Anna Abelsson

Universitetslektor omvårdnad

Postdoktor
Avdelningen för omvårdnad , Hälsohögskolan

Kontakt

Rum
Ga616
Telefon
+46 36-10 1652
Extern telefon
0703367636
Signatur/Kortnamn
ABEANN
Schema
Ändra din information

 

Simulering hjälper studenter att förberedas för en akut vårdsituation som inkluderar livräddande vårdinsatser, ett gott bemötande, en fungerande kommunikation och ett etiskt förhållningssätt.

Forskning riktad mot simulering kan användas för att skapa lärande för personal som vårdar patienter utanför sjukhus. Personal som inkluderats i prehospital akutsjukvård arbetar inom ambulans, militär och brandkår. Fokus ligger på omhändertagande av patient drabbad av trauma.

Nuvarande postdoktorforskning har fokus på hur simulering kan användas i sjuksköterskeutbildning och i specialistutbildning men även för att utveckla vården. Exempelvis på hur digital teknik kan användas för i informationssyfte inför olika behandlingar. Jag forskar även på

Ett ytterligare forskningsprojekt är hur studenters kunskap av HLR kan optimeras under sjuksköterskeutbildningen samt hur allmänhetens kunskaper och självförtroende av HLR kan förbättras för att öka andelen personer i samhället som vågar göra HLR.

https://www.linkedin.com/in/anna-abelsson-71812b100?trk=hp-identity-name 

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Abelsson

 

Artikel

Abelsson, A., Appelgren, J., Axelsson, C. (2019). Low-dose, high-frequency CPR training with feedback for firefighters International Journal of Emergency Services, 8(1), 64-72. More information
Abelsson, A., Lundberg, L. (2019). CPR performed in battlefield emergency care , 16, 1-9. More information
Abelsson, A., Lundberg, L. (2019). Military medical personnel's perceptions of treating battle injuries Journal of military and veterans health, 27(2), 10-17. More information
Abelsson, A., Lundberg, L. (2019). Simulation as a means to develop firefighters as emergency care professionals International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 25(4), 650-657. More information
Abelsson, A. (2019). Anxiety caused by simulated prehospital emergency care Clinical Simulation in Nursing, 29, 24-28. More information
Abelsson, A., Nygårdh, A. (2019). To enhance the quality of CPR performed by youth layman International Journal of Emergency Medicine, 12(1). More information
Abelsson, A., Rystedt, I., Suserud, B., Lindwall, L. (2018). Learning high-energy trauma care through simulation Clinical Simulation in Nursing, 17, 1-6. More information
Abelsson, A., Lundberg, L. (2018). Trauma simulation in prehospital emergency care , 25(3), 201-204. More information
Abelsson, A., Lindwall, L., Suserud, B., Rystedt, I. (2018). Ambulance nurses’ competence and perception of competence in prehospital trauma care Emergency Medicine International, 2018. More information
Abelsson, A., Lundberg, L. (2018). Cardiopulmonary resuscitation quality during CPR practice versus during a simulated life-saving event International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 24(4), 652-655. More information
Abelsson, A., Lindwall, L. (2018). Ethical dilemmas in prehospital emergency care – from the perspective of specialist ambulance nurse students , 3(2), 181-192. More information
Abelsson, A. (2018). First response emergency care - experiences described by firefighters International Journal of Emergency Services. More information
Abelsson, A. (2018). The case of the women with the broken heart , 3(2), 67-68. More information
Abelsson, A., Lundberg, L. (2018). Prehospital CPR training performed with visual feedback , 3(2), 41-45. More information
Lerjestam, K., Willman, A., Andersson, I., Abelsson, A. (2018). Enhancing the quality of CPR performed by laypeople , 15(4). More information
Abelsson, A., Lindwall, L. (2017). What is dignity in prehospital emergency care? Nursing Ethics, 24(3), 268-278. More information
Abelsson, A. (2017). Learning through simulation , 2(3), 125-128. More information
Abelsson, A. (2017). Medical tattoos impact on CPR decisions , 2(3), 140-141. More information
Abelsson, A., Lindwall, L., Suserud, B., Rystedt, I. (2017). Effect of repeated simulation on the quality of trauma care Clinical Simulation in Nursing, 13(12), 601-608. More information
Abelsson, A., Bisholt, B. (2017). Nurse students learning acute care by simulation: Focus on observation and debriefing Nurse Education in Practice, 24, 6-13. More information
Abelsson, A. (2017). Being responsible for the life of another human being , 2(4), 164-166. More information
Abelsson, A., Rystedt, I., Suserud, B., Lindwall, L. (2016). Learning by simulation in prehospital emergency care: an integrative literature review Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(2), 234-240. More information
Abelsson, A. (2015). Dom ser döda ut allihop: Att våga fatta svåra beslut , April. More information
Abelsson, A. (2015). 2 minuters träning per arbetspass , April. More information
Abelsson, A. (2014). Nästa gång du hör sirener vill jag att du skall tänka på mig , 1. More information
Abelsson, A., Rystedt, I., Suserud, B., Lindwall, L. (2014). Mapping the use of simulation in prehospital care: a literature review. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 22(22), 12-. More information
Abelsson, A., Blomberg, A. (2013). Rörelsen mellan teori och praxis , 26-28. More information
Abelsson, A., Lindwall, L. (2012). The prehospital assessment of severe trauma patients’ by specialist ambulance nurse in Sweden-a phenomenographic study Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 20, 67-. More information

Doktorsavhandling

Abelsson, A. (2017). Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård (Doctoral thesis, Karlstad: Karlstads universitet). More information

Konferensbidrag

Abelsson, A. (2017). Bringing your simulation into an attractive scientific program - Without the need for research data. 23rd Annual Meeting of, The Society in Europe For Simulation Applied to Medicine, Paris, France, 14-16 June 2017. More information
Abelsson, A. (2017). Kan man se blod i mörkret?. Barnens universitet, Karlstads universitet, 6 oktober 2017. More information
Abelsson, A., Lundberg, L. (2016). CPR performed in the military environment. Lisabon SESAM 2016 - Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, Lisbon 16/6 2016. More information
Abelsson, A. (2015). To optimize prehospital CPR- performed by fire fighters. Society in Europe for Simulation Applied to Medicine 23-26 june, Belfast. More information
Abelsson, A. (2015). Simulering som pedagogisk metod: ett sätt att träna olika patientsituationer. 5:te Högskolepedagogiska utvecklingskonferensen i Karlstad 7 maj.. More information
Abelsson, A. (2015). Prehospital simulation differs from others: Prehospital workshop. Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, 24-26 juni, Belfast. More information
Abelsson, A. (2015). Att träna på en patient som går att starta om. 1:a NT-Forskningskonferensen Karlstad 5 maj.. More information
Abelsson, A. (2015). Full scale pre-hospital care scenario: Prehsopital workshop. Society in Europe for Simulation Applied to Medicine Belfast 25 juni.. More information
Abelsson, A., Rystedt, I., Suserud, B., Lindwall, L. (2014). Experiences of simulation in prehospital emergency care settings, the paramedic and ambulance nurses` point of view. SESAM Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, 12-14 June Poznan, Polen. More information
Abelsson, A. (2014). What do we need to train the ambulance staff in and how can we train them?. Society in Europe for Simulation Applied to Medicine Conference 12-14 june Poznan Polen. More information
Abelsson, A. (2014). Prehospital simulering. Ambulanssjukvård forskningssymposium Lunds Universitet 13 nov.. More information
Abelsson, A. (2014). Så räddar du liv. Barnens universitet, Karlstads universitet. More information
Abelsson, A. (2014). Developing ethical competence among students in nurse specialist programs. The University of Surrey, Faculty of Health and Medical Sciences, 23 okt. Guildford, UK. More information
Abelsson, A. (2014). Att vara doktorand. Introduktionsdag vid Karlstads universitet 19 aug. Karlstad. More information
Abelsson, A. (2013). Öppet samtal mellan Sveriges prehospitala doktorander och representanter för nationell prehospital forskning. Forum för Prehospital Forskning och Utveckling i Västra Götaland Regionen Borås 22 september. More information
Abelsson, A., Lindwall, L. (2013). Att som ambulanssjuksköterska vara förberedd i samband med svårt sjuk patient.. Karlstad: Karlstads universitet, Omvårdnads forskningens dag Karlstad 10 april. More information
Abelsson, A. (2013). The simulation used in prehospital care. Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, Pre-Hospital Special Interest Group Paris 12-15 juni. More information
Abelsson, A. (2013). Vad gör man när man jobbar på ett universitet och forskar om ambulansen?. Nationell Forskarfredag vid Karlstads Universitet 27 sept. Karlstad. More information
Abelsson, A. (2013). Simulering i ambulanssjukvården. Nätverket för Utbildningsansvariga inom Svensk Ambulanssjukvård under Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård kongress 9 sept. Uppsala. More information
Abelsson, A. (2013). Mapping the use of simulation in prehospital care. Society in Europe for Simulation Applied to Medicine Conference 13 juni Paris. More information
Abelsson, A. (2013). Den specialistutbildade ambulanssjuksköterskans uppfattning av att bedöma patienter utsatta för svårt trauma. Röda Korsets sjuksköterskeförening vid Röda Korsets Sjuksköterskeskola 10 april Stockholm.. More information
Abelsson, A. (2013). Att ansvara för en annan människas liv. Nationell Forskarfredag 23 sept. Karlstad. More information
Abelsson, A. (2013). Att bedöma patienter utsatta för trauma. Omvårdnadsforskningens dag. Forskning och utveckling i samverkan- Landstinget i Värmland och Karlstads universitet 10 april.. More information

Övrigt

Abelsson, A., Rystedt, I., Suserud, B., Lindwall, L. . Simulation of high-energy trauma makes knowledge readily available from memory. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information