Ingvar L Svensson

Professor komponentteknologi , inriktning gjutning

Avdelningen för Material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Kontakt

Rum
E2321
Telefon
+46 36-10 1660
Signatur/Kortnamn
SVEN
Schema
Ändra din information

Forskning

Forskningen är fokuserad kring relationerna mellan gjutningsprocess, mikrostrukturutveckling och resulterande mekaniska egenskaper genom experimentella undersökningar, modelleringar och simulering av det gjutna materialet. Några av forskningsområdenas rubriker:

  • Modellering av ferrit tillväxt i nodulärt gjutjärn
  • Undersökning av effekten av ympningsmedel vid metall penetration hos gråjärn.
  • Simulering av mekaniska egenskaper hos olika gjutjärn.
  • Hållfasthet - duktilitet hos Al-Si-Cu-Mg legeringar i både gjuttillstånd och värmebehandlat tillstånd.
  • Mekaniska egenskaper hos HPDC, pressgjutna aluminiumlegeringar, legeringars potential och egenskaper i gjutstycken.
  • Studium och modellering av elastisk och plastisk deformation hos både gjutjärn och aluminiummaterial.

Forskargruppen består av ca 25 personer, de flesta doktorander och nio har minst doktorsexamen inom området.

Undervisning

Ingvar L Svensson är/har varit examinator och lärare i kurser både på kandidat- (högskoleingenjör), master- och forskarutbildningsnivån vid Jönköpings Tekniska Högskola. Han har givit kurser/ deltagit som föreläsare i Materialteknik, Tillverkningsteknik, Gjuteriteknik,  Matematisk modellering av gjutnings processer, Komponentgjutning med simulering, Tillämpad Gjuteriteknik, Avancerade gjutna material. Han har givit kurser för industrin i minst 15 år inom gjutning och i samverkan tagit fram två webbkurser som erbjudits internationellt, Component casting with simulation and Cast iron.

Han har gett/lett forskarutbildningskurser som Matematisk modellering av gjutprocesser (dk), Gjuteriteknologi (dk), Gjutna material och processer av aluminium, doktorandkurs i gjutjärn samt examinerat ett flertal litteraturkurser.

Handledare och examinator vid Chalmers, institutionen Material och tillverkningsteknik. Han har lett till examination tio doktors avhandlingar och elva licentiat avhandlingar varav några har direkt gjort doktorsavhandlingen och några har avslutat med licentiat examen.

Biografi

Ingvar L Svensson har en bergsingenjörsexamen med materialvetenskaplig inriktning från Teknisk Högskolan I Stockholm KTH, och doktorerade i metallernas gjutning 1984. På KTH var han forskningsledare för gruppen Gjuteriteknologi. Vid högskolan i Jönköping, dåvarande Ingenjörshögskolan bildades Komponentteknologi inriktning gjutning och 1996 blev han professor med den benämningen. Han är idag forskningsledare för det nya forskningsområdet Material och Tillverkning — Gjutning med fokus på strategisk utveckling av gjutna material och processer. Hans egen forskning inkluderar studier av olika gjutna material som gjutjärn och aluminium legeringar kopplat med modellering och simulering.

Han har publicerat mer än 80 refererade arbeten i journaler och vetenskapliga konferenser och många i populärvetenskapliga/tekniska tidskrifter.

Han tillhör editorial board för tidskriften International Journal of Cast Metals Research och är ofta anlitad som reviewer för andra metallurgiska och likande tidskrifter. Han är också medlem i vetenskapsråden för konferenserna, MCWASP - Modeling of Casting, Welding and Advanced Solidification Processes, SPCI - International Symposium of Science and Processing of Cast Iron, och ICSSP, International Conference on Solidification Science and Processing and HTDC - International Conference on HIGH TECH DIE CASTING.

Han är en av initiativtagarna till Casting Innovation Centre (CIC), ett virtuellt centrum mellan Tekniska Högskolan i Jönköping, SwereaSweCast och industrin för att få en internationellt framstående forskningsmiljö inom gjutning.

Antologibidrag

Wessén, M. Svensson, I. (2004). Cast Iron Design. Mechanical engineering. New York: Marcel Dekker More information
Svensson, I. Wessén, M. (2001). Foundry of cast irons. More information

Artikel

Ghasemi, R. Olofsson, J. Jarfors, A. Svensson, I. (2017). Modelling and simulation of local mechanical properties of high silicon solution-strengthened ferritic compacted graphite iron. : Taylor & Francis More information
Kasvayee, K. Ghassemali, E. Svensson, I. Olofsson, J. Jarfors, A. (2017). Characterization and modeling of the mechanical behavior of high silicon ductile iron. : Elsevier More information
Wilberfors, F. Svensson, I. Elfsberg, J. Richnau, K. Ipek, N. (2016). Local chill as a mean of increasing strength in grey cast iron. More information
Olofsson, J. Svensson, I. Lava, P. Debruyne, D. (2014). Characterisation and investigation of local variations in mechanical behaviour in cast aluminium using gradient solidification, Digital Image Correlation and finite element simulation. : Elsevier More information
Olofsson, J. Svensson, I. (2014). Closed chain simulations of a cast aluminium component - Incorporating casting process simulation and local material characterization into stress-strain simulations. Tokyo, Japan: The Iron and Steel Institute of Japan More information
Olofsson, J. Svensson, I. (2013). The effects of local variations in mechanical behaviour – Numerical investigation of a ductile iron component. : Elsevier More information
Ceschini, L. Boromei, I. Seifeddine, S. Svensson, I. (2012). Effect of Fe content and microstructural features on the tensile and fatigue properties of the Al-Si10-Cu2 alloy. : Elsevier More information
Olofsson, J. Svensson, I. (2012). Incorporating predicted local mechanical behaviour of cast components into finite element simulations. : Elsevier More information
Olofsson, J. Larsson, D. Svensson, I. (2011). Effect of Austempering on Plastic Behavior of Some Austempered Ductile Iron Alloys. More information
Sjölander, E. Svensson, I. Seifeddine, S. (2011). Modelling yield strength of heat treated Al–Si–Mg casting alloys. : Maney Publishing More information
Seifeddine, S. Svensson, I. (2010). Prediction of mechanical properties of cast aluminium components at various iron contents. More information
Diószegi, A. Fourlakidis, V. Svensson, I. (2010). Fracture Mechanics of Gray Cast Iron. : Trans Tech Publication, Switzerland More information
Selin, M. Holmgren, D. Svensson, I. (2010). Effect of Alloying Elements on Graphite Morphology in CGI. Zurich: Trans Tech Publications More information
Seifeddine, S. Svensson, I. (2009). Att förutsäga variationer i egenskaper hos gjutna aluminiumkomponenter. More information
Seifeddine, S. Svensson, I. (2009). The influence of iron, manganese and cooling rate on the microstructure and mechanical properties of A380-die casting. More information
Ceschini, L. Boromei, I. Morri, A. Seifeddine, S. Svensson, I. (2009). Microstructure, tensile and fatigue properties of the Al–10%Si–2%Cu alloy with different Fe and Mn content cast under controlled conditions. More information
Selin, M. Holmgren, D. Svensson, I. (2009). Influence of alloying additions on microstructure and thermal properties in compact graphite irons. Leeds: Maney Publishing More information
Selin, M. Holmgren, D. Rinvall, M. Svensson, I. (2008). Comparison of material properties in as-cast and austempered cast irons with three different graphite morphologies. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2008). Effects of carbon content and solidification rate on thermal conductivity of grey cast iron. More information
Larsson, D. Sjögren, T. Svensson, I. (2008). Modelling the plastic deformation behaviour of cast irons. More information
Seifeddine, S. Johansson, S. Svensson, I. (2008). The influence of cooling rate and manganese content on the beta Al5FeSi phase formation and mechanical properties of Al-Si based alloys. More information
Seifeddine, S. Timelli, G. Svensson, I. (2007). The Influence of Quench Rate on the Microstructure and Mechanical Properties of Aluminium Alloys A356 and A354. More information
Seifeddine, S. Sjögren, T. Svensson, I. (2007). Variations in Microstructure and Mechanical Properties of Cast Aluminium EN AC 43100 Alloy. More information
Diószegi, A. Dugic, I. Svensson, I. (2007). Penetrationsfehler an konkaven Gussteiloberflächen von Grauguss-Zylinderköpfen (Penetration errors casting concave surfaces of grey cast iron cylinder heads). More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2007). Effects of inoculation and solidification rate on the thermal conductivity of grey cast iron. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2007). Effects of carbon content and solidification rate on thermal conductivity of grey cast iron. More information
Diószegi, A. Dugic, I. Svensson, I. (2007). Metal Expansion Penetration on Concave Casting Surfaces of Grey Cast Iron Cylinder Heads. Schaumburg: American Foundry Society More information
Seifeddine, S. Wessén, M. Svensson, I. (2007). Use of simulation to predict microstructure and mechanical properties in an as-cast aluminium cylinder head. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2007). A lemezről a kompaktgrafitra való átmenet hatásai az öntöttvas hővezető képességére. More information
Sjögren, T. Svensson, I. (2007). The effect of graphite fraction and morphology on the plastic deformation behavior of cast irons. More information
Diószegi, A. Liu, K. Svensson, I. (2007). Inoculation of Primary Austenite in Grey Cast Iron. More information
Seifeddine, S. Svensson, I. (2006). The Effect of Cooling Conditions and Variation of Alloying Elements on the Microstructural and Mechanical Properties of Al-7%Si Cast Alloys. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2006). Effects of Inoculation and Solidification Rate on the Thermal Conductivity of Grey Cast Iron. More information
Drar, H. Svensson, I. (2006). Characterization of tensile properties and microstructures in directionally solidified Al-Si alloys using linear roughness index. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2006). Effects of transition from lamellar to compacted graphite on thermal conductivity of cast iron. More information
Holmgren, D. Svensson, I. (2005). Thermal Conductivity–Structure Relationships in Grey Cast Iron. More information
Sjögren, T. Svensson, I. (2005). Studying elastic deformation behaviour of cast irons by acoustic emission. More information
Diószegi, A. Svensson, I. (2005). On the problems of thermal analysis of solidification. More information
Diószegi, A. Svensson, I. (2005). Inverse kinetic analysis method to study eutectic growth. More information
Diószegi, A. Svensson, I. (2005). Interpretation of Solidification by Thermal Analysis of Cooling Rate. More information
Sjögren, T. Svensson, I. (2005). Studying Elastic Deformation Behaviour of Cast Irons by Acoustic Emission. More information
Sjögren, T. Svensson, I. (2004). Modelling the Effect of Graphite Morphology on the Modulus of Elasticity in Cast Irons. More information
Sjögren, T. Vomacka, P. Svensson, I. (2004). Comparison of Mechanical Properties in Flake Graphite and Compacted Graphite Cast Irons for Piston Rings. More information
Caceres, C. Svensson, I. Taylor, J. (2003). Strength-Ductility Behaviour of Al-Si-Cu-Mg Casting Alloys in T6 Temper. More information
Wessén, M. Svensson, I. (2003). Influence of Antimony on Microstructure Formation and Mechanical Properties in Thick-walled Ductile Iron Castings. More information
Svensson, I. Millberg, A. Diószegi, A. (2003). A study of eutectic inoculation in grey iron by addition of Fe-Si-Ca-Al-,Sr, Ba, Zr, Ti, RE, and C.. More information
Wessén, M. Svensson, I. (1999). Application of microstructure modelling for ductile iron alloy property optmization. More information
Dugic, I. Svensson, I. (1999). An investigation of the effect of inoculants on the metal expansion penetration in grey iron. More information
Svensson, I. Dugic, I. (1999). Modelling of volumes in cast iron solidification to predict shrinkage and expansion defects.. More information
Wessén, M. Svensson, I. (1999). A Detailed Examination of Two Inoculants Used in Nodular Cast Irons. More information
Svensson, I. Wessén, M. (1997). Integration of  Casting Process and Microstructure Modelling in an Industrial Nodular Iron Casting by Computer Simulation. : Trans Tech Publications Ltd More information
Svensson, I. Wessén, M. (1997). Gjutningssimulering ger kortare ledtider och bättre gjutgods. More information
Aagaard, R. Hattle, J. Schafer, W. Svensson, I. Hansen, P. (1996). Simulation vs. reality of an industrial ductile iron casting. Philadelphia, Pennsylvania; USA: American Foundrymen's Society More information
Bellét, M. Bay, F. Chenot, J. Decultieux, F. Menai, M. Levaillant, C. Schmidt, P. Svensson, I. (1996). Thermomechanics of the cooling stage in casting processes. More information
Wessén, M. Svensson, I. (1996). Modeling of ferrite growth in nodular cast iron. More information
Vicente-Hernandez, P. Decultieux, F. Schmidt, P. Svensson, I. Levaillant, C. (1995). Mushy state behavior. Japan: More information
Bellet, M. Menai, M. Bay, F. Schmidt, P. Svensson, I. (1993). Finite Element Modelling of the Cooling Phase in Casting Processes,. More information
Svensson, I. Schmidt, P. (1993). Thermal expansion of gases at the metal/mould interface in permanent-mould casting. UK: More information
Svensson, I. (1990). Styrning av aluminiumgjutgodstillverkning med gjutningssimulering. More information
Svensson, I. Hornfeldt, J. Eriksson, L. (1988). Mould Filling and Heat Transfer in Shaped Castings AL, Aluminum base alloys. More information
Svensson, I. (1986). Kinetics and Properties at Drycuring of Sodium Silicate Binders. More information
Svensson, I. Sjöberg, S. Öhman, L. (1986). Polysilicate equilibria in concentrated sodium silicate solutions. More information
Piotrowski, K. Svensson, I. (1984). On the ester curing of sodium silicate based binders,. More information
Svensson, I. (1982). A Scanning Electron Microscope Investigation of the Breakdown of an Ester-Cured Sodium Silicate Binder. More information
Edvardsson, T. Fredriksson, H. Svensson, I. (1976). A study of the solidification process in low-carbon manganese steels. More information
Fredriksson, H. Svensson, I. (1976). On the Mechanism of Pore Formation in Metals. More information
Fredriksson, H. Svensson, I. (1976). Mechanism of Pore Formation in Metals. More information
Staffansson, L. Bentell, L. Svensson, I. (1974). The Influence of Selenium on the Oxygen Activity in Liquid Copper. More information
Fredriksson, H. Svensson, I. (1974). Mechanism of Catastrophic Swelling of Cold-Bonded Pellets. More information

Konferensbidrag

Olofsson, J. Salomonsson, K. Svensson, I. (2015). Modelling and simulations of ductile iron solidification-induced variations in mechanical behaviour on component and microstructural level. IOP Conference Series. London: Institute of Physics Publishing (IOPP) More information
Svensson, I. Olofsson, J. (2015). Understanding cast iron materials and components - a never ending story. More information
Olofsson, J. Salomonsson, K. Svensson, I. (2015). The multi-scale closed chain of simulations – incorporating local variations in microstructure into finite element simulations. More information
Svensson, I. Olofsson, J. (2014). On microstructure-based mechanical behaviour of a ductile iron component. More information
Jarfors, A. Seifeddine, S. Olofsson, J. Svensson, I. (2013). Critical Description of Defects and Mechanical Behaviour in Casting Process Modelling of Light Metals for Automotive Use. More information
Olofsson, J. Svensson, I. (2012). Casting and stress-strain simulations of a cast ductile iron component using microstructure based mechanical behavior. IOP Conference Series. London: IOP Publishing More information
Svensson, I. Seifeddine, S. Elmquist, L. Sjölander, E. Sjögren, T. (2012). On characterization and modeling of mechanical properties of materials for cast components. More information
Schneider, M. Schaefer, W. Sjölander, E. Seifeddine, S. Svensson, I. (2012). Simulation of Microstructure and Mechanical Properties of Aluminum Components during Casting and Heat Treatment. More information
Morri, A. Ceschini, L. Svensson, I. Seifeddine, S. (2012). Relationship between pore volume (by density measurements) and pore area  (on fracture surfaces) of A356 fatigue specimens. New York: John Wiley & Sons More information
Kappey, J. Schneider, M. Svensson, I. Sjölander, E. Seifeddine, S. Shahid, A. Arnberg, L. (2010). Microstructure, Defects and Properties in Aluminium Alloy Castings: Modelling and Simulation. More information
König, M. Wessén, M. Svensson, I. (2010). The Influence of alloying elements on Chill Formation in CGI. Key Engineering Materials. Stafa-Zürich: Trans Tech Publications More information
Svensson, I. Seifeddine, S. Hattel, J. Kotas, P. Thorborg, J. (2009). On modelling of microstructure formation, local mechanical properties and Stress. More information
König, M. Wessén, M. Svensson, I. (2009). Modeling of Ferrite Growth in Compacted Graphite Iron. Warrendale, Pennsylvania, USA: The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) More information
Seifeddine, S. Svensson, I. (2009). Prediction of mechanical properties of cast aluminium components at various iron contents. More information
Ceschini, L. Boromei, I. Morri, A. Seifeddine, S. Svensson, I. (2008). Tensile and fatigue behaviour of an AlSi10Cu alloy cast under controlled solidification conditions. More information
Seifeddine, S. Svensson, I. (2008). The influence of Fe content and cooling rate on the microstructure and mechanical properties of A380- die casting alloys. More information
Diószegi, A. Svensson, I. (2007). Lemezgrafitos öntöttvas dermedési mecanizmusai. Lilafüred, Hungary: Magyar Öntönapok More information
Sjögren, T. Wessén, M. Svensson, I. Wilfried, S. (2006). Modeling and Simulation of Elastic Properties in Cast Compacted Graphite Iron Engine Block. Warrendale, Pa.: TMS-Minerals, Metals & Materials Society More information
Cannmo, P. Seifeddine, S. Svensson, L. Svensson, I. (2006). Stress-Strain Modelling Influenced by Porosities in Cast Aluminium Alloys. More information
Wessén, M. Svensson, I. Seifeddine, S. Olsson, J. Schäfer, W. (2006). Simulation of Cooling Curves, Microstructures and Mechanical Properties in Cast Al-Si Based Alloys. More information
Sjögren, T. Svensson, I. (2006). Modelling the Effect of Graphite Morphology on the Deformation Behaviour of Cast Irons. More information
Wessén, M. Svensson, I. Olsson, J. Schäfer, W. (2006). Simulation of cooling curves, microstructures and mechanical properties in cast Al-Si based alloys. Warrendale: TMS, cop. More information
Wessén, M. Svensson, I. (2006). Modelling and simulation of elastic properties in cast compacted graphite iron engine blocks. Warrendale: TMS, cop. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2006). Parameters Influencing the Temperature Distribution in Cast Iron Cylinder Heads Operating at Elevated Temperatures. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2006). Effects of Inoculation and Solidification Rate on the Thermal Conductivity of Grey Cast Iron. More information
Holmgren, D. Diószegi, A. Svensson, I. (2006). Effects of Carbon Content and Solidification Rate on the Thermal Conductivity of Grey Cast Iron. More information
Diószegi, A. Liu, K. Svensson, I. (2006). Inoculation of Primary Austenite in Grey Cast Iron. More information
Schneider, M. Schaefer, W. Mazourkevitch, G. Wessén, M. Svensson, I. Seifeddine, S. (2005). Prediction of Microstructure and Microporosity Development in Aluminium Gravity Casting Processes. More information
Schneider, M. Schaefer, W. Wessén, M. Svensson, I. Olsson, J. Beckmann, C. (2005). Prediction of Microstructure and Microporosity Development in Aluminium Gravity Casting Processes. SFB Kolloquium: RWTH, Aachen More information
Diószegi, A. Svensson, I. (2005). Lemezgrafitos öntöttvas szakító szilárdságának számítógépes modellezése. Balatonfüred, Hungary: Magyar Öntönapok More information
Seifeddine, S. Sjögren, T. Svensson, I. (2004). The Influence of Al5FeSi on the Tensile Properties of a HPDC Cast Aluminium Alloy. More information
Cacers, C. Svensson, I. Taylor, J. (2002). Microstructural Factors and the Mechanical Performance of Al-Si-Mg and Al-Si-Cu-Mg Casting Alloys. Columbus, OH; USA: ASM International More information
Wessén, M. Svensson, I. (2002). Simulation of Microstructure Formation and Mechanical Properties in Cast Iron Components. More information
Svensson, I. Wessén, M. (2001). Modelling and measurements of densities at solidification of magnesium cast alloys. More information
Diószegi, A. Millberg, A. Svensson, I. (2001). Microstructure evaluation and simulation of mechanical properties of a cylinder head in cast iron. Brassó-Brasov, Romania: More information
Svensson, I. Diószegi, A. (2000). On modelling of volume related defect formation in cast irons. Aachen: Shaker Verlag GmbH More information
Bäckman, J. Svensson, I. (1999). Evaluation og filter parameters from direct observations at aluminium castings. More information
Svensson, I. Wessén, M. (1999). Simulation of Mechanical Properties in Cast Iron Castings. More information
Svensson, I. Wessén, M. (1998). Modelling of microstructure formation in cast iron. Warrendale, Pa.: TMS, cop. More information
Bellét, M. Menai, M. Bay, F. Schmidt, P. Svensson, I. (1993). Finite Element Modelling of the Cooling Phase in Casting Processes. Palm Coast Florida, USA: More information
Svensson, I. Wessén, M. (1993). Modelling of Structure and Hardness in Nodular Cast Iron Castings at Different Silicon Contents. Warrendale, Pa.: The Minerals, Metals & Materials Society More information
Wessén, M. Svensson, I. (1993). Modelling of Pearlite Decomposition in Nodular Cast Iron. Warrendale, Pa.: The Minerals, Metals & Materials Society More information
Schmidt, P. Svensson, I. (1991). Solidification and heat transfer in permanent mould casting. Seventh International Conference. Stanford, Connecticut; USA: Pineridge Press More information
Lundback, E. Svensson, I. (1991). Prediction of structure formations of nodular cast iron by computer simulation. Seventh International Conference;. Stanford, Connecticut; USA: Pineridge Press More information
Lundback, E. Svensson, I. (1990). Simulations of Structure and Mechanical Properties of Nodular Cast Iron. Oberursel: DGM,cop. More information
Svensson, I. (1990). Optimization of nodular cast iron structure. More information
Lundback, E. Svensson, I. Thorgrimsson, J. (1988). Prediction of Structure and Mechanical Properties in Grey Cast Iron. Book. London: Insitute of Metals More information
Lundback, E. Svensson, I. Persson, P. (1988). Modelling of Structure Formation and Relation to Mechanical Properties of Nodular Cast Iron. Dordrecht: Kluwer, cop More information
Thorgrimsson, J. Fredriksson, H. Svensson, I. (1988). Solidification Process of Flake Cast Iron Casting. Book. London: Insitute of Metals More information
Fredriksson, H. Remaeus, B. Svensson, I. (1988). Diffusionless Solidification of Metallic Alloys. London: Insitute of Metals More information
Frediksson, H. Svensson, I. (1988). A Comparison Between the Growth Processes of Cast Iron by Thermal Analysis. Cincinnati, Ohio; USA: The Metallurgical Society More information
Svensson, I. (1987). On the Shell-mould behaviour at the lost wax process. More information
Svensson, I. Lundback, E. (1986). Simulation of Grey Cast-Iron Solidification in a Shaped Casting. Rotterdam: A.A. Balkema More information
Svensson, I. Lemkow, J. (1986). Further Developments of Silicate Binders for Mould and Core Production. Birmingham: BCIRA More information
Fredriksson, H. Svensson, I. (1985). Computer Simulation of the Structure Formed During Solidification of Cast Iron. Materials Research Society symposia proceedings. New York: North-Holland More information
Svensson, I. Fredriksson, H. (1983). Effect of Hydrogen and Nitrogen on Formation of Pores in Iron. Book / Metals society. London: Metals Society More information
Svensson, I. (1983). Influence of Deoxidation Practice on Hydrogen Pick-up in Steel Melts. Book / Metals society. London: Metals Society More information

Rapport

Dugic, I. Diószegi, A. Svensson, I. (2006). Metal Expansion Penetration on Concave Casting Surfaces of Grey Cast Iron Cylinder Heads. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Tekniska Högskolan More information
Dugic, I. Diószegi, A. Svensson, I. (2005). The Influence of Inoculation on the Metal Expansion Penetration With Respect to the Primary and Eutectic Solidification. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Tekniska Högskolan More information
Diószegi, A. Fourlakidis, V. Svensson, I. (2004). Microstructure and tensile properties of grey cast iron. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information
Bäckman, J. Svensson, I. Maeda, Y. (1999). Evaluation of filter parameters from direct observations of metal flow in aluminium castings. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information
Bäckman, J. Svensson, I. Maeda, Y. (1999). Mould filling observations of aluminium melts in vacuum-sealed sand moulds. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information
Bäckman, J. Svensson, I. Maeda, Y. (1999). Influence of filter on the mould filling of aluminium melts in vacuum-sealded moulds. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information
Bäckman, J. Svensson, I. (1999). Influence of ingate system design on mechanical properties for a cast A1-10Si-0.38Mg alloy. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information
Bäckman, J. Svensson, I. (1999). Potential for improved mechanical properties in cast aluminium alloys. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information
Dugic, I. Svensson, I. (1999). The effect of inoculant amount and casting temperature on metal expansion penetration in grey cast iron. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information
Dugic, I. Svensson, I. (1999). An investigation of the effect of five different inoculants on the metal expansion penetration in grey cast iron. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information
Dugic, I. Svensson, I. (1999). The effect of chemical composition on the metal expansion penetration in grey cast iron. Research Report. School of Engineering. Jönköping: Ingenjörshögskolan More information
Ledell, U. Ström, A. Svensson, I. Österberg, L. (1998). Mekaniska egenskaper och dimensionsstabilitet hos gashärdande bindemedelssystem för form och kärnmassor. More information
Dugic, I. Svensson, I. (1998). An investigation of the effect of inoculants on the metal expansionpenetration in grey iron. Science & Processing of Cast Iron, Conference Proceedings. Alabama, USA: More information
Decultieux, F. Menai, M. Bay, F. Levaillant, C. Schmidt, P. Svensson, I. Bellét, M. (1997). Thermomechanical modeling in casting with experimental validation. Metallurgical Transactions. More information
El-Mahallawy, N. Taha, M. El-Kharbothly, A. Abdel, H. Svensson, I. (1996). Solidification simulation of equiaxed grains in AL-Si eutectic alloys. More information
Aagaard, R. Hansen, P. Schönning, R. Schäfer, R. Svensson, I. (1993). Prediction of shrinkage, micro structure and mechanical properties in ductile iron casting. More information
Brannebo, J. Liden, L. Svensson, I. (1993). The influence of physical properties and process parameters on metal penetration in small gaps. More information
Svensson, I. Wretås, U. (1993). Modeling of the solid state density and molar volume of the iron rich Fe-C-Si-system. More information
Gonzaled, A. Svensson, I. (1991). Struktur och hårdhet i komponenter tillverkade i segjärn med varierande kiselhalt. More information
Brannebo, J. Svensson, I. (1991). Sugningsporositetsbildning i segjärn- gjutning av plattor. More information
Svensson, I. (1991). Computer simulation of the solidification of Iron castings. More information
Svensson, I. (1991). Silikatkemi och bindemekanismer vid VGP-metoden. More information
Svensson, I. (1991). Casting simulation in Europe. More information
Svensson, I. (1988). Bindemedelsegenskapers inverkan på återanvändbarheten hos vattenglasbundna form- och kärnmassor. More information
Piotrowski, K. Svensson, I. (1987). On the Shell Mould Behavior at the Lost Wax Process. More information
Svensson, I. (1984). Chemistry and properties of sodium silicate binders. More information
Svensson, I. (1983). Examination of dry-Cured Sodium-Silicate-Bonded sand bodies using the Scanning Electron Microscope. More information
Svensson, I. (1983). Mekaniska egenskaper och viskös deformation av torkningshärdat natriumsilikatbindmedel. More information
Svensson, I. (1983). Svepelektronmikroskopundersökning av torkningshärdade natriumsilikatbundna sandkroppar. More information
Andersson, H. Svensson, I. (1983). Förstudie av gjutformsmaterial vid glasflasktillverkning. More information
Piotrowski, K. Svensson, I. (1983). Inlfuense of binderson the mechanical properties of shells used in the lost wax process. More information
Svensson, I. (1983). Mechanical properties and viscous deformation of dry-cured Sodium-Silicate binders. More information
Andersson, H. Svensson, I. (1983). On drying of Sodium silicate binder by warm-air. More information
Svensson, I. (1983). On the influence of carbondioxide and humidity on mechanical properties of dried sodiumsilicate binders.. More information
Nilsson, S. Svensson, I. (1982). Tillverkningsteknik för valsar. More information
Svensson, I. (1981). Härdning genom torkning av natriumsilikatbunden form och kärna. More information
Svensson, I. (1980). Use of Computers in the Foundry Industry. Gjuteriet. More information
Svensson, I. (1980). Vattenbaserade Black för natriumsilikatbundna kärnor och formar. More information
Svensson, I. (1979). Studium av stickblåsors bildningsförlopp I järn och stålgjutgods.. More information
Svensson, I. (1979). Väte och Kväves inverkan på porbildning i metaller vid stelning. More information
Fredriksson, H. Svensson, I. (1976). Strukturomvandling och svalningskrympning hos låglegerat gråjärn.. More information
Fredriksson, H. Svensson, I. (1974). Studium av stelningsförloppet hos rostfria Cr-Ni-Mo-Järnbaslegeringar. More information
Fredriksson, H. Remaeus, B. Svensson, I. (1971). Studium av primär urskiljning under kontrollerade förhållanden vid höga stelningshastigheter. More information
Aagaard, R. Hansen, P. Hartmann, G. Svensson, I. (). Numerical simulation of mold filling, solidification and feeding og T-plate shrinkage test castings used in ductile iron plan trials. More information

Övrigt

Ghasemi, R. Olofsson, J. Jarfors, A. Svensson, I. (). Modelling and simulation of local mechanical properties of high silicon solution-strengthened ferritic CGI materials. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information