Vladimir Tarasov

Docent Datalogi

Programledare
Avdelningen för Datateknik och Informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Filosofie doktor


Forskning

Sedan många år tillbaka är ontologiutveckling ett av Vladimir Tarasovs huvudforskningsområden. Semantiska teknologier som är baserade på användning av ontologier kan tillämpas för bearbetning av information på semantiska nivån som tar hänsyn till innehålletsmening. Denna metod kan betydligt bidra till verksamhetens förbättringar i en organisation bl.a. optimering av informationsflöde eller kompetens försörjning. Ontologiutveckling undersöker ansatser och lösningar för att lägga till ett semantiskt skikt ovanpå tillgängliga IT-system. Ontologiutvecklings metoder kan vara en bra bas för utveckling av semantisk middleware och semantik-baserat data hanterings system för företag. 

Biografi

Vladimir Tarasov, född 1966 i Ryssland, är docent i datalogi vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Efter studentexamen studerade Tarasov vid Petrozavodsks statliga universitet (Ryssland) där han avlade masterexamen i matematik 1990. Under 1991-1993 var han en doktorand vid Petersburgs institut för informationsteknik och automatik vid Ryska vetenskapliga akademin. Han avlade tekn.dr. examen i datateknik 1994 vid Petrozavodsks statliga universitet (Ryssland). 

Antologibidrag

Tarasov, V. Tan, H. Ismail, M. Adlemo, A. Johansson, M. (2017). Application of inference rules to a software requirements ontology to generate software test cases. Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer More information
Tarasov, V. Sandkuhl, K. Lundqvist, M. (2010). Modeling Collaborative Design Competence with Ontologies. : IGI Global More information
Tarasov, V. Sandkuhl, K. Lundqvist, M. (2009). Ontology-based Competence Model for Collaborative Design. Advances in E-Collaboration (AECOB) Book Series. Hershey: Information Science Reference More information
Albertsen, T. Sandkuhl, K. Tarasov, V. (2008). Towards Competence Modeling and Competence Matching for Network-Based Defense. Stockholm contributions in military-technology. Stockholm: Swedish National Defence College More information
Johansson, Ö. Tarasov, V. (2004). CaseMaster – an interactive tool for case-based learning over the network. Linz: Trauner Verlag More information
Tarasov, V. Paulsson, F. (2004). Development of a standard for representation of cases. Schriften der pädagogischen Akademie des Bundes in Oberösterreich. Linz: Trauner Verlag More information
Tarasov, V. Johansson, B. (2002). Active learning models and instructional systems. Linz: Trauner Verlag More information

Artikel

Sandkuhl, K. Lin, F. Shilov, N. Smirnov, A. Tarasov, V. Krizhanovsky, A. (2013). Logistics-as-a-service. Havana, Cuba: Universidad de La Habana More information
Tarasov, V. (2012). Ontology-based Approach to Competence Profile Management. : Technische Universitaet Graz More information
Tarasov, V. Lundqvist, M. (2007). Modeling Collaborative Design Competence with Ontologies. More information

Konferensbidrag

Tan, H. Adlemo, A. Tarasov, V. Johansson, M. (2017). Evaluation of an Application Ontology. CEUR Workshop Proceedings. : Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen * Lehrstuhl Informatik V More information
Resmini, A. Tan, H. Tarasov, V. Adlemo, A. (2016). #ViewFromTheOffice - Reconceptualizing the Workplace as an Information-based Ecosystem. More information
Tan, H. Ismail, M. Tarasov, V. Adlemo, A. Johansson, M. (2016). Development and evaluation of a software requirements ontology. More information
Tan, H. Resmini, A. Tarasov, V. Adlemo, A. (2015). Workplace innovation in Swedish local organizations - technology aspect. Lecture Notes in Business Information Processing. More information
Lantow, B. Sandkuhl, K. Tarasov, V. (2015). Ontology Reuse Engineering and Ontology Development. More information
Tan, H. Barakat, G. Tarasov, V. (2015). Translating XML Models into OWL Ontologies for Interoperability of Simulation Systems. More information
Lantow, B. Sandkuhl, K. Tarasov, V. (2013). Selecting Content Ontology Design Patterns for Ontology Quality Improvement. CEUR Workshop Proceedings. : CEUR More information
Lin, F. Neshnega, L. Subba, B. Tarasov, V. (2012). A Framework for Context Automatic Integration in Ubiquitous Computing. More information
Krizhanovsky, A. Lin, F. Sandkuhl, K. Shilov, N. Smirnov, A. Tarasov, V. (2012). Logistics-as-a-service. More information
Tarasov, V. Höglund, P. de Roos, P. (2012). Ontology-Based eService Enabling Collaboration of Researchers in Healthcare. : IIMC International Information Management Corporation Ltd More information
Sandkuhl, K. Seigerroth, U. Tarasov, V. (2012). Context Modelling for Decision Making in Competence Supply: Experiences from a Military Case. More information
Khan, N. Carstensen, A. Sandkuhl, K. Tarasov, V. (2011). Transformation of Enterprise Model to Enterprise Ontology. : Riga Technical University More information
Ali Fareedi, A. Tarasov, V. (2011). Modelling of the Ward Round Process in a Healthcare Unit. Lecture Notes in Business Information Processing. : Springer Berlin/Heidelberg More information
Tarasov, V. Sandkuhl, K. (2011). On the Role of Competence Models for Business and IT Alignment in Network Organizations. Lecture Notes in Business Information Processing. : Springer Berlin/Heidelberg More information
Tarasov, V. Krizhanovsky, A. (2011). Enrichment of Ontology-Based Competence Profiles with Semistructured Wiktionary Data. : Riga Technical University More information
Hugoson, M. Larsson, U. Tarasov, V. (2010). Interaction between Heterogeneous Autonomous Systems. Lecture Notes in Business Information Processing. : Springer Berlin Heidelberg More information
Sandkuhl, K. Tarasov, V. (2010). Comparison of Approaches for Competence Demand Modeling in Flexible Supply Networks. St, Petersburg, Russia: More information
Albertsen, T. Sandkuhl, K. Seigerroth, U. Tarasov, V. (2010). Modelling Network-based Defence. Lecture Notes in Business Information Processing. Berlin: Springer More information
Albertsen, T. Sandkuhl, K. Seigerroth, U. Tarasov, V. (2010). The Practice of Competence Modelling. Lecture Notes in Business Information Processing. Berlin: Springer More information
Hammar, K. Tarasov, V. Lin, F. (2010). Information Reuse and Interoperability with Ontology Patterns and Linked Data. Lecture Notes in Business Information Processing. Berlin: Springer More information
Sandkuhl, K. Smirnov, A. Mazalov, V. Vdovitsyn, V. Tarasov, V. Krizhanovsky, A. Lin, F. Ivashko, E. (2009). Context-Based Retrieval in Digital Libraries. Petorzavodsk: More information
Levashova, T. Sandkuhl, K. Shilov, N. Smirnov, A. Tarasov, V. (2009). Product Design Network Self-Contextualization. Lecture Notes in Artificial Intelligence. Berlin: Springer More information
Sandkuhl, K. Tarasov, V. (2009). Modelling Competence Demand for Flexible Supply Networks. : IFAC More information
Kashevnik, A. Sandkuhl, K. Shilov, N. Smirnov, A. Tarasov, V. (2008). Business Community Creation Based on Competence Management. Amsterdam: IOS Press More information
Tarasov, V. Albertsen, T. Kashevnik, A. Sandkuhl, K. Shilov, N. Smirnov, A. (2007). Ontology-Based Competence Management for Team Configuration. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer More information
Albertsen, T. Sandkuhl, K. Tarasov, V. (2007). Towards Competence Modeling and Competence Matching for Network-based Defense. More information
Tarasov, V. Sandkuhl, K. Henoch, B. (2006). Using Ontologies for Representation of Individual and Enterprise Competence Models. Piscataway, NJ.: IEEE Operations Center More information
Sandkuhl, K. Lundqvist, M. Tarasov, V. (2006). COMPETENCE MODEL FOR COLLABORATIVE DESIGN. More information
Blomqvist, E. Levashova, T. Öhgren, A. Sandkuhl, K. Smirnov, A. Tarasov, V. (2005). Configuration of Dynamic SME Supply Chains Based on Ontologies. Lecture Notes in Computer Science. : Springer Berlin/Heidelberg More information
Tarasov, V. Tarasov, V. (2003). Designing tools for testing with open-ended questions using Java technology.. Bulletins of the Faculty of Education. Joensuu: University of Joensuu More information
Tarasov, V. Tarasov, V. Kyurshunov, A. (2003). Using XML and the IMS QTI standard for the development of assessment tools. Joensuu: University of Joensuu More information
Tarasov, V. Tarasov, V. (2000). Designing answer selection tests in JavaScript. Joensuu: University of Joensuu More information
Tarasov, V. (2000). Multi-agent system architecture for supporting the process of distance learning. Joensuu: University of Joensuu More information
Vdovitsyn, V. Tarasov, V. (1999). Multi-agent system for informational support of collaborative researchers work in a computer network. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University More information
Mazalov, V. Vdovitsyn, V. Tarasov, V. (1999). Negotiation on data reallocation in distributed information systems. St. Petersburg: More information
Tarasov, V. (1998). Applying intelligent agent technology to create instruction programs. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University More information
Tarasov, V. (1998). Using intelligent agent technology for the development of a system teaching how to search for function limits.. Joensuu: University of Joensuu More information
Tarasov, V. (1997). Using explicit representation of inference search metarules for inference search control in expert systems. St. Petersburg: More information
Vdovitsyn, V. Tarasov, V. (1996). Applying KBS-technology to a pulp-and-paper mill control automation. Petrozavodsk: More information

Rapport

Sandkuhl, K. Tarasov, V. Mazalov, V. Smirnov, A. (2012). Context based Retrieval in Digital Libraries: Continuing PhD Education and Experimentation (CoReLib2). Jönköping: School of Engineering at Jönköping University More information
Sandkuhl, K. Tarasov, V. Mazalov, V. Smirnov, A. (2009). Context based Retrieval in Digital Libraries (CoReLib). Jönköping: School of Engineering at Jönköping University More information
Sandkuhl, K. Henoch, B. Le Hieu, H. Hugoson, M. Larsson, U. Tarasov, V. (2007). ICT-Support for Formation of Business Relationships with Developing Countries Based on Immigrant Competence. Phase 2: Integrating Competence Models into Chamber Trade. Jönköping: Jönköping University More information
Sandkuhl, K. Hao, D. Henoch, B. Hugoson, M. Larsson, U. Roren, H. Tarasov, V. (2005). ICT-Support for Formation of Business Relationships with Developing Countries Based on Immigrant Competence. Pilot Study Vietnam. Jönköping: Jönköping University More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information