Anne-Marie Suutari

Doktorand

Anne-Marie Suutari arbetar som överläkare och kardiolog på Medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö. I arbetet ingår kliniskt arbete med hjärtpatienter samt kvalitetsförbättringsarbete lokalt på kliniken och i Region Jönköpings län. Våren 2017 slutförde Anne-Marie masterprogrammet Kvalitetsförbättringar och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Hälsohögskolan i Jönköping. Efter examen har Anne-Marie medverkat i masterprogrammet som coach och föreläsare.

Sedan våren 2018 är Anne-Marie inskriven som doktorand vid Hälsohögskolan i Jönköping, tillhörandes Jönköping Academy. Hon bedriver interaktiv forskning kring co-production, samskapad hälso- och sjukvård, med syftet att studera hur personer som lever med hjärtsjukdom, deras närstående samt sjukvårdspersonal kan samverka för att designa och skapa vården tillsammans. Anne-Marie är särskilt intresserad av att studera co-production i en komplex organisation med olika aktörer och med patienter som har komplexa vårdbehov som behöver tillgodoses både inom primärvården och den specialiserade vården. Den preliminära titeln för avhandlingsarbetet är “Co-production of Health and Care Services - Perspectives from Cardiac Care”. 

Anne-Marie var en av talarna vid International Forum Quality & Safety i Amsterdam, maj 2018, då avhandlingens första delstudie presenterades under titeln ‘Learning Café’ Group Education Program with Atrial Fibrillation Patients – A Model for Co-production”. Anne-Marie genomförde sitt halvtidsseminarium hösten 2020.

Huvudhandledare är Kristina Areskoug Josefsson, docent vid Hälsohögskolan. Bihandledare är lektor Annika Nordin och docent Johan Thor, samtliga anställda vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Artikel

Suutari, A., Thor, J., Nordin, A., Areskoug Josefsson, K. (2023). Improving heart failure care with an Experience-Based Co-Design approach: what matters to persons with heart failure and their family members? BMC Health Services Research, 23(1). More information
Suutari, A., Nordin, A., Kjellström, S., Thor, J., Areskoug Josefsson, K. (2022). Using stakeholders' experiences to redesign health services for persons living with heart failure: a case study protocol in a Swedish cardiac care setting [Protocol] BMJ Open, 12(3). More information
Suutari, A., Thor, J., Nordin, A., Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K. (2021). Improving Health for People Living With Heart Failure: Focus Group Study of Preconditions for Co-Production of Health and Care Journal of Participatory Medicine, 13(2). More information
Suutari, A., Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S., Nordin, A., Thor, J. (2019). Promoting a sense of security in everyday life—A case study of patients and professionals moving towards co-production in an atrial fibrillation “learning café” Health Expectations, 22(6), 1240-1250. More information

Doktorsavhandling

Suutari, A. (2023). Co-producing healthcare quality improvement: the prerequisites for, the value of and the lessons from co-production in a Swedish cardiac care setting (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Suutari, A. (2022). Co-producing Health and Care Services – Perspectives from Cardiac Care. SynEnergy, The Microsystem Festival, March 2 – March 4, 2022, Jönköping, Sweden. More information
Suutari, A. (2022). What matters to persons with heart disease, their family members and healthcare professionals? Co-learning about healthcare quality improvement in a Swedish cardiac care setting. Trollhättan: University West, WIL'22 International Conference on Work Integrated Learning, 7-9 December 2022, University West, Trollhättan, Sweden. More information
Suutari, A. (2020). Thesis in progress - Perspectives on co-production in a Swedish chronic cardiac care setting. IIAS Study Group on the Co-Production of Public Services, University of Haifa, Israel, 10 November 2020. More information
Suutari, A., Thor, J. (2018). ‘Learning Café’ group education program with atrial fibrillation patients – a model for co-production. International Forum on Quality and Safety in Healthcare, 2-4 May 2018, Amsterdam, the Netherlands. More information

Övrigt

Suutari, A., Thor, J., Nordin, A., Areskoug Josefsson, K. . Experiences of and conditions for re-designing heart failure care – a qualitative evaluation of an Experience-Based Co-Design case in a Swedish cardiac care setting. More information