Carl-Johan Svensson

Universitetslektor Historia/ Samhällskunskap
Avdelningen för natur och samhälle , Högskolan för lärande och kommunikation
Doctor of Philosophy

Kontakt

Rum
Hc226
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskning

Svenssons forskning bedrivs inom ramen för forskningstematiken Plats, Identitet, Lärande (PIL). 

Under de senaste åren har han arbetat med ett projekt kring ballongfararen S.A. Andrées nio provflygningar med ballongen Svea 1893-1895. Som resultat av detta arbete utgavs sommaren 2021 boken Provflygningarna - platserna Andrée lämnade efter sig  (Carlsson förlag).
 

Parallellt med Andréeprojektet arbetade han med projektet "High Chaparral, historiekommunikation och formell/informell utbildning", finansierat av Riksantikvarieämbetet. I projektet studerades hur besökare tar sig an den historieinriktade westernanläggningen High Chaparral.

Svenssons forskning handlar generellt om hur vi människor kommer i kontakt med - och påverkas av - historia på en rad arenor i samhället. Avhandlingen från 2014 kretsade kring offentlig debatt om Historiska museet i Stockholm mellan åren 1992 och 2011. Vad ska visas på museet? För vem? Hur? Varför? Svaret på dessa frågor har sett högst olika ut hos olika debattörer, men det går att se mönster i detta som dessutom kan sättas i samband med förändringsprocesser i det bredare kulturpolitiska landskapet. Det framstår som att såväl Historiska, som andra museer, har öppnat upp för bredare målgrupper, för nya perspektiv, för större delaktighet och för inslag som tangerar upplevelseindustrin. Detta har hyllats av vissa debattörer, men inte av alla. Förändringarna har också ett pris.

I boken Öronbrosk önskas. Livsöden, brott och humor i annonser genom tiderna, från 2011, skriver Svensson och medförfattaren Oscar Svensson om hur historiska förändringar speglas i skenbart banala diverseannonser.

2019 utkom Svensson med boken Äkta och oäkta förfalskningar - en konstskatt i polishusets källare (Carlsson förlag) som handlar om konstförfalskningar.

Antologibidrag

Svensson, C. (2017). En rishög och en kraschlandningsplats: historiekultur bortom storslagenheten. In: Boberg, Kåre; Daun, Magnus et al (Ed.), Byarums Hembygdsförening Årsskrift 2017 (pp. 24 -37). Vaggeryd: Byarums hembygdsförening
Svensson, C., Samuelsson, T. (2017). Museet i bilderboken: Verklighetens museer utmanas av stereotypa barnböcker. In: Rebecka Florin Sädbom, Mikael Gustafsson & Hans Albin Larsson (huvudred.) (Ed.), Framåt uppåt!: Samhällsdidaktiska utmaningar (pp. 147 -170). Jönköping: Jönköping University
Svensson, C. (2014). Diverseannonser som möjlighet i historieundervisningen. In: Hans Albin Larsson (Ed.), 14 röster kring samhällsstudier och didaktik (pp. 255 -274). Jönköping: Samhällsstudier & didaktik
Svensson, C., Svensson, O. (2012). Diverseannonser i Dagens Nyheters historia. In: Ellinor Melander (Ed.), Presshistorisk årsbok 2012 (pp. 29 -50). Stockholm: Svensk Presshistorisk Förening
Svensson, C. (2008). Historiemedvetande och bevarande: Ett kulturarv i Skillingaryd. In: Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige (pp. 98 -120). Göteborg: Makadam förlag

Artikel

Svensson, C., Samuelsson, T. (2021). "A Gunpowder-Smelling History Lecture"?—Learning at a Wild West History Theme Park The Social Studies, 112(1), 14-27.
Svensson, C., Samuelsson, T. (2021). "Dra på dig bootsen, sadla hästen och ladda knallpulverpistolen!": skolevers lärande i Vilda Västern-temaparken High Chaparral Historielärarnas Förenings Årsskrift 2021, 141-152.
Svensson, C. (2018). Jakten mot mittpunkten: önskan om att stå i centrum Jönköping: Hall Media .
Svensson, C. (2018). En historia som ständigt förnyar sig: Sevärd ny Andrée-utställning Jönköping: Hall Media .
Svensson, C. (2018). Ondskan har en vardaglig botten Jönköping: Hall Media .
Svensson, C. (2018). Annonser som samhällsspegel Jönköpings-Posten, 20 december Jönköping: Hall Media .
Svensson, C. (2017). En mindre svartvit bild av Ryssland Jönköping: Hall Media .
Svensson, C. (2017). Till glesbygdens försvar! Jönköping: Hall Media .
Svensson, C. (2017). Det är lockande att starta ett eget land Jönköping: Hall Media .
Svensson, C. (2017). Konstsamlingen hotas av fukt och rörskador: Del 5a av 6 Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). Gammalt Rubens-porträtt väcker nyfikenhet: Del 6b av 6 Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). Polisens utredning var full av bortförklaringar: Del 2a av 6 Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). Axel Nordgren-tavla kan vara rysk: Del 1b av 6 Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). En rättegång om konst och signaturer: Del 3a av 6 Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). En bok om en å förnyar hembygdslitteraturen Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). Vladimir Lenin: Kattälskare och massmördare Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). Polisens konstsamling går en osäker framtid till mötes: Del 6a av 6 Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). En av världens mest förfalskade konstnärer: Del 4b av 6 Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). Konstskatten räddades från lågorna: Del 4a av 6 Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). Historien om konstskatten i polisens källare: Del 1a av 6 Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). Albin Amelins blommor är ofta förfalskade: Del 2b av 6 Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). Bytte tjänsterum för en falsk Hermelin-tavla: Del 5b av 6 Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2017). Äkta självporträtt fick falsk signatur: Del 3b av 6 Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2016). Sluta skämmas för TV-tittandet: "Du får inte fyrkantiga ögon" Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2016). Monument i förfall - inga statiska statyer Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2016). På två hjul mot apokalypsen Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2016). Myten om Trygga Lilla Sverige Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2016). George Orwell - tidsbunden och sorgligt tidlös Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2016). Gömma eller skärskåda Mein Kampf? Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2016). Drömmen om en genväg till bildning Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2016). Älskade hatade museum Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2015). Var det som i "Gladiator" - på gladiatorernas tid? Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2015). Jakten på autenticitet Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2015). Tallriken som samtidsspegel - maten är vårt facit Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2015). Krocket och revolution under Tage Erlanders ´68 Jönköpings-Posten Jönköping: Hallpressen .
Svensson, C. (2006). Från Winston Churchill till Bobby Sands: Ideologiskt laddade gatunamn i Teheran Internationella Studier, 73-79.

Bok

Svensson, C. (2021). Provflygningarna: Platserna Andrée lämnade efter sig. Stockholm: Carlsson Bokförlag
Svensson, C. (2019). Äkta och oäkta förfalskningar: En konstskatt i polishusets källare. Stockholm: Carlsson Bokförlag
Svensson, C., Svensson, O. (2011). Öronbrosk önskas: Livsöden, brott och humor i annonser genom tiderna. Malmö: Roos & Tegnér
Svensson, C., Öberg, J., E-Wallsten, A. (2008). Mellan hantverk och high-tech: 160 år med Eksjö fabriks- och hantverksförening. Ormaryd: Småföretagarna i Eksjö - Hantverksföreningen

Doktorsavhandling

Konferensbidrag

Svensson, C., Samuelsson, T. (2019). History as edutainment - Learning at a history theme park. 44th Annual Meeting of the Social Science History Association, November 21-24, 2019, Chicago, USA.
Svensson, C., Samuelsson, T. (2018). ”Dra på dig bootsen, sadla hästen och ladda knallpulverpistolen, för nu är du i Vilda Västern!”: High Chaparral, historiekommunikation och formell/informell utbildning. Centrum för barnkulturforsknings Tvärvetenskapliga barnkulturforskardag den 5 oktober, 2018, Stockholms universitet.

Proceedings (redaktörskap)

Svensson, C., Andersson, N. (Eds.). (2008). Historieundervisning och identitet i det mångkulturella klassrummet. , Bromma: Historielärarnas Förening
Svensson, C. (Eds.). (2008). Resor i tiden: konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Växjö 2007. , Bromma: Historielärarnas Förening
Svensson, C., Sjöbrandt, A. (Eds.). (2007). Konferensrapport från Historiekongressen 2007. , Bromma: Historielärarnas Förening
Svensson, C. (Eds.). (2007). Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Riga 2006. , Bromma: Historielärarnas Förening
Larsson, H., Svensson, C. (Eds.). (2007). Forskningsfronten flyttas fram: närings- och handelshistoria. , Bromma: Historielärarnas Förening
Svensson, C., Karlsson, K., Berggren, L. (Eds.). (2006). Forskningsperspektiv på bruk och förmedling av historia. , Bromma: Historielärarnas förening
Svensson, C. (Eds.). (2006). Konferensrapport från De Svenska Historiedagarna i Västerås 2005. , Bromma: Historielärarnas Förening

Recension

Svensson, C. (2020). Söndagsvägen, tidsandan och Englund själv. Jönköping: Hallpressen
Svensson, C. (2016). Peter Englund om mikrohistoria från folkhemmet. Jönköping: Hallpressen