Cecilia Åberg

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd , Hälsohögskolan

Doktorand

Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Hälsohögskolan

Humsam. Hälsa och Vårdvetenskap. ARN-J.

 

Forskningsområde:

Åldrande är ofta förenat med hälsoproblem som medför skör hälsa, beroende på åldrandet i sig och på förekomst av sjukdom. Forskning visar att äldre känner sig tvingade att lära sig att uthärda och att leva med långvariga hälsoproblem på egen hand. Innovativa idéer krävs för att ge stöd och ta tillvara de hälsoprocesser som finns samt utveckla en vårdande hållning som stärker de äldres livskraft och välbefinnande.

En genomgripande innovation som kan lindra det lidande, som det kan innebära att leva med långvariga hälsoproblem, är att ge dessa äldre personer redskap, så att de kan ta rodret i sitt liv och leva utifrån de förutsättningar som de har. KRAFT-givande samtal bygger på en forskningsbaserad didaktisk modell; Utmaningen att ta rodret i sitt liv – lärande vid långvarig sjukdom. Centralt för denna modell är att stödja reflektion över erfarenheter. Modellen är grundad i ett livsvärldsperspektiv som betonar människors erfarenheter som grund för vårdande och lärande. Projektet kommer att kunna ge kunskaper om hur KRAFT-givande samtal kan stödja den äldre i att lära sig att leva med hälsoproblem i rådande situation samt om och hur ett digitalt verktyg "egenKRAFT" kan vara ett stöd i samtalet.

 

Publikationer:

Att lära i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen

Åberg Cecilia

Reflektion i lärande och vård - en utmaning för sjuksköterskan (145-162). Lund: Studentlitteratur AB, 2015.

 

 

Antologibidrag

Åberg, C. (2015). Att lära i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. In: Mia Berglund, Margaretha Ekebergh (Ed.), Reflektion i lärande och vård - en utmaning för sjuksköterskan (pp. 145 -162). Lund: Studentlitteratur More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information