Vaida Staberg

Näringslivsansvarig
Administration , Internationella Handelshögskolan
Externa relationer, JIBS , Internationella Handelshögskolan
Ekonomie magister