Carl-Johan Svensson

Universitetslektor Historia/ Samhällskunskap

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Doctor of Philosophy


Forskning

Jag disputerade den 5 juni 2014 på min avhandling ”Festligt, folklig, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från ’Den Svenska Historien’ till ’Sveriges Historia’”. I den har jag undersökt hur Historiska museet i Stockholm har omdebatterats i offentligheten mellan åren 1992 och 2011.

Vad ska visas på Historiska museet? För vem? Hur? Varför? Svaret på dessa frågor har sett högst olika ut hos olika debattörer, men det går att se mönster i detta som dessutom kan sättas i samband med förändringsprocesser i det bredare kulturpolitiska landskapet. Det framstår som att såväl Historiska, som andra museer, har öppnat upp för bredare målgrupper, för nya perspektiv, för större delaktighet och för inslag som tangerar upplevelseindustrin. Detta har hyllats av vissa debattörer, men inte av alla. Förändringarna har också ett pris.

Pressmeddelande

Avhandlingen på DiVA

Biografi

Nu undervisar jag i historia och samhällskunskap, företrädesvis på högskolans lärarutbildningar.

Tillsammans med Joakim Öberg är jag ansvarig för högskolans offentliga föreläsningar  

2011 gav jag och min bror Oscar ut boken Öronbrosk önskas. Livsöden, brott och humor i annonser genom tiderna, med en djupdykning i diverseannonser i Dagens Nyheter från 1864 fram till 2010.

2005-2009 var jag redaktör för Historielärarnas Förenings skriftserie ”Aktuellt om historia”.

Under 2007-2008 var jag en av redaktörerna till boken Mellan hantverk och high-tech: 160 år med Eksjö fabriks- och hantverksförening, som skrevs i en kurs i praktisk och teoretisk lokalhistoria.

Våren 2005 arbetade jag för Myndigheten för skolutveckling med en skoltävling kring hundraårsminnet av unionsupplösningen mellan Sverige och Norge.

I min bok Personporträtt och funderingar - en bok om Skillingaryds historia (2005) varvas personporträtt med betraktelser över ett samhälle i förändring. Olika människors bilder av då-nu-framtid bryts mot varandra och fram träder en mångfasetterad bild av orten Skillingaryd.

Antologibidrag

Svensson, C. (2017). En rishög och en kraschlandningsplats: historiekultur bortom storslagenheten. In: Boberg, Kåre; Daun, Magnus et al (Ed.), Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2017 (pp. 24 -37). Vaggeryd: Byarums hembygdsförening More information
Svensson, C., Samuelsson, T. (2017). Museet i bilderboken: Verklighetens museer utmanas av stereotypa barnböcker. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (huvudred.) (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 147 -170). Jönköping: Jönköping University More information
Svensson, C. (2014). Diverseannonser som möjlighet i historieundervisningen. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 255 -274). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik More information
Svensson, C., Svensson, O. (2012). Diverseannonser i Dagens Nyheters historia. In: Ellinor Melander (Ed.), Presshistorisk årsbok 2012 (pp. 29 -50). Stockholm: Svensk Presshistorisk Förening More information
Svensson, C. (2008). Historiemedvetande och bevarande: Ett kulturarv i Skillingaryd. In: Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige (pp. 98 -120). Göteborg: Makadam förlag More information

Artikel

Svensson, C. (2018). Ondskan har en vardaglig botten Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2018). En historia som ständigt förnyar sig: Sevärd ny Andrée-utställning Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2017). De små monumentens tisdagar: Andrées kraschlandningsplats, en rishög i Vaggeryd och annan historiekultur bortom storslagenheten Geografiska Notiser, 75(1), 23-36. More information
Svensson, C. (2017). En mindre svartvit bild av Ryssland Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2017). Till glesbygdens försvar! Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2017). Det är lockande att starta ett eget land Jönköping: Hall Media . More information
Svensson, C. (2017). Konstsamlingen hotas av fukt och rörskador: Del 5a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Gammalt Rubens-porträtt väcker nyfikenhet: Del 6b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Polisens utredning var full av bortförklaringar: Del 2a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Axel Nordgren-tavla kan vara rysk: Del 1b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). En rättegång om konst och signaturer: Del 3a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). En bok om en å förnyar hembygdslitteraturen Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Vladimir Lenin: Kattälskare och massmördare Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Polisens konstsamling går en osäker framtid till mötes: Del 6a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). En av världens mest förfalskade konstnärer: Del 4b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Konstskatten räddades från lågorna: Del 4a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Historien om konstskatten i polisens källare: Del 1a av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Albin Amelins blommor är ofta förfalskade: Del 2b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Bytte tjänsterum för en falsk Hermelin-tavla: Del 5b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2017). Äkta självporträtt fick falsk signatur: Del 3b av 6 Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Sluta skämmas för TV-tittandet: "Du får inte fyrkantiga ögon" Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Monument i förfall - inga statiska statyer Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). På två hjul mot apokalypsen Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Myten om Trygga Lilla Sverige Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). George Orwell - tidsbunden och sorgligt tidlös Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Gömma eller skärskåda Mein Kampf? Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Drömmen om en genväg till bildning Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2016). Älskade hatade museum Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2015). Var det som i "Gladiator" - på gladiatorernas tid? Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2015). Jakten på autenticitet Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2015). Tallriken som samtidsspegel - maten är vårt facit Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2015). Krocket och revolution under Tage Erlanders ´68 Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen . More information
Svensson, C. (2007). Från Winston Churchill till Bobby Sands: Ideologiskt laddade gatunamn och monument i Teheran Scandia, 73(2), 64-85. More information
Svensson, C. (2006). Mellan idyllbekräftelse och problematisering: Utställningsavvägningar på Grenna museum Aktuellt om historia, 73-82. More information
Svensson, C. (2006). Hur är läget? Hur blev det så? Vad händer sen?: Om relationen mellan historiemedvetande och bevarande skildrad genom uppfattningar kring Slätten i Skillingaryd Didaktisk Tidskrift, 23-61. More information
Svensson, C. (2006). Från Winston Churchill till Bobby Sands: Ideologiskt laddade gatunamn i Teheran Internationella Studier, 73-79. More information

Bok

Svensson, C., Svensson, O. (2011). Öronbrosk önskas: Livsöden, brott och humor i annonser genom tiderna. Malmö: Roos & Tegnér More information
Svensson, C., Öberg, J., E-Wallsten, A. (2008). Mellan hantverk och high-tech: 160 år med Eksjö fabriks- och hantverksförening. Ormaryd: Småföretagarna i Eksjö - Hantverksföreningen More information
Svensson, C. (2005). Personporträtt och funderingar: En bok om Skillingaryds historia. Jönköping More information

Doktorsavhandling

Svensson, C. (2014). Festligt, folkligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från <em>Den Svenska Historien</em> till <em>Sveriges Historia</em> (Doctoral thesis, Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation). More information

Proceedings (redaktörskap)

Svensson, C. (Eds.). (2009). Tyskland och Sverige genom historien: Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Greifswald 2008. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C., Andersson, N. (Eds.). (2008). Historieundervisning och identitet i det mångkulturella klassrummet. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C. (Eds.). (2008). Resor i tiden: konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Växjö 2007. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C., Sjöbrandt, A. (Eds.). (2007). Konferensrapport från Historiekongressen 2007. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C. (Eds.). (2007). Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Riga 2006. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Larsson, H., Svensson, C. (Eds.). (2007). Forskningsfronten flyttas fram: närings- och handelshistoria. , Bromma: Historielärarnas Förening More information
Svensson, C., Karlsson, K., Berggren, L. (Eds.). (2006). Forskningsperspektiv på bruk och förmedling av historia. , Bromma: Historielärarnas förening More information
Svensson, C. (Eds.). (2006). Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Västerås 2005. , Bromma: Historielärarnas Förening More information

Recension

Svensson, C. (2016). Peter Englund om mikrohistoria från folkhemmet. Jönköping: Hallpressen More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information