Kristina Sollander

Universitetsadjunkt produktionssystem
Teknologie doktor

BIOGRAFI

Kristina Sollander är född och uppvuxen i Mullsjö, Sverige. Hon har jobbat inom plastindustrin på olika positioner och har även drivit ett turistföretag inom naturturism. Under år 2015 avlade hon en teknologie kandidatexamen inom ämnesområdet Industriell Organisation och Ekonomi med inriktning mot Logistik och Ledning vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Året därefter erhölls en filosofie magisterexamen inom General Management vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Kristina är anställd som doktorand inom Produktionssystem på avdelningen för Logistik och Verksamhetsledning vid Tekniska Högskolan i Jönköping och studerar ledningsarbetet inom tillverkande små till medelstora företag från ett innovationsperspektiv. 2019 avlades en licentiatavhandling inom ämnet.

Artikel

Engström, A., Johansson, A., Edh Mirzaei, N., Sollander, K., Barry, D. (2023). Knowledge creation in projects: an interactive research approach for deeper business insight International Journal of Managing Projects in Business, 16(1), 22-44. More information
Sollander, K., Engström, A. (2022). Unplanned managerial work: an ambidextrous learning potential Studies in Continuing Education, 44(3), 441-459. More information
Engström, G., Hilletofth, P., Eriksson, D., Sollander, K. (2018). Drivers and barriers of reshoring in the Swedish manufacturing industry World Review of Intermodal Transportation Research (WRITR), 7(3), 195-220. More information
Engström, G., Sollander, K., Hilletofth, P., Eriksson, D. (2018). Reshoring drivers and barriers in the Swedish manufacturing industry Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, 11(2), 174-201. More information
Sollander, K., Hilletofth, P., Eriksson, D. (2017). Varför flyttar svenska företag hem sin produktion? , 16-21. More information
Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J., Hilletofth, P. (2017). Dimensionering av kapacitet i 14 företag , 16-21. More information
Hilletofth, P., Eriksson, D., Sollander, K. (2016). Guldfiskbeslut av Ericsson att flytta ut produktionen Intelligent logistik : inköp, logistik, produktion, affärer, 8-9 Stockholm: Intelligent logistik . More information

Doktorsavhandling

Sollander, K. (2023). Unplanned managerial work: A driver for knowledge creation and innovation capabilities in manufacturing SMEs (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Konferensbidrag

Sollander, K. (2021). Managerial Work in Loosely Coupled and Tightly Coupled Sub-Systems: Proposing a Conceptual Framework. 28th International Annual Operations Management Association (EurOMA) Online Conference, July 5-7, 2021. More information
Sollander, K. (2021). Finding the Unplanned Managerial Work: A Shadowing Study. 28th International Annual Operations Management Association (EurOMA) Online Conference, July 5-7, 2021. More information
Engström, A., Barry, D., Sollander, K., Edh Mirzaei, N., Johansson, A. (2019). Embracing the unplanned: Organizational ambidexterity within manufacturing SMEs. 79th Annual Meeting of the Academy of Management (AOM) 2019, August 9-13, Boston, Massachusetts, USA. More information
Sequeira, M., Hilletofth, P., Eriksson, D., Sollander, K. (2018). Reshoring drivers in a Swedish manufacturing context. 27th International IPSERA Conference, Athens, March 25-28, 2018.. More information
Sollander, K., Engström, A., Wikner, J. (2018). A framework for task-based ambidexterity in manufacturing SMEs. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018. More information
Sollander, K., Edh Mirzaei, N. (2018). Contextualising ambidexterity in small and medium-sized manufacturing enterprises. 25th International Annual EurOMA Conference, June 24-26th, 2018 Budapest, Hungary. More information
Sollander, K., Hilletofth, P., Eriksson, D. (2016). Motiv till återflyttning av produktion till Sverige. Forsknings- och tillämpningskonferensen. More information
Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J., Hilletofth, P. (2016). Kapacitetsdimensionering: 14 företags investeringsstrategier och planeringsstrategier. Forsknings- och tillämpningskonferensen. More information

Övrigt

Sollander, K., Edh Mirzaei, N., Engström, A. . Unplanned managerial work: Crucial support for knowledge creation in manufacturing SMEs. More information

Licentiatavhandling

Sollander, K. (2020). Organisational ambidexterity in practice: a study of managerial work in manufacturing SMEs (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information