comparisions, 3rd ECREA Conference, Hamburg, Germany, 12-15 October 2010. More information
Svensson, A. (2008). Net rumors on the sports pages: When net rumors challenge press ethics of Jönköpings-Posten. Transcultural Communication - Intercultural Comparisions, 3rd ECREA Conference, Hamburg, Germany, 12-15 October 2010. More information
Svensson, A. (2007). What defines a public sphere?: The historical bourgeois public sphere and the Internet. Transcultural Communication - Intercultural Comparisions, 3rd ECREA Conference, Hamburg, Germany, 12-15 October 2010. More information
Svensson, A. (2005). Idrottspubliken tar ordet: Vad som diskuteras i ett diskussionsforum för idrottsfans på internet. Transcultural Communication - Intercultural Comparisions, 3rd ECREA Conference, Hamburg, Germany, 12-15 October 2010. More information
Svensson, A. (2002). Media Sport: new technology in a local context: An audience perspective. Transcultural Communication - Intercultural Comparisions, 3rd ECREA Conference, Hamburg, Germany, 12-15 October 2010. More information
Svensson, A. (2001). Kulturell offentlighet och medborgaranda: Teoretisk grundval för en empirisk undersökning av opinionsbildning och supporterkultur på internet. Transcultural Communication - Intercultural Comparisions, 3rd ECREA Conference, Hamburg, Germany, 12-15 October 2010. More information
Svensson, A. (1999). Den frånvarande bilden och helt andra bilder: Vad ser vi på sportsidorna?. Transcultural Communication - Intercultural Comparisions, 3rd ECREA Conference, Hamburg, Germany, 12-15 October 2010. More information
Svensson, A. (1997). Sportbilden i en ortstidning: Hur elitishockelaget HV71 visuellt skildras i Jönköpings-Posten. Transcultural Communication - Intercultural Comparisions, 3rd ECREA Conference, Hamburg, Germany, 12-15 October 2010. More information

Övrigt

Svensson, A. (2008). När idrottspubliken tar till orda: HV-supporters diskuterar online. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information