Hanna Ahonen

Universitetslektor

Hanna Ahonen är legitimerad tandhygienist och arbetar på avdelningen för odontologi och oral hälsa. Hon har en magisterexamen i oral hälsovetenskap och disputerade i juni 2022 med avhandlingen “The multifaceted concept of oral health- studies on a Swedish general population and perspectives of persons with experience of long-term CPAP-treated obstructive sleep apnea”. Syftet med avhandligen var att undersöka oral hälsa i två populationer- en generell vuxenpopulation och en specifik vuxenpopulation med personer med hypertoni och obstruktiv sömnapné. 
 

Oral hälsa är en viktig del i den allmänna hälsan. Under 2016/17 föreslog World Dental Federation en ny definition och ett teoretiskt ramverk för att beskriva oral hälsa, dess bestämningsfaktorer samt kopplingen till allmän hälsa och välbefinnande. Detta teoretiska ramverk utgjorde grunden för samtliga studier i avhandlingen. 

Hannas forskningsområde är oral hälsa där hon intresserar sig för kopplingen mellan allmän och oral hälsa med fokus på sömnmedicin men också samhällsodontologi. 

Artikel

Kvarnvik, C., Ahonen, H., Jansson, H., Broström, A., Stensson, M., Sayardoust, S. (2024). Clinical and radiographic periodontal status in hypertensive patients with or without obstructive sleep apnea 10 years after diagnosis and CPAP initiation Clinical and Experimental Dental Research, 10(2). More information
Sunnergren, O., Ahonen, H., Holmstrom, M., Broström, A. (2023). Active anterior rhinomanometry: A study on nasal airway resistance, paradoxical reactions to decongestion, and repeatability in healthy subjects Laryngoscope Investigative Otolaryngology (LIO), 8(5), 1136-1145. More information
Ahonen, H., Neher, M., Fransson, E., Broström, A., Lindmark, U. (2023). Views on oral health determinants as described by persons with continuous positive airway pressure-treated obstructive sleep apnoea: a qualitative study BMC Oral Health, 23(1). More information
Ahonen, H., Pakpour, A., Norderyd, O., Broström, A., Fransson, E., Lindmark, U. (2022). Applying World Dental Federation Theoretical Framework for Oral Health in a General Population International Dental Journal, 72(4), 536-544. More information
Ahonen, H., Broström, A., Fransson, E., Neher, M., Lindmark, U. (2022). Oral health-related situations among patients with experience of continuous positive airway pressure treatment: a critical incident analysis of experiences and actions Journal of Sleep Research, 31(Suppl 1). More information
Ahonen, H., Broström, A., Fransson, E., Neher, M., Lindmark, U. (2022). “The terrible dryness woke me up, I had some trouble breathing”- critical situations related to oral health as described by CPAP-treated persons with obstructive sleep apnea Journal of Sleep Research, 31(6). More information
Tofangchiha, M. Lin, C. Scheerman, J. Broström, A. Ahonen, H. Griffiths, M. , ... Pakpour A. (2022). Associations between fear of COVID-19, dental anxiety, and psychological distress among Iranian adolescents BDJ Open, 8(1). More information
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Norderyd, O., Broström, A., Fransson, E., Lindmark, U. (2021). Clinical and self-reported measurements to be included in the core elements of the World Dental Federation's theoretical framework of oral health International Dental Journal, 71(1), 53-62. More information

Doktorsavhandling

Ahonen, H. (2022). The multifaceted concept of oral health: Studies on a Swedish general population and perspectives of persons with experience of long-term CPAP-treated obstructive sleep apnea (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Health and Welfare). More information

Konferensbidrag

Ahonen, H. Kvarnvik, C. Broström, A. Fransson, E. Nygårdh, A. Stensson, M. , ... Lindmark U. (2019). “No one seems to know”: Studieprotokoll för utvärdering av ett teoretiskt ramverk för oral hälsa avseende reliabilitet och validitet i en obstruktiv sömnapné population. SFSS Årskongress, 16-18 oktober 2019, Uppsala. More information
Ahonen, H., Kvarnvik, C., Broström, A., Fransson, E., Nygårdh, A., Stensson, M., Lindmark, U. (2019). Oral hälsa och obstruktiv sömnapné- protokoll för en longitudinell studie. Tandhygienistdagarna, 7-9 april, Arlanda Airport. More information

Övrigt

Ahonen, H., Neher, M., Fransson, E., Broström, A., Lindmark, U. . Views about oral health determinants as described by persons with continuous positive airway pressure-treated obstructive sleep apnea: A qualitative study. More information