Tillan Strand

Universitetsadjunkt omvårdnad
Programansvarig Sjuksköterskeprogrammet
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Vetenskapliga artiklar

  • Strand, T., & Lindgren, M. (2010). Knowledge, attitudes and barriers towards prevention of pressure ulcers in intesive care units: A descriptive cross-sectional study. Intensive and Critical Care Nursing, 26(6), 335-342.
  • Dini, F., et al. (2013). Volatile emissions from compressed tissue. PLoS ONE, 8(7), e6927.