Kristina Säfsten

Professor produktionssystem

Forskarutbildningschef
VD-kansli , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Avdelningen för Industriell organisation och produktion , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Professor


Forskarutbildningsämnesansvarig, produktionssystem

Forskning

Kristina Säfstens forskningsintresse ligger inom operations management. Aktuell forskning där Kristina är eller har varit aktivt involverad berör på olika sätt gränssnittet mellan produktutveckling och produktion, med fokus på industrialisering och produktionsstart, men även produktionsstrategier, lean produktion och hållbarhet. För att exemplifiera frågeställningar som berörs kan några forskningsprojekt nämnas. I det avslutade projektet Robust START fokuserades snabb upprampning av produktionssystem. I projektet INTERFACE adresserades både gränssnittet mellan teknikutvecklig och produktutveckling samt gränssnittet mellan produktutveckling och produktion. I ett annat forskningsprojekt (KNOP) var fokus på lärande och utveckling av kompetens i samband med produktintroduktioner. I det aktuella projektet INDUS tas ett vidare perspektiv och industrialisering av en försörjningskedja studeras. Andra exempel är projektet STRATEGO där fokus var på produktionsstrategier för små och medelstora företag (SME) och PEXiSME inriktat på produktionsexcellens i SME. All forskning sker i nära samverkan med tillverkande företag, såväl mindre som lite större företag, regionalt samt nationellt.

Biografi

Kristina tog civilingenjörsexamen 1991 vid Tekniska högskolan i Linköping (LiTH). Grundutbildningen är inom maskinteknik med inriktning produktion samt med fördjupning på automatiserade produktionssystem. Därefter arbetade Kristina på Ericsson Telecom AB i Stockholm fram till 1995 då foskarstudierna påbörjades inom ramen för forskarskolan IMIE (International Graduate School of Management and Industrial Engineering) också det vid LiTH. 2002 disputerade Kristina inom ämnesområdet Monteringsteknik och påbörjade direkt därefter sitt arbete vid JTH som universitetslektor. Kristina antogs 2011 som docent i produktionssystem vid JTH och blev 2014 professor inom ämnet. Förutom forskning och undervisning är Kristina också engagerad i forskarutbildningen och är sedan 2014 forskarutbildningschef vid JTH.

Antologibidrag

Bellgran, M. Säfsten, K. (2006). Produktionsutveckling. Lund: Studentlitteratur More information
Säfsten, K. (2000). Evaluation of Assembly Systems in the Context of Change. Cranfield, England: Centre for Business Performance, Cranfield School of Management More information

Artikel

Gustavsson, M. Säfsten, K. (2017). The Learning Potential of Boundary Crossing in the Context of Product Introduction. : Springer More information
Alayón, C. Säfsten, K. Johansson, G. (2017). Conceptual sustainable production principles in practice. : Elsevier More information
Larsson, C. Syberfeldt, A. Säfsten, K. (2017). How to visualize performance measures in a manufacturing SME. : Emerald Group Publishing Limited More information
Löfving, M. Säfsten, K. Winroth, M. (2016). Manufacturing strategy formulation, leadership style and organisational culture in small and medium-sized enterprises. More information
Johansson, G. Säfsten, K. (2015). Managing uncertainty, complexity and dispersion in product development projects. : InderScience Publishers More information
Säfsten, K. Johansson, G. Lakemond, N. Magnusson, T. (2014). Interface challenges and managerial issues in the industrial innovation process. More information
Löfving, M. Säfsten, K. Winroth, M. (2014). Manufacturing strategy frameworks suitable for SMEs. More information
Johansson, G. Säfsten, K. (2013). Towards management of challenges in the innovation process. More information
Rösiö, C. Säfsten, K. (2013). Reconfigurable Production System Design - theoretical and practical challenges. More information
Lakemond, N. Magnusson, T. Johansson, G. Säfsten, K. (2013). Assessing interface challenges in product development projects. More information
Lakemond, N. Säfsten, K. Johansson, G. Magnusson, T. (2012). From Product Development to Production: On the Complexity of Geographical and Organizational Dispersion. More information
Berglund, M. Harlin, U. Gustavsson, M. Säfsten, K. (2012). New ways of organizing product introductions. More information
Edh, N. Winroth, M. Säfsten, K. (2012). Production-related Staff's Perception of Manufacturing at a SMME. : Elsevier More information
Fjällström, S. Säfsten, K. Harlin, U. Stahre, J. (2009). Information enabling production ramp-up. Bingley: Emerald More information
Lakemond, N. Johansson, G. Magnusson, T. Säfsten, K. (2007). Interfaces between technology development, product development and production. More information
Säfsten, K. Winroth, M. Stahre, J. (2007). The content and process of automation strategies. More information
Winroth, M. Säfsten, K. Stahre, J. (2007). Automation strategies. More information
Säfsten, K. Aresu, E. (2002). Assembly System Design and Evaluation of 15 Manufacturing Companies in Sweden. More information
Säfsten, K. Winroth, M. (2002). Analysis of the congruence between manufacturing strategy and production system in SMME. More information

Avhandling

Säfsten, K. (2002). Evaluation of assembly systems. Linköping Studies in Science and Technology. Linköping: More information

Bok

Abrahamsson, L. Bengtsson, L. Gremyr, I. Kowalkowski, C. Lindahl, M. Nilsson, A. Rehn, A. Segerstedt, A. Säfsten, K. Öhman, P. (2016). Industriell ekonomi och organisering. Stockholm: Liber More information
Säfsten, K. Johansson, G. Lakemond, N. Magnusson, T. (2010). Effektiv Produktframtagning. Lund: Studentlitteratur More information
Bellgran, M. Säfsten, K. (2009). Production Development. London: Springer More information
Bellgran, M. Säfsten, K. (2005). Produktionsutveckling. Lund: Studentlitteratur More information

Konferensbidrag

Vestin, A. Säfsten, K. Löfving, M. (2018). On the way to a smart factory for single-family wooden house builders in Sweden. More information
Bäckstrand, J. Säfsten, K. (2017). Rigor, relevance, funding and qualifications. More information
Salim, R. Andersson, O. Schneider, C. Winroth, M. Säfsten, K. (2016). Levels of Automation in the wood products industry. More information
Alayón, C. Sannö, A. Säfsten, K. Johansson, G. (2016). Sustainable production in surface treatment SMEs. More information
Säfsten, K. Bäckstrand, J. (2016). Co-creation of knowledge. Trondheim: More information
Salim, R. Kristina, S. Mats, W. (2015). Current situation analysis: Manufacturing challenges in woodworking sector. More information
Wlazlak, P. Hilletofth, P. Johansson, G. Säfsten, K. (2015). Supplier involvement in product development. More information
Hilletofth, P. Wlazlak, P. Johansson, G. Säfsten, K. (2015). Challenges with industralization in a supply chain network. Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society. More information
Johansson, G. Säfsten, K. Adolfsson, A. (2015). Implementation of R&D management models in global organisations. International Conference on Engineering Design. More information
Larsson, C. Säfsten, K. Syberfeldt, A. (2015). Performance measurement follow-up supporting continuous improvements in manufacturing companies. More information
Alayón, C. Sannö, A. Säfsten, K. Johansson, G. (2015). Sustainable production adoption by surface treatment SMEs. More information
Säfsten, K. Allert, A. (2014). Business support agencies introducing lean production in SMEs – does it make any difference?. More information
Säfsten, K. Winroth, M. Löfving, M. (2014). Development of a manufacturing strategy framework for SMEs. More information
Säfsten, K. Winroth, M. Löfving, M. (2014). Usability of a manufacturing strategy framework developed for SMEs. More information
Alayón, C. Säfsten, K. Johansson, G. (2014). Implementation of sustainable production principles within Swedish manufacturers. Göteborg: Chalmers university More information
Larsson, C. Säfsten, K. Syberfeldt, A. (2014). Performance measurement communication supporting lean production in SMEs. More information
Löfving, M. Säfsten, K. Winroth, M. Lim Yan Guan, R. (2014). The use of a manufacturing strategy tool and the role of national culture. More information
Winroth, M. Säfsten, K. (2013). Development Of A Manufacturing Strategy Tool Useful To SME – An Interactive Approach. More information
Alayón, C. Säfsten, K. Johansson, G. (2013). Sustainability in manufacturing: A literature review. More information
Löfving, M. Säfsten, K. Winroth, M. (2013). Leadership style, organization culture and manufacturing strategy formulation - Empirical evidence from Swedish SMEs. More information
Säfsten, K. Winroth, M. Löfving, M. (2012). Requirements on manufacturing strategy frameworks for SMME. More information
Löfving, M. Säfsten, K. Winroth, M. (2012). Manufacturing strategy formulation process – evidence from SMEs. More information
Edh, N. Winroth, M. Säfsten, K. (2012). Organizational comprehension of manufacturing strategy - A case study of a SMME. More information
Löfving, M. Säfsten, K. Winroth, M. (2012). Manufacturing strategy formulation process. More information
Winroth, M. Säfsten, K. Löfving, M. Edh, N. (2012). A tentative comprehensive manufacturing strategy framework adapted to the requirements in SME. More information
Säfsten, K. Winroth, M. (2011). Manufacturing strategies supporting competiveness in SMME. More information
Säfsten, K. Berglund, M. Harlin, U. Gustavsson, M. (2011). Development activities in product introductions – a cross functional approach. More information
Säfsten, K. Winroth, M. (2011). Manufacturing supporting strategies in SMME. More information
Säfsten, K. Gustavsson, M. Berglund, M. Harlin, U. (2009). Preparatory Production Activities and Learning During product Introduction. More information
Johansson, G. Säfsten, K. (2009). Assessment of challenges in the innovation process. : The Swedish Production Academy More information
Winroth, M. Säfsten, K. (2008). Automation Strategies. More information
Säfsten, K. Johansson, G. Lakemond, N. Magnusson, T. (2008). Managing Interfaces in the Industrial Innovation Process. More information
Säfsten, K. Harlin, U. Fjällström, S. Berglund, M. (2008). Proactive and Reactive Ways of Managing Product Introduction. More information
Säfsten, K. Berglund, M. Gustavsson, M. Harlin, U. (2008). Learning and Competence Driven Product Introduction. More information
Berglund, M. Harlin, U. Säfsten, K. (2008). Knowledge gained from product introduction and implications for organizational learning. More information
Lakemond, N. Johansson, G. Magnusson, T. Säfsten, K. (2007). A model for managing interfaces between technology development, product development and production. More information
Winroth, M. Säfsten, K. Stahre, J. Granell, V. Frohm, J. (2007). Strategic automation. More information
Fjällström, S. Säfsten, K. Stahre, J. (2007). Differences concerning information when handling predictable and enpredictable events in production systems. More information
Winroth, M. Säfsten, K. Stahre, J. (2006). Automation Strategies. More information
Winroth, M. Säfsten, K. Lindström, V. Frohm, J. Stahre, J. (2006). Automation Strategies. More information
Lakemond, N. Säfsten, K. Johansson, G. Magnusson, T. (2006). From Product Development to Production. More information
Magnusson, T. Johansson, G. Säfsten, K. (2006). Bridging the boundaries between technology development, product development and production. More information
Lundin, R. Johansson, G. Säfsten, K. (2006). Assessing performance of the Design-Manufacturing (DM) interface. More information
Johansson, G. Magnusson, T. Säfsten, K. Lakemond, N. (2006). Case studies on the application of interface dimensions in industrial innovation processes. More information
Säfsten, K. Lakemond, N. Johansson, G. Magnusson, T. (2006). The Content and Role of Preparatory Production Activities in the Product Development to Production Interface. Ljubljana: University of Ljubljana More information
Groth, M. Säfsten, K. Johansson, G. (2006). Research in Sweden on product and production development. More information
Berg, M. Säfsten, K. (2006). Managing production ramp-up. More information
Fjällström, S. Säfsten, K. Berg, M. (2006). Production ramp-up and the role of information. More information
Bäckstrand, J. Säfsten, K. (2006). Supply Chain Interaction. More information
Winroth, M. Säfsten, K. Stahre, J. (2005). Automation strategies. More information
Säfsten, K. Winroth, M. Stahre, J. (2005). The content and process of automation strategies. More information
Bäckstrand, J. Säfsten, K. (2005). Review of Supply Chain Collaboration Levels and Types. More information
Berg, M. Säfsten, K. (2005). A performance measurement framework for evaluation of production ramp-up. More information
Berg, M. Fjällström, S. Stahre, J. Säfsten, K. (2005). Production ramp-up in the manufacturing industry. More information
Johansson, J. Belov, I. Säfsten, K. Leisner, P. (2004). Thermal design evaluation of an electronic module for helicopter applications. More information
Johansson, J. Belov, I. Säfsten, K. Leisner, P. (2004). Thermal Analysis of an Electronic Module with a Double-sided PCB Housed in a 2-MCU Enclosure for Avionic Applications. Washington, D.C.: IMAPS--International Microelectronics and Packaging Society More information
Bellgran, M. Säfsten, K. (2004). Production System Design and Evaluation for Increased System Robustness. More information
Säfsten, K. Bellgran, M. (2003). Strategies for Learning During Design and Evaluation of Production Systems. More information
Säfsten, K. (2003). Evaluation of assembly systems and different approaches to system design. Cork, Ireland: More information
Säfsten, K. Winroth, M. (2001). Analysis of the congruence between manufacturing strategy and production system in SMME. More information
Säfsten, K. Bellgran, M. (2001). Design Driven Evaluation of Production Systems. Prague, Czech republic: More information
Broman, M. Eskilander, S. Säfsten, K. (2000). Interaction between Assembly System Suppliers and their Customers. Stockholm, Sweden: More information
Säfsten, K. Aresu, E. (2000). Assembly System Design and Evaluation at 15 Manufacturing Companies in Sweden. Stockholm, Sweden: More information
Säfsten, K. Johansson, C. (1999). Systematic Evaluation Supports Efficiency in Assembly Systems. More information
Säfsten, K. (1999). Strategic Preconditions for Efficient Assembly. Limerick, Ireland: More information

Licentiatavhandling

Säfsten, K. (1998). Requirements and strategic precondictions for efficient assembly. Linköping Studies in Science and Technology. Linköping: Linköping University More information

Rapport

Säfsten, K. Winroth, M. Löfving, M. (2014). STRATEGO Produktionsstrategier som stöd för konkurrenskraft i små och medelstora tillverkande företag – en handbok. JTH research report. More information
Säfsten, K. Johansson, G. (2005). Forskningsverksamhet inom produktframtagning i Sverige. VINNOVA analys. Stockholm: Verket för innovationssystem (VINNOVA) More information
Säfsten, K. Bellgran, M. (2002). Scientific considerations and methodological issues in research on assembly system design and assembly system evaluation. LiTH-IKP-R-. Linköping: Linköping University More information
Säfsten, K. Winroth, M. (2002). Produktionssystem och produktionsstrategi i balans. LiTH-IKP-I-266. Linköping: Linköpings universitet More information
Säfsten, K. Aresu, E. (2000). Vad är bra monteringssystem?. LiTH-IKP-R-1090. Linköping: Linköpings universitet More information
Säfsten, K. (1998). Strategic management of technology. LiTH-IKP-I-238. Linköping: Linköpings universitet More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information