Gabriela Sterian

Universitetsadjunkt företagsekonomi