Anett Almgren White

Universitetslektor
Avdelningen för språk och kommunikation , Högskolan för lärande och kommunikation

Anette Almgren White är sedan hösten 2017 anställd som universitetslektor i litteraturvetenskap inom ämnet Svenska vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon hade dessförinnan arbetat fyra år som lektor (2012-2016) på Linnéuniversitet, där hon tidigare avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap med intermedial inriktning (2011).

 

Forskning

Almgren White är knuten till forskningsmiljöerna CCD (Communication, Culture & Diversity) och LPS (Lärandepraktiker i och utanför skolan) vilket i korthet innebär att hon beforskar mångfaldsfrågor i skönlitteratur, framförallt bilders betydelse i barnböcker, film och andra medier. Hon är också verksam i forskning som undersöker vilket lärande som sker hos unga såväl i som utanför traditionella lärmiljöer.

 

Antologibidrag

Almgren White, A. (2019). Ingrid Vang Nymans perspektiv på det fantastiska i Pippi Långstrump-trilogin: Intermedial analys av illustrationernas samspel med berättelserna. In: Helene Ehriander & Anette Almgren White (Ed.), Astrid Lindgrens bildvärldar (pp. 85 -101). Göteborg: Makadam Förlag More information
Almgren White, A. (2015). Bilder av Alma i Katthult: Emils skrivande mamma i intermedial belysning. In: Helene Ehriander Martin Hellström (Ed.), Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap (pp. 194 -213). Stockholm: Liber More information

Konferensbidrag

Almgren White, A. (2018). Visual poetry in poetical picturebooks. 2018 Picturebooks Conference, Synergy and Contradiction: How Picturebooks and Picture Books Work, September 6th - 8th, 2018, Cambridge, UK. More information
Almgren White, A. (2018). Climate change and its effect on the relation between Man and other Species in two Children’s Picture books. Second Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies,Bergen, Norway, 25-26 October, 2018. More information
Almgren White, A. (2018). An overview of diverse representation in children’s books from publishing houses in Sweden. International Symposium on Diversity in Children’s Literature, Linnaeus University April 26–27, 2018, Växjö, Sweden. More information
Svensson, A., Almgren White, A., Haglind, T. (2017). Textuniversum och gränsöverskridande lärande. Odense: Syddansk Universitet, Sjätte nordiska konferensen i modersmålsdidaktisk forskning (NNMF 6), Odense, Danmark 30 nov - 1 dec, 2017. More information
Almgren White, A. (2016). "No country for artsy women?": Bilderboksrepresentationer av svenska konstnärer och konstnärskap på den svenska marknaden. Svenska barnboksinstitutet. Stockholm, August 29-Sept 1, 2016.. More information
Almgren White, A. (2016). Transmediations of the Anthropocene – Climate change and its effect on the relation between Man and other Species in Children’s Picture books. Linnaeus University, Växjö, Sweden, October 13-15, 2016.. More information
Almgren White, A. (2016). Culture and identity: Popular culture as characterizing device in Håkan Nesser’s sister novels Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö (1998) and Och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla (2002). 106th Annual Meeting of the Society for the Advancement of Scandinavian Study, April 28-30, 2016, New Orleans, LA, USA. More information

Samlingsverk

(2019). Astrid Lindgrens bildvärldar. Göteborg: Makadam Förlag More information