Dinesh Sundaram

Doktorand
Avdelningen för material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Telefon
Schema
Ändra din information

Artikel

Sundaram, D., Svidró, J., Diószegi, A., Svidró, J. (2021). Measurement of Darcian Permeability of foundry sand mixtures International Journal of Cast Metals Research.