Alexander Vestin

Doktorand

Syftet med forskningen är att förstå vad smart trähustillverkning är och hur den kan realiseras. Bland annat så jämförs trähusbranschen mot etablerade koncept så som smart manufacturing och Industry 4.0. för att se skillnader och likheter. Just nu är trähusbranschen i en digitaliseringsfas där en del av det "smarta" är att ha effektiva digitala informationsflöden genom organisationen.     

Konferensbidrag

Popovic, D., Thajudeen, S., Vestin, A. (2019). Smart manufacturing support to product platforms in industrialized house building. Modular and Offsite Construction Summit 2019, May 21-24 2019, Banff, Canada. More information
Vestin, A., Säfsten, K., Löfving, M. (2018). On the way to a smart factory for single-family wooden house builders in Sweden. 8th Swedish Production Symposium, SPS 2018, 16-18 May 2018, Stockholm, Sweden. More information
Neramballi, A., Sequeira, M., Rydell, M., Vestin, A., Ibarra, M. (2017). A comprehensive literature review of green supply chain management. 2nd World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE Congress 2017), Barcelona, Spain, April 2-4, 2017. More information

Licentiatavhandling

Vestin, A. (2020). Smart manufacturing for the wooden single-family house industry (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information

Övrigt

Vestin, A., Säfsten, K., Löfving, M. . Smart single-family wooden house factory – A practitioner’s perspective. More information
Vestin, A., Säfsten, K., Löfving, M. . Revealing the content of Industry 4.0: A review of literature. More information