Mona Sörman

Studievägledare
Studentstöd & service , Högskoleservice
Filosofie magister

Kontakt

Rum
K2043
Telefon
Schema
Ändra din information

Studievägledare Tekniska Högskolan JTH

Koordinator Elitidrottsvänligt lärosäte EVL, dubbla karriärer, kombination studier /elitidrott

AMK representant SACO