Anne-Marie Suutari

Doktorand

Anne-Marie Suutari arbetar som kardiolog och medicinskt ansvarig läkare på kardiologen på Medicin- och geriatrikkliniken, Eksjö. I detta arbete ingår kliniskt arbete med hjärtpatienter samt ledarskapsuppdrag lokalt på kliniken och i Region Jönköpings län. Våren 2017 slutförde Anne-Marie masterprogrammet Kvalitetsförbättringar och ledaskap inom hälsa och välfärd vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Sedan våren 2018 är Anne-Marie inskriven som doktorand vid Hälsohögskolan i Jönköping, tillhörandes forskningsmiljön IMPROVE. Hon kommer att bedriva interaktiv forskning kring co-production, samskapande hälso- och sjukvård, med syftet att studera hur personer som lever med hjärtsjukdom, deras anhöriga samt sjukvårdspersonal kan samverka för att designa och skapa vården tillsammans. Anne-Marie är särskilt intresserad av att studera co-production i en komplex organisation med olika aktörer och med patienter som har komplexa vårdbehov som behöver tillgodoses både inom primärvården och den specialiserade vården. Den preliminära titeln för avhandlingsarbetet är "Coproduction in healthcare processes in complex organizations - Perspectives from cardiac care on motivation among patients, family members and healthcare professionals". Anne-Marie var en av talarna vid International Forum Quality & Safety i Amsterdam, maj 2018, då avhandlingens första delstudie presenterades under titeln ‘Learning Café’ Group Education Program with Atrial Fibrillation Patients – A Model for Co-production”.

Huvudhandledare är Kristina Areskoug Josefsson, docent vid Hälsohögskolan. Bihandledare är professor Sofia Kjellström och lektor Annika Nordin och docent Johan Thor, samtliga anställda vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Artikel

Suutari, A., Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S., Nordin, A., Thor, J. (2019). Promoting a sense of security in everyday life—A case study of patients and professionals moving towards co-production in an atrial fibrillation “learning café” Health Expectations, 22(6), 1240-1250.

Konferensbidrag

Suutari, A., Thor, J. (2018). ‘Learning Café’ group education program with atrial fibrillation patients – a model for co-production. International Forum on Quality and Safety in Healthcare, 2-4 May 2018, Amsterdam, the Netherlands.