Anett Almgren White

Universitetslektor i svenska
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Anette Almgren White är sedan hösten 2017 anställd som universitetslektor i litteraturvetenskap inom ämnet Svenska vid Högskolan för lärande och kommunikation. Hon hade dessförinnan arbetat fyra år som lektor (2012-2016) på Linnéuniversitet, där hon tidigare avlagt doktorsexamen i litteraturvetenskap med intermedial inriktning (2011).

 

Forskning

Almgren White är knuten till forskningsmiljöerna CCD (Communication, Culture & Diversity) och LPS (Lärandepraktiker i och utanför skolan) vilket i korthet innebär att hon beforskar mångfaldsfrågor i skönlitteratur, framförallt bilders betydelse i barnböcker, film och andra medier. Hon är också verksam i forskning som undersöker vilket lärande som sker hos unga såväl i som utanför traditionella lärmiljöer.

 

Artikel

Almgren White, A., Ehriander, H. (2023). Konstverk som hjälpare vid tidsförflyttning. Ekfrasen i Sigrid Heucks Mäster Joachims hemlighet (1995) och Den förtrollade ryttarstatyn (2007) av Pamela Kavanagh HumaNetten, 142-160. More information
Almgren White, A., Ehriander, H., Piltz, L. (2023). I dialogens tjänst. Det mediala samtalet i den heteromediala bilderboken HumaNetten, 161-175. More information
Almgren White, A., Ehriander, H. (2020). Ett litet djur åt Pelle – en bilderboks relationer till Vi på Saltkråkan HumaNetten, 231-255. More information
Almgren White, A. (2014). Den levandegjorda statyn: En intermedial analys av statyekfraser i bilderboken Tidskrift för litteraturvetenskap, 44(2), 35-48 Stockholm: Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap . More information
Almgren White, A. (2012). Gojor som gojar!? En intertextuell belysning av Cornelis Vreeswijks ’Cloës goja' HumaNetten, 25-32 Växjö: Linnaeus University Press . More information

Doktorsavhandling

Almgren White, A. (2011). Intermedial narration i den fotolyriska bilderboken: Jean Claude Arnault, Katarina Frostenson och Rut Hillarp (Doctoral thesis, Växjö: Linnaeus University Press). More information

Antologibidrag

Almgren White, A., Ehriander, H. (2021). A Pet for Pelle – A Picture Book’ s Relationship to Seacrow Island. In: H. Ehriander (Ed.), Astrid Lindgren's Works (pp. 39 -69). Växjö: Linnaeus University Press More information
Almgren White, A. (2021). Pictures of Alma of Katthult. In: H. Ehriander (Ed.), Astrid Lindgren's Works (pp. 22 -38). Växjö: Linnæus University Press More information
Almgren White, A. (2020). Bilderbokens potential att i förskoleklass utveckla förståelse om människans aktiva roll för global hållbar utveckling. In: C. Löwe & Å. Nilsson Skåve (Ed.), Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman: i barn- och ungdomslitteratur (pp. 80 -103). Stockholm: Natur och kultur More information
Almgren White, A. (2019). Ingrid Vang Nymans perspektiv på det fantastiska i Pippi Långstrump-trilogin: Intermedial analys av illustrationernas samspel med berättelserna. In: Helene Ehriander & Anette Almgren White (Ed.), Astrid Lindgrens bildvärldar (pp. 85 -101). Göteborg: Makadam Förlag More information
Almgren White, A. (2015). Bilder av Alma i Katthult: Emils skrivande mamma i intermedial belysning. In: Helene Ehriander Martin Hellström (Ed.), Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap (pp. 194 -213). Stockholm: Liber More information
Almgren White, A. (2013). "Jag ögonfotograferar allt": Den dokumentära impulsen i Överblivet av Jean Claude Arnault och Katarina Frostenson. In: Annette Årheim, Maria Olaussen, Peter Forsgren & Lars Elleström (Ed.), Resor i tid och rum: Festskrift till Margareta Petersson (pp. 17 -30). Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag More information
Almgren White, A. (2011). Nya perspektiv på bilderboken: exempel från Astrid Lindgrens samarbeten med Ingrid Vang Nyman och Ilon Wikland. In: Helene Ehriander och Maria Nilson (Ed.), Starkast i världen!: Att arbeta med Astrid Lindgrens författarskap i skolan (pp. 46 -58). Lund: BTJ Förlag More information
Almgren White, A. (2007). Uppsatshandledning i praktiken. In: Uppsatshandledning - tankar från forskningscirklar: Uppsatshandledning i praktiken (pp. 33 -40). More information

Recension

Almgren White, A. (2015). Book review of Elise Seip Tønnessen (ed.): Jakten på fortellinger: Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. More information

Konferensbidrag

Almgren White, A., Sundberg, S. (2023). Creative play sculptures from a sustainable and intermedial perspective. Environmental Emergencies Across Media, March 16-18, 2023, Kalmar, Sweden. More information
Almgren White, A., Ehriander, H. (2021). Astrid Lindgren’s Seacrow Island from an Intermedial Perspective. The 8th International Conference of The European Network of Picturebook Research: Picturebooks in Time, 3-4 October, 2021, Hybrid (Tel Aviv University & Zoom). More information
Almgren White, A. (2018). Visual poetry in poetical picturebooks. 2018 Picturebooks Conference, Synergy and Contradiction: How Picturebooks and Picture Books Work, September 6th - 8th, 2018, Cambridge, UK. More information
Almgren White, A. (2018). Climate change and its effect on the relation between Man and other Species in two Children’s Picture books. Second Workshop of the Ecocritical Network for Scandinavian Studies,Bergen, Norway, 25-26 October, 2018. More information
Almgren White, A. (2018). An overview of diverse representation in children’s books from publishing houses in Sweden. International Symposium on Diversity in Children’s Literature, Linnaeus University April 26–27, 2018, Växjö, Sweden. More information
Svensson, A., Almgren White, A., Haglind, T. (2017). Textuniversum och gränsöverskridande lärande. Odense: Syddansk Universitet, Sjätte nordiska konferensen i modersmålsdidaktisk forskning (NNMF 6), Odense, Danmark 30 nov - 1 dec, 2017. More information
Almgren White, A. (2016). "No country for artsy women?": Bilderboksrepresentationer av svenska konstnärer och konstnärskap på den svenska marknaden. Svenska barnboksinstitutet. Stockholm, August 29-Sept 1, 2016.. More information
Almgren White, A. (2016). Transmediations of the Anthropocene – Climate change and its effect on the relation between Man and other Species in Children’s Picture books. Linnaeus University, Växjö, Sweden, October 13-15, 2016.. More information
Almgren White, A. (2016). Culture and identity: Popular culture as characterizing device in Håkan Nesser’s sister novels Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö (1998) and Och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla (2002). 106th Annual Meeting of the Society for the Advancement of Scandinavian Study, April 28-30, 2016, New Orleans, LA, USA. More information

Övrigt

Almgren White, A. (2013). ”Dröm blir verklighet”, om Lena Andersons Linnea i Målarens trädgård: ur Gulligt! Läskigt! Roligt!, utställningskatalog, ed. Martin Hellström. Norrköping: Norrköpings konstmuseum, 2013, s. 10.. Norrköping More information

Samlingsverk

(2019). Astrid Lindgrens bildvärldar. Göteborg: Makadam Förlag More information
(2016). Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. Bergen: Universitetsforlaget More information

Licentiatavhandling

Almgren White, A. (2009). Intermedial narration i fotolyrik: Två exempel: Katarina Frostenson/Jean Claude Arnault och Rut Hillarp (Licentiate thesis, Växjö: Växjö universitet). More information