Anna Sellin

Universitetsadjunkt rättsvetenskap
Studierektor
Rättsvetenskap , Jönköping International Business School
Magister i affärsrätt
För en presentation av Anna Sellin, se engelska presentationsidan.