Cecilia Åberg

Doktorand

Kontakt

Schema
Ändra din information

Cecilia Åberg är Legitimerad Sjuksköterska och Distriktssköterska och har arbetat inom kommunal hälso- och sjukvård. Cecilia anställdes som Adjunkt i Omvårdnad vid Högskolan i Skövde 2014. Sedan 2016 är Cecilia inskriven doktorand inom ämnet Hälsa och vårdvetenskap vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Hälsohögskolan, Jönköping University. Cecilia arbetar 50% som undervisande lärare vid Högskolan i Skövde och 50% som doktorand.

Undervisning

Cecilia är kursansvarig och har undervisning inom både grund- och specialistutbildning som Sjuksköterske- och Distriktssköterskeprogrammet. Cecilia ansvarar även för utbildningen av NKSE-bedömare inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Forskning

Cecilias doktorandstudier bedrivs inom projektet Reflekterande KRAFT-givande samtal till äldre med långvariga hälsoproblem.

Cecilia tillhör forskningsmiljön ARN-J vid JU samt DHEAR, Forskningsgruppen Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem vid Högskolan i Skövde.

Forskningsområde:

Åldrande är ofta förenat med hälsoproblem som medför skör hälsa, beroende på åldrandet i sig och på förekomst av sjukdom. Forskning visar att äldre känner sig tvingade att lära sig att uthärda och att leva med långvariga hälsoproblem på egen hand. Innovativa idéer krävs för att ge stöd och ta tillvara de hälsoprocesser som finns samt utveckla en vårdande hållning som stärker de äldres livskraft och välbefinnande.

En genomgripande innovation som kan lindra det lidande, som det kan innebära att leva med långvariga hälsoproblem, är att ge dessa äldre personer redskap, så att de kan ta rodret i sitt liv och leva utifrån de förutsättningar som de har. KRAFT-givande samtal bygger på en forskningsbaserad didaktisk modell; Utmaningen att ta rodret i sitt liv – lärande vid långvarig sjukdom. Centralt för denna modell är att stödja reflektion över erfarenheter. Modellen är grundad i ett livsvärldsperspektiv som betonar människors erfarenheter som grund för vårdande och lärande. Projektet kommer att kunna ge kunskaper om hur KRAFT-givande samtal kan stödja den äldre i att lära sig att leva med hälsoproblem i rådande situation samt om och hur ett digitalt verktyg "egenKRAFT" kan vara ett stöd i samtalet.

 

Publikationer:

Att lära i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen

Åberg Cecilia

Reflektion i lärande och vård - en utmaning för sjuksköterskan (171-192). Studentlitteratur AB, 2019.

 

 

Artikel

Åberg, C., Berglund, M., Hallgren, J., Gillsjö, C. (2021). Older persons’ experiences of Reflective STRENGTH-Giving Dialogues – ‘It's a push to move forward’ Scandinavian Journal of Caring Sciences, 35(3), 779-787. More information
Åberg, C., Gillsjö, C., Hallgren, J., Berglund, M. (2020). “It is like living in a diminishing world”: older persons’ experiences of living with long-term health problems–prior to the STRENGTH intervention International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15(1). More information

Doktorsavhandling

Åberg, C. (2022). Striving for meaning in a diminishing world: Older persons’ experiences of reflective STRENGTH-giving dialogues including a digital tool (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Antologibidrag

Åberg, C. (2015). Att lära i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. In: Mia Berglund, Margaretha Ekebergh (Ed.), Reflektion i lärande och vård - en utmaning för sjuksköterskan (pp. 145 -162). Lund: Studentlitteratur More information

Övrigt

Åberg, C., Gillsjö, C., Berglund, M., Hallgren, J. . Health Outcomes Following the Health-Promoting “Reflective STRENGTH-Giving Dialogue” Intervention Among Community-Dwelling Older Adults. More information
Åberg, C., Gillsjö, C., Hallgren, J., Berglund, M. . Experiences of a digital health innovation for older persons living with long-term health problems: The SelfSTRENGTH application. More information