Timothy Tinney

Industridoktorand
Avdelningen för datateknik och informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie kandidat