Movin Sequeira

Doktorand

Kontakt

Rum
D3401
Telefon
Signatur/Kortnamn
SEQMOV
Skype
movinsq07
Schema
Ändra din information

Movin Sequeira (Master i Produktionssystem) är doktorand inom ämnesområde produktionssystem. Hans forskningsintresse är inom  produktion lokaliseringsbeslut. Han studerar "återflyttningsbeslut", där tillverkande företag tar beslut för att flytta tillbaka produktionen till hemlandet. Under de senaste åren har flera företag tagit beslut att återflytta, särskilt i högkostnadsländer tex. Sverige. Det finns ett behov av att öka förståelsen inom återflyttning och undersöka verktyg för beslutsstöd för dessa typ av beslut.

Anledningar till att återflytta produktion är att ökade kostnader i lågkostnadslander och kravet på kort leveranstid och hög flexibilitet. Movin är intresserad av att studera de kriterier som beaktas i en återflyttningsbeslut och hur dessa kriterier kan modelleras till ett beslutsstödssystem för digital och automatisk beslut.

Artikel

Pardillo-Baez, Y., Sequeira, M., Hilletofth, P. (2020). Local and Organic Food Distribution Systems: Towards a Future Agenda Operations and Supply Chain Management, 13(4), 336-348. More information
Hilletofth, P., Sequeira, M., Adlemo, A. (2019). Three novel fuzzy logic concepts applied to reshoring decision-making Expert systems with applications, 126, 133-143. More information

Konferensbidrag

Sequeira, M., Hilletofth, P. (2019). Feasibility of Analytical Hierarchy Process as a Tool for Reshoring Decisions. OSCM 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM), 15 – 18 December, 2019,Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P. (2019). Applying Fuzzy Analytical Hierarchy Process to Reshoring Decisions with Complexity and Uncertainty. OSCM 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM), 15 – 18 December, 2019,Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Hilletofth, P., Sequeira, M. (2019). Fuzzy logic in a reshoring decision-making context. OSCM 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM), 15 – 18 December, 2019,Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P. (2019). Critical cost factors to consider in a manufacturing reshoring decision. 26 th EurOMA Conference, Operations adding value to society, 17th - 19th June 2019, Helsinki, Finland. More information
Pardillo Baez, Y., Sequeira, M., Hilletofth, P., Andersson, R. (2019). Local Distribution of Organic Food: A Review and Research Agenda. OSCM 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM), 15 – 18 December, 2019,Ho Chi Minh City, Vietnam. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P., Eriksson, D., Sollander, K. (2018). Reshoring drivers in a Swedish manufacturing context. 27th International IPSERA Conference, Athens, March 25-28, 2018.. More information
Neramballi, A., Sequeira, M., Rydell, M., Vestin, A., Ibarra, M. (2017). A comprehensive literature review of green supply chain management. 2nd World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE Congress 2017), Barcelona, Spain, April 2-4, 2017. More information

Licentiatavhandling

Sequeira, M. (2020). Developing decision-support tools for evaluation of manufacturing reshoring decisions (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Övrigt

Sequeira, M., Hilletofth, P., Eriksson, D. . Criteria considered in a reshoring decision: a multiple case study. More information
Hilletofth, P., Sequeira, M., Tate, W. . Feasibility of fuzzy logic in reshoring decision making. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P., Eriksson, D. . Feasibility of AHP support tools in reshoring decision making. More information