Ulrika Stjerndahl

Samverkanskoordinator

Utbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd204
Telefon
+46 36-10 1461
SMS-nummer
+46 73-910 08 02
Signatur/Kortnamn
STJULR
Schema
Ändra din information

Ulrika är vid Göteborgs Universitet samt Malmö Högskola utbildad till grundskollärare i matematik, musik och svenska som andraspråk, gymnasielärare i musik, musikteori och estetisk kommunikation samt behörig för undervisning i svenska för invandrare. Hon har tidigare arbetat som lärare vid grundskolor i Torslanda, Göteborgs stad, och i Jönköpings kommun. Under de senaste åren har hon arbetat inom ideell församlingsverksamhet med särskilt ansvar för verksamhetsutveckling och ledarutbildning.

Ulrika är Samverkanskoordinator vid Utbildningsavdelningen på Högskolan för lärande och kommunikation. Samverkan sker internt inom HLK:s samtliga utbildningsprogram och forskningsmiljöer, med Jönköping Universitys övriga fackhögskolor samt med externa aktörer, såsom samhällssektorer som kan kopplas till HLK:s utbildningsprogram.


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka