Johan Strandler

Universitetsadjunkt matematik
Universitetsadjunkt fysik
Avdelningen för matematik, fysik och kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie magister
Programansvarig Tekniskt basår Campus
Tekniskt basår