Johan Strandler

Universitetsadjunkt Matematik och fysik
Filosofie magister
Programansvarig Tekniskt basår Campus