Ulrika Stjerndahl

Samverkanskoordinator
Enheten för samverkan , Högskolan för lärande och kommunikation
Tjänstledig

Ulrika är grundskollärare i matematik, musik och svenska som andraspråk, gymnasielärare i musik, musikteori och estetisk kommunikation samt behörig för undervisning i svenska för invandrare. Hon har tidigare arbetat som lärare vid grundskolor i Torslanda, Göteborgs stad, och i Jönköpings kommun samt arbetat med verksamhetsutveckling och ledarutbildningar.

Ulrika är Samverkanskoordinator vid Enheten för samverkan på Högskolan för lärande och kommunikation. Samverkan sker internt inom HLK:s samtliga utbildningsprogram och forskningsmiljöer, med Jönköping Universitys övriga fackhögskolor samt med externa aktörer, såsom samhällssektorer som kan kopplas till HLK:s utbildningsprogram.