Michael Sjökvist

Universitetsadjunkt
Avdelningen för socialt arbete , Hälsohögskolan
Filosofie magister
Programansvarig socialt arbete

Programansvarig socionomprogrammet

 

Artikel

Areskoug Josefsson, K., Sjökvist, M., Bülow, P., Rolander, B. (2019). Psychometrics of the students' attitudes towards addressing sexual health scale for students in social work Social Work Education, 38(7), 925-940. More information

Rapport

Bülow, P., Sjökvist, M. (2010). Rehabsamordnaren som länk i den samordnade rehabiliteringen: Uppföljning av arbetsmodell för vårdcentraler i Jönköpings län. Arbetsrapport. More information