Tomas Wigerfelt

Universitetsadjunkt

Avdelningen för Industriell produktutveckling, produktion och design , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
E3212
Telefon
+46 36-10 1580
Signatur/Kortnamn
WITO
Schema
Ändra din information