Berit Tornell

Avdelningschef

Avdelningen för kompetensutveckling , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie magister