Tillan Strand

Universitetsadjunkt omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Programansvarig
Grundutbildningsfunktionen

Kontakt

Rum
Ga641
Telefon
+46 36-10 1243
Signatur/Kortnamn
STRTIL
Schema
Ändra din information