Anna Sellin

Universitetsadjunkt rättsvetenskap
Studierektor
Rättsvetenskap , Jönköping International Business School
Magister i affärsrätt

Kontakt

Rum
B4026
Telefon
Schema
Ändra din information
För en presentation av Anna Sellin, se engelska presentationsidan.