Magnus Wessén

Docent material och tillverkning - gjutning

Avdelningen för Material och tillverkning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Forskning

Nedan listas ett antal forskningsområden där Magnus Wessén är/har varit engagerad:

  • Ferrit-tillväxt i segjärn
  • Statiska mekaniska egenskaper hos segjärn
  • Mikrostrukturbildning och mekaniska egenskaper hos kompaktgrafitjärn
  • Mikrostrukturbildning och mekaniska egenskaper hos magnesiumlegeringar
  • Mikrostrukturbildning och mekaniska egenskaper hos reogjutna Al- och
  • Mg-legeringar
  • Gasflöde vid härdning av sandkärnor
  • Deterministisk modellering av fasomvandlingar i gjutna material

Biografi

Magnus Wessén har en Bergsingenjörsexamen från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, och la fram sin doktorsavhandling inom "Mikrostrukturer och egenskaper hos segjärn" vid KTH, under 1997. Därefter har han haft en deltidstjänst som Universitetslektor vid Tekniska Högskolan i Jönköping, Avd. Material- och tillverkningsteknik - Gjutning. Parallellt med det akademiska arbetet har han efter doktorsexamen drivit egna företag inom gjuteriområdet; Foundrysoft AB (1997-2007) och RheoMetal AB (2006 - nuvarande).

De forskningsområden som täckts in under åren innefattar gjutjärn, aluminiumlegeringar såväl som magesiumlegeringar; oftast med ett starkt fokus på modellering och simulering. Idag ägnar han den största delen av sin tid åt reogjutning av lättmetallegeringar; d.v.s. gjutning av metaller i ett halvstelnat tillstånd, med ett speciell fokus på RheoMetal processen, som patenterades av honom och kollegan Haiping Cao under 2006.

Magnus Wessén har publicerat ett 20-tal arbeten i tidskrifter och vid vetenskapliga konferenser, och dessutom ett flertal populärvetenskapliga artiklar inom gjutningsområdet. Han finns med i redaktionsstyrelsen för Journal of Materials Processing Technology och granskar ofta artiklar till konferenser som till exempel SPCI - International Symposium of Science and Processing of Cast Iron and S2P - International Conference on Semi-Solid Processing of Alloys and Composites.

Antologibidrag

Wessén, M. Svensson, I. (2004). Cast Iron Design. Mechanical engineering. New York: Marcel Dekker More information
Svensson, I. Wessén, M. (2001). Foundry of cast irons. More information

Artikel

Payandeh, M. Sabzevar, M. Jarfors, A. Wessén, M. (2017). Solidification and re-melting phenomena during slurry preparation using the RheoMetal™ process. : Springer More information
Payandeh, M. Sjölander, E. Jarfors, A. Wessén, M. (2016). Influence of microstructure and heat treatment on thermal conductivity of rheocast and liquid die cast Al-6Si-2Cu-Zn alloy. More information
Payandeh, M. Jarfors, A. Wessén, M. (2016). The effect of microstructural inhomogeneity on thermal diffusivity in a rheocast component. Milano: Associazione Italiana di Metallurgia More information
Esmaily, M. Mortazavi, N. Svensson, J. Halvarsson, M. Wessén, M. Johansson, L. Jarfors, A. (2016). A new semi-solid casting technique for fabricating SiC-reinforced Mg alloys matrix composites. : Elsevier More information
Payandeh, M. Jarfors, A. Wessén, M. (2016). Solidification sequence and evolution of microstructure during rheocasting of four Al-Si-Mg-Fe alloys with Low Si content. : Springer More information
Payandeh, M. Belov, I. Jarfors, A. Wessén, M. (2016). Effect of Material Inhomogeneity on Thermal Performance of a Rheocast Aluminum Heatsink for Electronics Cooling. : Springer More information
Esmaily, M. Mortazavi, N. Svensson, J. Halvarsson, M. Jarfors, A. Wessén, M. Arrabal, R. Johansson, L. (2016). On the microstructure and corrosion behavior of AZ91/SiC composites produced by rheocasting. : Elsevier More information
Esmaily, M. Mortazavi, S. Shahabi-Navid, M. Svensson, J. Halvarsson, M. Nyborg, L. Wessén, M. Jarfors, A. Johansson, L. (2015). Effect of Rheocasting on Corrosion of AM50 Mg Alloy. More information
Esmaily, M. Mortazavi, S. Svensson, J. Halvarsson, M. Blücher, D. Jarfors, A. Wessén, M. Johansson, L. (2015). Atmospheric Corrosion of Mg Alloy AZ91D Fabricated by aSemi-Solid Casting Technique: The Influence of Microstructure. More information
Jarfors, A. Rigovacca, D. Payandeh, M. Wessén, M. Seifeddine, S. Jansson, P. (2015). Influence of process parameters on surface appearance and roughness of a low Si containing Al-alloy, in semisolid casting. Switzerland: Trans Tech Publications Inc. More information
Payandeh, M. Jarfors, A. Wessén, M. (2015). Influence of Microstructural Inhomogeneity on Fracture Behaviour in SSM-HPDC Al-Si-Cu-Fe Component with Low Si Content. Switzerland: Trans Tech Publications Inc. More information
Östklint, M. Wessen, M. Jarfors, A. (2014). Microstructure and material soundness in liquid and rheocast AM50 and effect of section thickness. More information
Payandeh, M. Jarfors, A. Wessen, M. (2013). Effect of superheat on melting rate of EEM of Al alloys during stirring using the RheoMetal process. More information
Östklint, M. Wessén, M. (2013). Microstructure characteristics and semi-solid slurry formation in binary Mg-Al alloys produced by the RheoMetal process. More information
Granath, O. Wessén, M. Cao, H. (2010). Porosity reduction possibilities in commercial Aluminium A380 and Magnesium AM60 alloy components using the RheoMetal process. Metallurgical Science and Technology. Italy: Teksid Aluminium More information
Bladh, M. Wessén, M. Dahle, A. (2010). Shear band formation in shaped rheocast aluminium component at various plunger velocities. More information
Cao, H. Wessén, M. Granath, O. (2010). Effect of injection velocity on porosity formation in rheocast Al component using RheoMetal process. More information
König, M. Wessén, M. (2010). Influence of alloying elements on microstructure and mechanical properties of CGI. : Maney Publishing More information
Wessén, M. Andersson, N. Granath, O. (2010). Effect of sodium modification on microstructure and mechanical properties of thick-walled AlSi6Cu2.5 rheocast component. More information
König, M. Wessén, M. (2009). The influence of copper on microstructure and mechanical properties of compacted graphite iron. London, UK: Maney Publishing More information
Granath, O. Wessén, M. Cao, H. (2008). Determining the effect of slurry process parameters on semisolid A356 alloy microstructures produced by the RheoMetalTM process. More information
Cao, H. Granath, O. Wessén, M. (2008). The effect of Si Content on the Mechanical Properties of Rheocast Al Components Using the RHEOMETAL Process. More information
Seifeddine, S. Wessén, M. Svensson, I. (2007). Use of simulation to predict microstructure and mechanical properties in an as-cast aluminium cylinder head. More information
Wessén, M. (2006). Ett möjligt genombrott för gjutning med halvstelnade metaller. More information
Cao, H. Wessén, M. (2005). Segringsband i pressgjutna magnesiumkomponenter. More information
Wassén, M. Cao, H. (2005). The Effect of Mould Constraints on the 0.2% Proof Stress of As-Cast Mg-Al Alloys. More information
Cao, H. Wessén, M. (2005). Mechanisms of segregation band defect formation in pressure die-cast magnesium components. More information
Cao, H. Wessén, M. (2005). Characteristics of microstructure and banded defects in die-cast AM50 magnesium components. More information
Källbom, R. Hamberg, K. Wessén, M. Björkegren, L. (2005). On the solidification sequence of ductile iron castings containing chunky graphite. More information
Cao, H. Wessén, M. (2004). Effect of Microstructure on Mechanical Properties of As-Cast Mg-Al Alloys. More information
Wessén, M. Svensson, I. (2003). Influence of Antimony on Microstructure Formation and Mechanical Properties in Thick-walled Ductile Iron Castings. More information
Wessén, M. (2002). Experimental Observations and Simulation of Gas Flow During Curing of Cores. More information
Diószegi, A. Wessén, M. (2001). Measurement and simulation of thermal condition and mechanical properties in a complicated shaped cylinder head cast in grey iron. More information
Wessén, M. (2000). Gasnings- och nipplingsteknik vid kärntillverkning. More information
Wessén, M. (2000). Gasnings- och nipplingsteknik vid kärntillverkning. More information
Wessén, M. Svensson, I. (1999). Application of microstructure modelling for ductile iron alloy property optmization. More information
Wessén, M. Svensson, I. (1999). A Detailed Examination of Two Inoculants Used in Nodular Cast Irons. More information
Svensson, I. Wessén, M. (1997). Integration of  Casting Process and Microstructure Modelling in an Industrial Nodular Iron Casting by Computer Simulation. : Trans Tech Publications Ltd More information
Svensson, I. Wessén, M. (1997). Gjutningssimulering ger kortare ledtider och bättre gjutgods. More information
Wessén, M. Svensson, I. (1996). Modeling of ferrite growth in nodular cast iron. More information

Avhandling

Wessén, M. (1997). On the mechanisms of structure formation in nodular cast iron. Trita-MG. AVH. Stockholm: KTH More information

Konferensbidrag

Belov, I. Payandeh, M. Leisner, P. Jarfors, A. Wessen, M. (2016). Effect of fillets on heat transfer in a rheocast aluminium heatsink. More information
König, M. Wessén, M. Svensson, I. (2010). The Influence of alloying elements on Chill Formation in CGI. Key Engineering Materials. Stafa-Zürich: Trans Tech Publications More information
König, M. Wessén, M. Svensson, I. (2009). Modeling of Ferrite Growth in Compacted Graphite Iron. Warrendale, Pennsylvania, USA: The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) More information
König, M. Wessén, M. (2008). The Influence of Copper on Microstructure and Mechanical Properties of CGI. Graz, Austria: Proceedings ICASP More information
Granath, O. Wessén, M. Cao, H. (2008). Porosity reduction possibilities in commercial aluminium A380 and magnesium AM60 alloy components using the RheoMetalTM process. Milano, Italy.: Associazione Italiana di Metallurgia More information
Wessén, M. Cao, H. (2006). Influence of holding time on particle size of an A356 alloy using the new Rapid Slurry Forming process. More information
Cao, H. Wessén, M. (2006). Processing effects on the morphology of semi-solid Mg alloy slurry produced by the RSFTM process. More information
Wessén, M. Cao, H. (2006). The RSF technology. More information
Sjögren, T. Wessén, M. Svensson, I. Wilfried, S. (2006). Modeling and Simulation of Elastic Properties in Cast Compacted Graphite Iron Engine Block. Warrendale, Pa.: TMS-Minerals, Metals & Materials Society More information
Wessén, M. Svensson, I. Seifeddine, S. Olsson, J. Schäfer, W. (2006). Simulation of Cooling Curves, Microstructures and Mechanical Properties in Cast Al-Si Based Alloys. More information
Wessén, M. Svensson, I. Olsson, J. Schäfer, W. (2006). Simulation of cooling curves, microstructures and mechanical properties in cast Al-Si based alloys. Warrendale: TMS, cop. More information
Wessén, M. Svensson, I. (2006). Modelling and simulation of elastic properties in cast compacted graphite iron engine blocks. Warrendale: TMS, cop. More information
Schneider, M. Schaefer, W. Mazourkevitch, G. Wessén, M. Svensson, I. Seifeddine, S. (2005). Prediction of Microstructure and Microporosity Development in Aluminium Gravity Casting Processes. More information
Schneider, M. Schaefer, W. Wessén, M. Svensson, I. Olsson, J. Beckmann, C. (2005). Prediction of Microstructure and Microporosity Development in Aluminium Gravity Casting Processes. SFB Kolloquium: RWTH, Aachen More information
Wessén, M. Cao, H. (2004). On the Reliability of Yield Strength Data Evaluated From As-Cast Tensile Test Bars. Weinheim: Wiley-VCH, cop. More information
Cao, H. Wessén, M. (2003). Modelling of Microstructure. Warrendale, Penn.: TMS More information
Cao, H. Wessén, M. (2003). On the mechanisms of segregation band formation and its influence on the mechanical properties of pressure die cast magnesium alloys. Aalen: Europ. Forschungsgemeinschaft Magnesiumguss More information
Cao, H. Wessén, M. (2002). Influence of Microstructure on Mechanical Properties in Mg-Al Casting alloys. More information
Wessén, M. Svensson, I. (2002). Simulation of Microstructure Formation and Mechanical Properties in Cast Iron Components. More information
Svensson, I. Wessén, M. (2001). Modelling and measurements of densities at solidification of magnesium cast alloys. More information
Diószegi, A. Wessén, M. (2000). Measurement and simulation of thermal condition and mechanical properties in a complicated shaped cylinder head cast in grey iron. More information
Svensson, I. Wessén, M. (1999). Simulation of Mechanical Properties in Cast Iron Castings. More information
Wessén, M. (1998). Influence of Copper, Tin and Manganese on ferrite formation in ductile iron. Warrendale, Pa.: TMS, cop. More information
Svensson, I. Wessén, M. (1998). Modelling of microstructure formation in cast iron. Warrendale, Pa.: TMS, cop. More information
Wessén, M. (1995). Modelling of Ferrite Formation in Nodular Cast Iron. Warrendale, Pa.: Minerals, Metals & Materials Society, cop. More information
Svensson, I. Wessén, M. (1993). Modelling of Structure and Hardness in Nodular Cast Iron Castings at Different Silicon Contents. Warrendale, Pa.: The Minerals, Metals & Materials Society More information
Wessén, M. Svensson, I. (1993). Modelling of Pearlite Decomposition in Nodular Cast Iron. Warrendale, Pa.: The Minerals, Metals & Materials Society More information

Licentiatavhandling

Wessén, M. (1995). Modelling of ferrite growth in nodular cast iron. More information

Rapport

Payandeh, M. Sabzevar, M. Jarfors, A. Wessén, M. (2016). Solidification and re-melting phenomena during the slurry preparation stage using the RheoMetalTM process. JTH research report. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Sjölander, E. Payandeh, M. Jarfors, A. Wessén, M. (2015). Thermal conductivity of liquid cast and rheocast telecom component using Al-6Si-2Cu-Zn (Stenal Rheo 1) in as-cast and heat treated condition. JTH research report. Jönköping: Jönköping University, School of Engineering More information
Wessén, M. (2001). Beräkningar med Thermo-Calc av fasjämvikter för legeringssystem närliggande aluminiumlegeringen AlSi9Cu3Fe. Svenska Gjuteriföreningens Rapport. Jönköping: Svenska gjuteriföreningen More information
Wessén, M. (2000). Gasnings- och nipplingsteknik vid kärntillverkning. Svenska Gjuteriföreningens Rapport 000525. Jönköping: Svenska gjuteriföreningen More information
Wessén, M. Aagaard, R. (1997). An investigation of various inoculants used in nodular cast irons. ISRN KTH/MG-INR-007-SE, TRITA-MG-INR-007. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology More information
Wessén, M. (1997). On the Effect of Alloying- and Trace elements in a Nodular Cast Iron with 4% Silicon. ISRN KTH/MG-INR-006-SE, TRITA-MG-INR-006. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology More information
Wessén, M. (1997). The Effect of Copper on the Eutectoid Transformation in Nodular Cast Iron. ISRN KTH/MG-INR-005-SE, TRITA-MG-INR-005. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology More information
Wessén, M. (1995). Influence of Silicon Content on the Ferrite Growth in Nodular Cast Iron. ISRN KTH/GT-PUB-002-SE, TRITA-GT-PUB-002. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information