Rigmor Skoglund

Tekniklektor
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB