Mohammad Sobuh

Universitetslektor Teknik
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Programansvarig MASTech