Susanne Smithberger

Universitetsadjunkt
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation
För en presentation av Susanne Smithberger, se engelska presentationsidan.