Margareta Adolfsson

Affilerad forskare
Affilierade forskare , Högskolan för lärande och kommunikation

Kontakt

Schema
Ändra din information

Margareta Adolfsson, som disputerade 2011, är docent emeritus i handikappvetenskap med anslutning till forskargruppen CHILD vid Högskolan Jönköping och Institutet för HandikappVetenskap (IHV). Tidigare arbetade hon som sjukgymnast inom barnhabilitering och utvecklingsledare inom Habiliteringen i Dalarna.  

Margaretas forskning har i stor utsträckning fokuserat på barns delaktighet i vardagliga situationer samt användbarheten av WHO’s Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, barn och ungdomsversionen, ICF-CY. Hon har under många år medverkat vid prövning, utveckling och översättning av klassifikationen. Användbarheten avser praktisk nytta för barn och ungdomar liksom också hur begrepp och bedömningsfaktorer kan göras användarvänliga och användbara i både praktik och forskning.

Antologibidrag

Adolfsson, M. (2017). ICF-CY in habilitation services for children. In: S. Castro & O. Palikara (Ed.), An emerging approach for education and care: Implementing a worldwide classification of functioning and disability (pp. 187 -203). London: Routledge
Adolfsson, M., Simeonsson, R., Sauer Lee, A., Ellingsen, K. (2012). CHAPTER 27: Major life areas: Play and Education (d810-d880, ICF-CY). In: Annette Majnemer (Ed.), Measures for Children with Developmental Disabilities: An ICF-CY approach (pp. 404 -415). London: Mac Keith Press
Adolfsson, M. (2011). Att utvärdera en behandling. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 157 -161). Lund: Studentlitteratur
Pless, M., Adolfsson, M., Klang, N. (2011). Att koda enligt ICF. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 111 -128). Lund: Studentlitteratur
Pless, M., Adolfsson, M., Klang, N. (2011). ICF som klassifikation. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 53 -70). Lund: Studentlitteratur
Pless, M., Adolfsson, M. (2011). Översikt över ICF. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 37 -52). Lund: Studentlitteratur
Adolfsson, M. (2011). Att identifiera sin egen situation. In: Mia Pless, Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 151 -156). Lund: Studentlitteratur
Pless, M., Adolfsson, M., Klang, N. (2011). ICF som tankemodell. <em></em>. In: Mia Pless & Mats Granlund (Ed.), Handbok i att använda ICF och ICF-CY (pp. 19 -36). Lund: Studentlitteratur

Artikel

Dreaver, J., Thompson, C., Girdler, S., Adolfsson, M., Black, M., Falkmer, M. (2020). Success Factors Enabling Employment for Adults on the Autism Spectrum from Employers' Perspective Journal of autism and developmental disorders, 50(5), 1657-1667.
Johnson, E., Nilsson, S., Adolfsson, M. (2019). How pain management for children with cerebral palsy in South African schools complies with up-to-date knowledge African Journal of Disability, 8.
Adolfsson, M., Sjöman, M., Björck-Åkesson, E. (2018). ICF-CY as a Framework for Understanding Child Engagement in Preschool , 3.
Adolfsson, M., Johnson, E., Nilsson, S. (2018). Pain management for children with cerebral palsy in school settings in two cultures: Action and reaction approaches Disability and Rehabilitation, 40(18), 2152-2162.
Augustine, L., Lygnegård, F., Granlund, M., Adolfsson, M. (2018). Linking youths’ mental, psychosocial, and emotional functioning to ICF-CY: Lessons learned Disability and Rehabilitation, 40(19), 2293-2299.
Deramore Denver, B., Adolfsson, M., Froude, E., Rosenbaum, P., Imms, C. (2017). Methods for conceptualising ‘visual ability’ as a measurable construct in children with cerebral palsy BMC Medical Research Methodology, 17(46) London: BioMed Central .
Klang, N., Rowland, C., Fried-Oken, M., Steiner, S., Granlund, M., Adolfsson, M. (2016). The content of goals in individual educational programs for students with complex communication needs Augmentative and Alternative Communication: AAC, 32(1), 41-48.
Johnson, E., Nilsson, S., Adolfsson, M. (2015). Eina! Ouch! Eish! Professionals’ perceptions of how children with cerebral palsy communicate about pain in South African school settings: Implications for the use of AAC Augmentative and Alternative Communication: AAC, 31(4), 325-335.
Adolfsson, M., Simmeborn Fleischer, A. (2015). Applying the ICF to identify requirements for students with Asperger syndrome in higher education Developmental Neurorehabilitation, 18(3), 190-202.
Adolfsson, M. (2014). The development of social strengths in children with cerebral palsy Developmental Medicine & Child Neurology.
Adolfsson, M., Westerberg, C., Möller, K. (2014). Everyday Life Situations of School-Aged Children with Severe Disabilities: What are the Goals for the Future? An Exploratory Study Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 2(1), 21-32.
Simmeborn Fleischer, A., Adolfsson, M., Granlund, M. (2013). Students with disabilities in higher education - perceptions of support needs and received support: a pilot study International Journal of Rehabilitation Research, 36(4), 330-338.
Adolfsson, M. (2013). Applying the ICF-CY to identify children's everyday life situations: A step towards participation-focused code sets International Journal of Social Welfare, 22(2), 195-206.
Adolfsson, M., Granlund, M., Pless, M. (2012). Professionals' views of children's everyday life situations and the relation to participation Disability and Rehabilitation, 34(7), 581-592.
Granlund, M. Arvidsson, P. Niia, A. Björck-Åkesson, E. Simeonsson, R. Maxwell, G. , ... Pless M. (2012). Differentiating activity and participation of children and youth with disability in Sweden: A third qualifier in the International Classification of Functioning, Disability, and Health for Children and Youth? American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 91(13), S84-S96.
Klang Ibragimova, N., Pless, M., Adolfsson, M., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2011). Using content analysis to link texts on assessment and intervention to the International Classification of Functioning, Disability and Health - version for Children and Youth (ICF-CY) Journal of Rehabilitation Medicine, 43(8), 728-733.
Adolfsson, M., Malmqvist, J., Pless, M., Granlund, M. (2011). Identifying Child Functioning from an ICF-CY Perspective: Everyday Life Situations Explored in Measures of Participation Disability and Rehabilitation, 33(13-14), 1230-1244.
Adolfsson, M., Granlund, M., Björck-Åkesson, E., Ibragimova, N., Pless, M. (2010). Exploring changes over time in habilitation professionals' perceptions and applications of the International Classification of Functioning, Disability and Health, version for children and youth (ICF-CY) Journal of Rehabilitation Medicine, 42(7), 670-678.
Pless, M., Ibragimova, N., Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2009). Evaluation of in-service training in using the ICF and ICF version for children and youth Journal of Rehabilitation Medicine, 41(6), 451-458.
Pless, M., Adolfsson, M. (2008). Hälsoklassifikationen ICF: varför, när och hur? Fysioterapi, 38-43 Stockholm: Fysioterapi tidning och förlag AB .

Doktorsavhandling

Adolfsson, M. (2011). Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities (Doctoral thesis, Jönköping: School of Education and Communication).

Konferensbidrag

Adolfsson, M. (2013). Identification of ICF-CY categories for participation focused code sets for pre-schoolers: A Delphi process. ISEI Regional Conference July 1-3, St Petersburg, Russian Federation.
Adolfsson, M. (2012). Identifying children´s everyday life situations using an ICF-CY perspective. Social Work Social Development 2012: Action and Impact conference Stockholm 8-12 July, 2012.
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Lim, C. (2012). ICF-CY based code sets focusing on participation for pre-schoolers. Early Childhood Intervention Australia Conference, 9-11 August 2012, Perth, Western Australia..
Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Adolfsson, M. (2012). ICF-CY as a common language in early childhood intervention : Work shop. Early Childhood Intervention Australia Conference, 9-11 August 2012, Perth, Western Australia..
Adolfsson, M., Pless, M., Bickenbach, J. (2012). Användning av ICFoch ICF-CY.: Workshop. HAB 2012. Social Work Social Development 2012:Action and Impact conference Stockholm 8-12 July, 2012.
Adolfsson, M. (2012). Vad barn med funktionsnedsättningar behöver berätta för habiliterare. Kvalitetsdagar för svensk barn- och ungdomshabilitering, 31 maj - 1 juni 2012, Umeå. ”Barnet och familjen”.
Adolfsson, M., Klang, N., Maxwell, G., Ståhl, Y., Ullenhag, A. (2011). Participation as the Focus of Intervention:  Cultural Diversity and Universal Characteristics. Third ISEI Conference. New York City..
Adolfsson, M. (2011). Att öka delaktigheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. ICF-CY’s användbarhet för kartläggning av vardagsfungerande. Ny kunskap om funktionsnedsättning – rapport från forskningsfronten.
Adolfsson, M., Pless, M., Malmqvist, J., Granlund, M. (2011). Everyday Life Situations for Child Participation. Third ISEI Conference. New York City..
Adolfsson, M. (2009). ICF-CY lupp på vardagssituationer. Kvalitetsdagar för Svensk Barn- och ungdomshabilitering: Växjö, maj 2009.
Adolfsson, M., Pless, M., Ibragimova, N., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2008). Införande av ICF-CY i habiliteringsverksamhet. Västerås, sept 2008.
Adolfsson, M., Ibragimova, N., Pless, M. (2008). Om ICF/ICF-CY i egna rutiner och daglig samverkan: Workshop. Västerås sept, 2008.
Granlund, M., Adolfsson, M., Ibragimova, N. (2008). ICF-CY som ett stöd i interventionsarbete för barn i behov av AKK. Stockholm ID-Dagarna, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm.
Pless, M., Adolfsson, M., Ibragimova, N., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2007). Validity and feasibility in the ICF-model. ID-Dagarna, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm.
Adolfsson, M., Pless, M., Ibragimova, N., Granlund, M., Björck-Åkesson, E. (2007). Användbarhet av ICF/ICF-CY inom Barn- och ungdomshabilitering. ICF - ökad delaktighet för barn och unga i behov av särskilt stöd.
Adolfsson, M., Pless, M., Ibragimova, N., Björck-Åkesson, E., Granlund, M. (2007). WHO:s Classification of Functioning, Disability and Health in Child- and Youth Habilitation. The 5th conference on International Classification of Functioning, Disability and Health. Oslo, June 2007.
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Pless, M. (2007). ICF-CY based forms for use in problem-solving for children with disabilities. 7th International Scientific Conference Research in Education an Rehabilitation Sciences.
Adolfsson, M., Björck-Åkesson, E., Granlund, M., Pless, M. (2007). ICF-CY based forms for use in problem-solving for children with disabilities. NNDR, Göteborg, Sweden, 10-12th May.
Adolfsson, M., Granlund, M. (2007). Is ICF a valid tool for structuring health information?. 5th Scandinavian Conference on Health Informatics and 11th Swedish National Term Conference.