Timothy Tinney

Industridoktorand
Avdelningen för Datateknik och Informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie kandidat