Amin Soheili

Universitetsadjunkt företagsekonomi
Företagsekonomi , Jönköping International Business School
Ekonomie magister

Kontakt

Rum
B4010
Telefon
Schema
Ändra din information