Alexandros Tzanetos

Biträdande universitetslektor Datateknik
Avdelningen för datavetenskap , Tekniska Högskolan

Dr. Tzanetos huvudsakliga forskningsintressen är evolutionära beräkningar, operationell forskning och tillämpningar i verkliga optimeringsproblem. Hans forskning fokuserar på att utveckla intelligenta algoritmer för att lösa flermålsliga och storskaliga optimeringstillämpningar från områden som transport, projektledning och energiförsörjning. Han studerar också teoretiska aspekter av evolutionära beräkningar, till exempel avvägningen mellan utforskning och exploatering, anpassning av mekanismer och parameterinställning.

Tzanetos har en examen i finans- och förvaltningsteknik och en doktorsexamen i artificiell intelligens, båda från University of the Aegean, Dept. of Financial and Management Engineering, Grekland. Han var postdoktor vid Université de Sherbrooke, Faculty of Engineering, Quebec, Kanada, där han arbetade med ett finansierat projekt som rörde betongleveransproblemet.

Han är sektionsredaktör för artificiell intelligens i den vetenskapliga tidskriften Data in Brief (Elsevier).