Ann-Sofie Lekenstam

Utbildningsledare
Enheten för utbildning , Högskolan för lärande och kommunikation
Filosofie kandidat
Programansvarig Internationellt arbete
Alumnverksamheten