Tillan Strand

Universitetsadjunkt omvårdnad
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan
Programansvarig
Grundutbildningsfunktionen