Hanna Vinborg

Avdelningschef

Kommunikationsavdelningen , Högskoleservice

Teknologie magister


Kontakt

Rum
K3031
Telefon
+46 36-10 1078
Signatur/Kortnamn
VIHA
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.