Petra Wagman

Docent
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan
Docent
Doktorsexamen i arbetsterapi

Kontakt

Rum
Gd510
Telefon
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Forskning

Petra Wagmans forskningsintresse rör förhållandet mellan vad människor gör, vad de tycker om det de gör och hur de mår, det vill säga mellan aktivitet och hälsa. Det omfattar allt från individens hälsa till de konsekvenser människors vardagsaktivititeter får globalt.

Ett forskningsområde handlar om människors uppfattning om sin mängd och variation mellan olika vardagsaktiviteter (aktivitetsbalans): hur aktivitetsbalansen ser ut i olika grupper och hur den kan mätas. Petra Wagman är en av utvecklarna till instrumentet Occupational Balance Questionnaire (OBQ).

Ett annat område rör hur utsatta EU medborgare med erfarenhet av att tigga för sin och familjens försörjning ser på det egna vardagslivet, hälsan och framtiden.

Ett sista intresseområde handlar om Hållbar Utveckling och människors vardagliga aktiviteter, hur arbetsterapi kan bidra till hållbar utveckling samt hur kunskapen om hållbar utveckling kan främjas i högre utbildning.

 

Biografi

Petra Wagman är legitimerad arbetsterapeut och yrkesverksam sedan 1995. Hon har erfarenhet från strokerehabilitering, kommunal äldreomsorg, psykiatrisk öppenvård och rättspsykiatri samt  klimatvård. Hon har utöver sin arbetsterapeutexamen en fil. mag. i psykologi med arbetsvetenskap som biämne.

Hon anställdes som doktorand på Hälsohögskolan 2007 och disputerade 2012 med avhandlingen "Conceptualizing life balance from an empirical and occupational therapy perspective". I avhandlingen undersöktes begreppen "balans i livet" och "aktivitetsbalans" vilka är viktiga inom arbetsterapi. Bland annat utforskades vad yrkesverksamma anser att balans i livet är och vad som anses viktigt för att uppleva balans i sitt liv.