Anne-Marie Suutari

Doktorand

Kontakt

Schema
Ändra din information

Anne-Marie Suutari arbetar som överläkare och kardiolog på Medicin- och geriatrikkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö. I detta arbete ingår kliniskt arbete med hjärtpatienter samt kvalitetsförbättringsarbete lokalt på kliniken och i Region Jönköpings län. Våren 2017 slutförde Anne-Marie masterprogrammet Kvalitetsförbättringar och ledarskap inom hälsa och välfärd vid Hälsohögskolan i Jönköping. Efter examen har Anne-Marie medverkat i masterprogrammet som coach och föreläsare.

Sedan våren 2018 är Anne-Marie inskriven som doktorand vid Hälsohögskolan i Jönköping, tillhörandes forskningsmiljön IMPROVE. Hon kommer att bedriva interaktiv forskning kring co-production, samskapad hälso- och sjukvård, med syftet att studera hur personer som lever med hjärtsjukdom, deras anhöriga samt sjukvårdspersonal kan samverka för att designa och skapa vården tillsammans. Anne-Marie är särskilt intresserad av att studera co-production i en komplex organisation med olika aktörer och med patienter som har komplexa vårdbehov som behöver tillgodoses både inom primärvården och den specialiserade vården. Den preliminära titeln för avhandlingsarbetet är “Co-production of Health and Care Services - Perspectives from Cardiac Care”. Anne-Marie var en av talarna vid International Forum Quality & Safety i Amsterdam, maj 2018, då avhandlingens första delstudie presenterades under titeln ‘Learning Café’ Group Education Program with Atrial Fibrillation Patients – A Model for Co-production”. Anne-Marie genomförde sitt halvtidsseminarium hösten 2020.

Huvudhandledare är Kristina Areskoug Josefsson, docent vid Hälsohögskolan. Bihandledare är professor Sofia Kjellström och lektor Annika Nordin och docent Johan Thor, samtliga anställda vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Artikel

Suutari, A., Thor, J., Nordin, A., Kjellström, S., Areskoug Josefsson, K. (2021). Improving Health for People Living With Heart Failure: Focus Group Study of Preconditions for Co-Production of Health and Care Journal of Participatory Medicine, 13(2). More information
Suutari, A., Areskoug Josefsson, K., Kjellström, S., Nordin, A., Thor, J. (2019). Promoting a sense of security in everyday life—A case study of patients and professionals moving towards co-production in an atrial fibrillation “learning café” Health Expectations, 22(6), 1240-1250. More information

Konferensbidrag

Suutari, A. (2020). Thesis in progress - Perspectives on co-production in a Swedish chronic cardiac care setting. IIAS Study Group on the Co-Production of Public Services, University of Haifa, Israel, 10 November 2020. More information
Suutari, A., Thor, J. (2018). ‘Learning Café’ group education program with atrial fibrillation patients – a model for co-production. International Forum on Quality and Safety in Healthcare, 2-4 May 2018, Amsterdam, the Netherlands. More information