Margareta AdolfssonFilosofie doktor


Kontakt

Rum
Hc324
Extern telefon
070-7876464
Signatur/Kortnamn
ADOM
Skype
margareta.adolfsson
Schema
Ändra din information

Forskningsgrupper

Margareta Adolfsson disputerade 2011 och är sedan 2016 docent i handikappvetenskap vid HLK med anslutning till forskargruppen CHILD vid Högskolan Jönköping och Institutet för HandikappVetenskap (IHV). Tidigare har hon arbetat som sjukgymnast inom barnhabilitering och utvecklingsledare inom Habiliteringen i Dalarna.  

Margaretas forskning fokuserar i stor utsträckning på användbarheten av WHO’s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, barn och ungdomsversionen, ICF-CY. Hon har under många år medverkat vid prövning, utveckling och översättning av klassifikationen. Användbarheten avser praktisk nytta för barn och ungdomar liksom också hur begrepp och bedömningsfaktorer kan göras användarvänliga och användbara i både praktik och forskning.

Antologibidrag

Adolfsson, M. (2017). ICF-CY in habilitation services for children. In: S. Castro & O. Palikara (Ed.), An emerging approach for education and care: Implementing a worldwide classification of functioning and disability (pp. 187 -203). London: Routledge More information
Adolfsson, M., Simeonsson, R., Sauer Lee, A., Ellingsen, K. (2012). CHAPTER 27: Major life areas: Play and Education (d810-d880, ICF-CY). In: Annette Majnemer (Ed.), Measures for Children with Developmental Disabilities: An ICF-CY approach (pp. 404 -415). London: Mac Keith Press More information
Adolfsson, M. (2011). Att utvärdera en behandling. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 157 -161). Lund: Studentlitteratur More information
Pless, M., Adolfsson, M., Klang, N. (2011). Att koda enligt ICF. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 111 -128). Lund: Studentlitteratur More information
Pless, M., Adolfsson, M., Klang, N. (2011). ICF som klassifikation. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 53 -70). Lund: Studentlitteratur More information
Pless, M., Adolfsson, M. (2011). Översikt över ICF. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 37 -52). Lund: Studentlitteratur More information
Adolfsson, M. (2011). Att identifiera sin egen situation. In: Mia Pless, Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 151 -156). Lund: Studentlitteratur More information
Pless, M., Adolfsson, M., Klang, N. (2011). ICF som tankemodell. <em></em>. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 19 -36). Lund: Studentlitteratur More information

Artikel

Dreaver, J., Thompson, C., Girdler, S., Adolfsson, M., Black, M., Falkmer, M. (2019). Success Factors Enabling Employment for Adults on the Autism Spectrum from Employers' Perspective Journal of autism and developmental disorders. More information
Johnson, E., Nilsson, S., Adolfsson, M. (2019). How pain management for children with cerebral palsy in South African schools complies with up-to-date knowledge African Journal of Disability, 8. More information
Augustine, L., Lygnegård, F., Granlund, M., Adolfsson, M. (2018). Linking youths’ mental, psychosocial, and emotional functioning to ICF-CY: Lessons learned Disability and Rehabilitation, 40(19), 2293-2299. More information
Adolfsson, M., Sjöman, M., Björck-Åkesson, E. (2018). ICF-CY as a Framework for Understanding Child Engagement in Preschool , 3. More information
Adolfsson, M., Johnson, E., Nilsson, S. (2018). Pain management for children with cerebral palsy in school settings in two cultures: Action and reaction approaches Disability and Rehabilitation, 40(18), 2152-2162. More information
Deramore Denver, B., Adolfsson, M., Froude, E., Rosenbaum, P., Imms, C. (2017). Methods for conceptualising ‘visual ability’ as a measurable construct in children with cerebral palsy BMC Medical Research Methodology, 17(46) London: BioMed Central . More information
Nilsson, S., Johnson, E., Adolfsson, M. (2016). Professionals' perceptions about the need for pain management interventions for children with cerebral palsy in South African school settings Pain Management Nursing, 17(4), 249-261. More information
Klang, N., Rowland, C., Fried-Oken, M., Steiner, S., Granlund, M., Adolfsson, M. (2016). The content of goals in individual educational programs for students with complex communication needs Augmentative and Alternative Communication: AAC, 32(1), 41-48. More information
Johnson, E., Nilsson, S., Adolfsson, M. (2015). Eina! Ouch! Eish! Professionals’ perceptions of how children with cerebral palsy communicate about pain in South African school settings: Implications for the use of AAC Augmentative and Alternative Communication: AAC, 31(4), 325-335. More information
Adolfsson, M., Simmeborn Fleischer, A. (2015). Applying the ICF to identify requirements for students with Asperger syndrome in higher education Developmental Neurorehabilitation, 18(3), 190-202. More information
Adolfsson, M. (2014). The development of social strengths in children with cerebral palsy Developmental Medicine & Child Neurology. More information
Adolfsson, M., Westerberg, C., Möller, K. (2014). Everyday Life Situations of School-Aged Children with Severe Disabilities: What are the Goals for the Future? An Exploratory Study Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2(1), 21-32. More information
Simmeborn Fleischer, A., Adolfsson, M., Granlund, M. (2013). Students with disabilities in higher education - perceptions of support needs and received support: a pilot study International Journal of Rehabilitation Research, 36(4), 330-338. More information
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Lim, C. (2013). Code sets for everyday life situations of children aged 0-6: Sleeping, Mealtimes and Play - a study based on the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth British Journal of Occupational Therapy, 76(3), 127-136. More information
Adolfsson, M. (2013). Applying the ICF-CY to identify children's everyday life situations: A step towards participation-focused code sets International Journal of Social Welfare, 22(2), 195-206. More information
Adolfsson, M., Granlund, M., Pless, M. (2012). Professionals' views of children's everyday life situations and the relation to participation Disability and Rehabilitation, 34(7), 581-592. More information
Granlund, M. Arvidsson, P. Niia, A. Björck-Åkesson, E. Simeonsson, R. Maxwell, G. , ... Pless M. (2012). Differentiating activity and participation of children and youth with disability in Sweden: A third qualifier in the International Classification of Functioning, Disability, and Health for Children and Youth? American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 91(13), S84-S96. More information
Klang Ibragimova, N., Pless, M., Adolfsson, M., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2011). Using content analysis to link texts on assessment and intervention to the International Classification of Functioning, Disability and Health - version for Children and Youth (ICF-CY) Journal of Rehabilitation Medicine, 43(8), 728-733. More information
Adolfsson, M., Malmqvist, J., Pless, M., Granlund, M. (2011). Identifying Child Functioning from an ICF-CY Perspective: Everyday Life Situations Explored in Measures of Participation Disability and Rehabilitation, 33(13-14), 1230-1244. More information
Adolfsson, M., Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Ibragimova, N., Pless, M. (2010). Exploring changes over time in habilitation professionals' perceptions and applications of the International Classification of Functioning, Disability and Health, version for children and youth (ICF-CY) Journal of Rehabilitation Medicine, 42(7), 670-678. More information
Pless, M., Ibragimova, N., Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2009). Evaluation of in-service training in using the ICF and ICF version for children and youth Journal of Rehabilitation Medicine, 41(6), 451-458. More information
Pless, M., Adolfsson, M. (2008). Hälsoklassifikationen ICF: varför, när och hur? Fysioterapi, 38-43 Stockholm: Fysioterapi tidning och förlag AB . More information

Doktorsavhandling

Adolfsson, M. (2011). Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication). More information

Konferensbidrag

Adolfsson, M. (2013). Identification of ICF-CY categories for participation focused code sets for pre-schoolers: A Delphi process. ISEI Regional Conference July 1-3, St Petersburg, Russian Federation. More information
Adolfsson, M. (2012). Identifying children´s everyday life situations using an ICF-CY perspective. Social Work Social Development 2012: Action and Impact conference Stockholm 8-12 July, 2012. More information
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Lim, C. (2012). ICF-CY based code sets focusing on participation for pre-schoolers. Early Childhood Intervention Australia Conference, 9-11 August 2012, Perth, Western Australia.. More information
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Adolfsson, M. (2012). ICF-CY as a common language in early childhood intervention : Work shop. Early Childhood Intervention Australia Conference, 9-11 August 2012, Perth, Western Australia.. More information
Adolfsson, M., Pless, M., Bickenbach, J. (2012). Användning av ICFoch ICF-CY.: Workshop. HAB 2012. Social Work Social Development 2012:Action and Impact conference Stockholm 8-12 July, 2012. More information
Adolfsson, M. (2012). Vad barn med funktionsnedsättningar behöver berätta för habiliterare. Kvalitetsdagar för svensk barn- och ungdomshabilitering, 31 maj - 1 juni 2012, Umeå. ”Barnet och familjen”. More information
Adolfsson, M., Klang, N., Maxwell, G., Ståhl, Y., Ullenhag, A. (2011). Participation as the Focus of Intervention:  Cultural Diversity and Universal Characteristics. Third ISEI Conference. New York City.. More information
Adolfsson, M. (2011). Att öka delaktigheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. ICF-CY’s användbarhet för kartläggning av vardagsfungerande. Ny kunskap om funktionsnedsättning – rapport från forskningsfronten. More information
Adolfsson, M., Pless, M., Malmqvist, J., Granlund, M. (2011). Everyday Life Situations for Child Participation. Third ISEI Conference. New York City.. More information
Adolfsson, M. (2010). ICF-CY to understand everyday life situations for children and youth. Assessments instruments for collaborative problem solving in child- and youth habilitation. ICF-CY Konference. MarselisborgCentret, Århus. Danmark. More information
Adolfsson, M. (2009). ICF-CY lupp på vardagssituationer. Kvalitetsdagar för Svensk Barn- och ungdomshabilitering: Växjö, maj 2009. More information
Adolfsson, M., Pless, M., Ibragimova, N., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2008). Införande av ICF-CY i habiliteringsverksamhet. Västerås, sept 2008. More information
Adolfsson, M., Ibragimova, N., Pless, M. (2008). Om ICF/ICF-CY i egna rutiner och daglig samverkan: Workshop. Västerås sept, 2008. More information
Granlund, M., Adolfsson, M., Ibragimova, N. (2008). ICF-CY som ett stöd i interventionsarbete för barn i behov av AKK. Stockholm ID-Dagarna, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm. More information
Pless, M., Adolfsson, M., Ibragimova, N., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2007). Validity and feasibility in the ICF-model. ID-Dagarna, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm. More information
Adolfsson, M., Pless, M., Ibragimova, N., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2007). Användbarhet av ICF/ICF-CY inom Barn- och ungdomshabilitering. ICF - ökad delaktighet för barn och unga i behov av särskilt stöd. More information
Adolfsson, M., Pless, M., Ibragimova, N., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2007). WHO:s Classification of Functioning, Disability and Health in Child- and Youth Habilitation. The 5th conference on International Classification of Functioning, Disability and Health. Oslo, June 2007. More information
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Pless, M. (2007). ICF-CY based forms for use in problem-solving for children with disabilities. 7th International Scientific Conference Research in Education an Rehabilitation Sciences. More information
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Pless, M. (2007). ICF-CY based forms for use in problem-solving for children with disabilities. NNDR, Göteborg, Sweden, 10-12th May. More information
Adolfsson, M., Granlund, M. (2007). Is ICF a valid tool for structuring health information?. 5th Scandinavian Conference on Health Informatics and 11th Swedish National Term Conference. More information
Adolfsson, M. (2007). WHO:s Classification of Functioning, Disability and Health in Child- and Youth Habilitation. Helsingfors, November 2007. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka