Cecilia Sönströd

Universitetsadjunkt
Biträdande Avdelningschef
Avdelningen för datavetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E2415
Telefon
Schema
Ändra din information