Michael Sjökvist

Universitetsadjunkt

Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan

Filosofie kandidat


Programansvarig socialt arbete

Kontakt

Rum
Gc425
Telefon
+46 36-10 1217
Signatur/Kortnamn
SJMI
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Nämnder, råd m.m.

Programansvarig socionomprogrammet

Artikel

Areskoug Josefsson, K., Sjökvist, M., Bülow, P., Rolander, B. (2019). Psychometrics of the students' attitudes towards addressing sexual health scale for students in social work Social Work Education, 38(7), 925-940. More information

Rapport

Bülow, P., Sjökvist, M. (2010). Rehabsamordnaren som länk i den samordnade rehabiliteringen: Uppföljning av arbetsmodell för vårdcentraler i Jönköpings län. Arbetsrapport. More information