Anette Svensson

Universitetslektor Engelska
Avdelningen för språk och estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Rum
Hd415
Telefon
Schema
Ändra din information

Biografi

Anette Svensson är doktor i Engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och docent i Litteraturdidaktik. Hon är sedan hösten 2013 anställd som universitetslektor vid Högskolan för lärande och kommunikation. Före det har hon tillbringat två år (2011-2013) som postdoktor vid Umeå universitet inom forskningsämnet språkdidaktik. Hon har även arbetat som universitetsadjunkt och lektor vid Luleå tekniska högskola (2009-2011). Hennes doktorsexamen från Umeå universitet i mars 2010 är inom engelska med litteraturvetenskaplig inriktning. Hon är också utbildad gymnasielärare i engelska och svenska och har tidigare arbetat som gymnasielärare både inom kommunala gymnasieverksamheten inklusive Komvux och på folkhögskola.

Forskning

Anette Svenssons aktuella forskning finns inom två olika, men närliggande områden. I forskningsprojektet ”Fiktion och lärande i det nya medielandskapet” som finansieras av Vetenskapsrådet under åren 2014-2016 och där Stefan Lundström vid Luleå tekniska universitet är projektledare, studeras ungdomars fritidsanvändning av fiktioner i olika medier med lärandeaspekter i särskilt fokus. Dessa resultat relateras sedan till gymnasieskolans användning av fiktioner.

Projektet är nära knutet till och en vidareutveckling av projektet Litteraritet och litteraturundervisning vilket ämnar sammankoppla lärarutbildningen med skolverksamheten. I fokus för projektet står ämneslärarutbildningen med inriktning mot gymnasieskolan och de litterära text- och medieformer som används och/eller ingår i utbildningen. Detta projekt knyter an till två tidigare studier som fokuserade på ungdomars medievanor beträffande berättelser och verksamma gymnasielärares text- och medieformer i litteraturundervisningen.

Anettes avhandling med titeln A Translation of Worlds: Aspects of Cultural Translation in Australian Migration Literature fokuserar på hur kulturella faktorer översätts från ett kulturområde till ett annat i fem Australiensiska romaner som alla handlar om migrationsprocesser. Termen kulturell översättning används för att se de processer som förmedlar dessa kulturella fenomen och definieras som göra ett kulturellt främmande fenomen bekant för någon.

Antologibidrag

Svensson, A., Haglind, T. (2020). Textuniversum och gränsöverskridande lärande: att arbeta med kreativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning. In: Nikolaj Elf, Tina Høegh, Kristine Kabel, Ellen Krogh, Anke Piekut & Helle Rørbech (Ed.), Grænsegængere og grænsedragninger i nordiske modersmålsfag (pp. 165 -183).
Lindberg, Y., Svensson, A. (2020). Introduktion: Gränsöverskridande litteraturstudier. In: Y. Lindberg & A. Svensson (Ed.), Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan (pp. 7 -26). Stockholm: Natur och kultur
Svensson, A. (2020). Textuniversum, trösklar och litteraturstudier. In: Y. Lindberg & A. Svensson (Ed.), Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan (pp. 120 -140). Stockholm: Natur och kultur
Svensson, A., Lundström, S. (2019). Kärlek och galenskap: intertextualitet i Anne på Grönkulla och Batman som textuniversum. In: Anna Nordenstam & Suzanne Parmenius-Swärdh (Ed.), Digitalt: Svensklärarens årsskrift 2018 (pp. 44 -59). Stockholm: Natur och kultur
Svensson, A., Lundström, S. (2019). Text universe: A pedagogical strategy to teach literary classics. In: Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg & Ylva Lindberg (Ed.), Virtual sites as learning spaces: Critical issues on languaging research in changing eduscapes (pp. 153 -180). Cham: Palgrave Macmillan
Svensson, A. (2015). Literature Teaching and Learning: An Overview. In: Eva Lindgren och Janet Enever (Ed.), Språkdidaktik: Researching Language Teaching and Learning (pp. 31 -42). Umeå: Department of Language Studies
Svensson, A. (2014). Multimodala fiktioner i litteraturundervisningen - på gott eller ont?. In: Elza Dunkels och Simon Lindgren (Ed.), Interaktiva medier och lärandemiljöer (pp. 143 -154). Malmö: Gleerups
Svensson, A. (2013). Pleasure and Profit: Re-presentations of Jane Austens’s Ever-Expanding Universe. In: Laurence Raw & Robert G. Dryden (Ed.), Global Jane Austen: Pleasure, Passion, and Possessiveness in the Jane Austen Community (pp. 203 -220). New York: Palgrave Macmillan

Artikel

Rosenbaum, C., Runesson Kempe, U., Svensson, A. (2021). Rikta blicken mot texten Forskning om undervisning och lärande, 9(1), 31-49.
Svensson, A., Malmqvist, J. (2021). Från finrummet till vardagsrummet: Transmedialt berättande som litteraturdidaktisk underhållning Utbildning och Lärande / Education and Learning, 15(2), 149-166.
Aronsson, M., Dodou, K., Svensson, A. (2021). Tema: Litteraturdidaktik – Litteraturstudiers relevans för skola och samhälle Utbildning och Lärande / Education and Learning, 15(2), 5-9.
Lundström, S., Svensson, A. (2020). Worlds of many languages. Transformations in fictional text universes Nordic Journal of Literacy Research, 6(3), 152-169.
Svensson, A. (2017). The Challenge of Teaching English in a Heterogeneous Classroom Educare - Vetenskapliga skrifter, 17(2), 56-80 Malmö: Malmö högskola .
Lundström, S., Svensson, A. (2017). Ungdomars fiktionsvanor Forskning om undervisning och lärande, 2(5), 30-51.
Svensson, A. (2013). Samtiden enligt Jane Austen Västerbottenskuriren, 39 Umeå: Västerbottens-Kurirens AB .
Svensson, A. (2013). Response Translation Studies, 6(1), 111-114 London: Routledge Taylor & Francis .

Doktorsavhandling

Svensson, A. (2010). A translation of worlds: Aspects of cultural translation and Australian migration literature (Doctoral thesis, Umeå: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier).

Konferensbidrag

Svensson, A. (2021). Text Universe: Literature Teaching and Learning in Transformation. National Forum for English Studies 2021, 21-23 April 2021, Huddinge, Sweden.
Svensson, A. (2020). Adding missing parts: Re-presenting the classic Anne of Green Gables. The 7th International Media Summit. LeaDMe. 13-15 Feb 2020, Mumbai, India.
Svensson, A. (2020). (Digitala) multimodala texter i litteraturundervisningen?. Sjette seminaret i Nettverk for litteraturdidaktisk forskning i Norden, 5-6 februar, 2020, Bergen, Norge.
Svensson, A., Haglind, T. (2020). ”Genom kontrasterna ser vi”: identitetsskapande och kontrastivt lärande med hjälp av Ronja Rövardotter. SMDI 14, 18-19 november 2020, Malmö universitet.
Svensson, A. (2020). Politicizing Anne: Literary Adaptations and Girls’ Literature. Conceptions of Girlhood Now and Then: "Girls' Literature" and Beyond, An international conference at Linnæus University, Växjö, Sweden, 6th–8th of October 2020.
Svensson, A. (2020). Literary re-presentations as acts of critical social responsibility. ASANOR Conference 2020, Truths, Facts, Fictions and Falsehood in American Studies, 24-26 September 2020, Tromsø, Norway.
Svensson, A., Malmqvist, J. (2019). Litteraturdidaktiken omkring oss. Konferens om litteraturstudiers samhällsrelevans, 7–8 november, Högskolan Dalarna, Falun.
Svensson, A. (2019). Text Universe: Literature Teaching and Learning in Transformation. National Forum for English Studies 2019, 10-12 April 2019, Malmö university, Sweden.
Svensson, A., Haglind, T. (2019). Multimodala textuniversum, kreativt lärande och bedömning. Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, 7-9. mai 2019, Stavanger, Norge.
Svensson, A. (2018). Text Universe: Teaching Literary Classics Across Analogue and Digital Media Spaces. The 5th International Media Summit. Mediamorphosis: Identity and Participation. 16-17 Feb 2018, Mumbai, India..
Svensson, A. (2018). Multimodala (fiktions)texter: korrelation mellan lärarutbildning och läraryrke?. SMDI 13: Bildning, utbildning, fortbildning, 13:e nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Linköping, 22-23 november, 2018..
Svensson, A., Haglind, T., Ebefors, F. (2018). Textuniversum i praktiken. Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköpings kommun, 13 november, Jönköping..
Svensson, A., Haglind, T. (2018). Text Universe: Teaching and Learning Within and Across Genres and Media. International conference, Genres and media landscapes in virtual-physical learning spaces. Moving frontlines? GeM 2018, 12-14 September 2018, Jönköping.
Svensson, A. (2017). Formal and Informal Learning: The Many Challenges of Teaching English in a Diverse Classroom. The 18th World Congress of Applied Linguistics: Innovation and Epistemological Challenges in Applied Linguistics, Rio de Janeiro, July 23rd to 28th, 2017..
Svensson, A. (2017). Textuniversum, multimodala texter och elevers måluppfyllelse. Skriv! Les! 2017 – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy, Trondheim, 9. - 11. mai, 2017..
Svensson, A. (2017). Multimodal Text Universes and Teaching Creative Thinking. Litteraturdidaktisk konferens, Jönköping, 6-7 oktober, 2017.
Svensson, A., Almgren White, A., Haglind, T. (2017). Textuniversum och gränsöverskridande lärande. Odense: Syddansk Universitet, Sjätte nordiska konferensen i modersmålsdidaktisk forskning (NNMF 6), Odense, Danmark 30 nov - 1 dec, 2017.
Lundström, S., Svensson, A. (2017). Fiktioner och textuniversum. Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Karlstad 24-25 nov, 2016.
Svensson, A. (2017). Food as Function and Food as Figure: Cultural Translation and Cultural Hybridity in Love and Vertigo and Nina’s Heavenly Delights. ACSIS Conference: Mobilising Cultural Studies, Norrköping, 19-21 June, 2017..
Svensson, A. (2016). Litteratur och litteraritet: Multimodala fiktioner i litteraturundervisningen – på gott eller på ont?. Nätverkskonferens för lärarutbildningsbibliotekarier, Jönköping, 19-20 maj, 2016..
Svensson, A. (2016). A Heterogeneous Classroom: An Effect of a New Media Ecology?. Making a Difference: The 2nd Asia Pacific Conference on Advanced Research (APCAR-2016), Melbourne, February 27-28, 2016..
Svensson, A., Lundström, S. (2016). Fiktionernas textuniversum: Två empiriska exempel. SMDI 12: Textkulturer. Tolfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Karlstad, 24-25 november, 2016..
Svensson, A. (2016). Teaching English in a Diverse Classroom: An Effect of the New Media Ecology?. British and American Studies Conference - BAS: The 26th Annual International Conference, Timisoara, May 12-14, 2016..
Svensson, A. (2015). Teaching English in a Diverse Classroom: Difficulties and Possibilities. National Forum 2015. Conference. May 20-22 2015 Luleå University of Technology..
Lundström, S., Svensson, A. (2015). Worlds of Many Languages: Learning from Fiction in Multimodal Text Universes. NIC 2015: 22nd Nordic Intercultural Communication Conference: Education, Risk and Conflict, Jönköping University, Sweden, 26 – 28 November 2015.
Manderstedt, L., Svensson, A., Palo, A. (2014). Think of it as a Challenge: Problematizing Pedagogical Strategies for Assessing and Examining Web-based University Courses. Next Generation Learning Conference NGL2014, mars 2014.
Svensson, A. (2014). Läsning “på riktigt” och “på låtsas”: Lärare och elever i det nya medielandskapet. Vetenskapsrådet, Resultatdialog, Jönköpings högskola, 20-21 november 2014.
Svensson, A. (2013). Reciprocal Cultural Translation as a Means for Integration in Hiam and Stella’s Place. NIC2013: Separation vs. Integration: Challenges of Bridging Cultural Contrasts.
Svensson, A. (2013). Have multimodal texts entered the Swedish classroom? Teaching literature in upper secondary school. Honolulu HICE 11:th Hawaii International Conference on Education, January 6-9, 2013, Honolulu, Hawaii.
Svensson, A. (2012). Fiktionstexter - Litteraturens värde och ungdomars medievanor. KLÄM, Konferens om lärande, ämnesdidaktik och mediebruk, 14-16 maj 2012, Umeå universitet.
Svensson, A. (2012). The Media Habits of Swedish Youths: A Survey Study of Media Use as a Spare Time Activity and as Schoolwork  among Swedish Youths. Språkstudiers forskningsdagar, 29-30 november 2012, Umeå universitet.
Svensson, A. (2009). A Translation of Worlds: The Effects of Cultural Translation on the Migration Process in Hiam and Stella’s Place. Literature, Geography, Translation: The New Comparative Horizons.
Svensson, A. (2007). Food as Cultural Representation and Cultural Translation in Two Migratory Texts. Exit in Literature and Culture – and in Life.
Svensson, A. (2006). A Translation of Worlds. Translation 1,5.
Svensson, A. (2005). The Immigrant Child as Translator. The Second Dublin City University Postgraduate Conference in Translation Studies.
Svensson, A. (2005). Translating a Past Elsewhere. Translation, Memory, Identity.

Samlingsverk

(2020). Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan. Stockholm: Natur och kultur