Niklas Toth

Universitetsadjunkt ortopedteknik
Programansvarig
Yrkeshögskolan , Hälsohögskolan
Universitetsadjunkt
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Ortopedtekniker