Charlotte Sjödahl

Doktorand i pedagogik
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Artikel

Bjursell, C., Sjödahl, C., Hedegaard, J. (2023). School Superintendents as Translators of Policy from the National to the Municipal Level: Emerging Discourse About an Evidence-Based Practice Scandinavian Journal of Public Administration, 27(3), 24-36. More information