Ann-Christine Andersson

Universitetslektor Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och
Docent
Filosofie doktor

Ann-Christine är Docent i kvalitetsförbättring och Ledarskap inom Hälsa och Välfärd, och arbetar som lektor och forskare på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare, School of Health and Welfare. Hon undervisar och handleder studenter på masterprogrammet i kvalitetsförbättring och ledarskap för hälsa och välfärd.

Ann-Christines forskning är tvärvetenskaplig inom området förbättringsvetenskap, och sträcker sig från organisatoriskt perspektiv och införande av regelverk och samverkan, till mer personnära co-production och co-design. Hon handleder doktorander inom vitt skilda ämnesområden, ledarskap och vuxenutveckling, lärande och sensemaking, förbättringsarbete i Tanzania, kvalitetsregisterforskning, migration och införande av e-hälsosystem i psykiatri, alla med bäring på förbättringskunskap och förbättringsforskning.

Ann-Christine är en ofta anlitad föreläsare och lärare, både internt på högskolan, andra universitet och högskolor och av externa organisationer och myndigheter. Hon har internationella kontakter och erfarenheter genom bland annat arbete med en MOOC tillsammans med NHS i Storbritannien, och som handledare åt doktorander i Tanzania.

Ann-Christine disputerade 2013 vid tekniska högskolan, Linköpings Universitet med avhandlingen Quality Improvement in Healthcare: Experiences from a Swedish County Council Initiative.

Antologibidrag

Andersson, A. (2018). Kvalitetsarbete inom omvårdnad – förbättringskunskap och ständiga förbättringar. In: A. Hommel & Å. Andersson (Ed.), Kvalitetsutveckling inom omvårdnad: sjuksköterskans professionella ansvar (pp. 45 -68). Lund: Studentlitteratur AB
Idvall, E., Andersson, A. (2014). Kvalitetsutveckling inom omvårdnad. In: Anna Ehrenberg och Lars Wallin (Ed.), Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling (pp. 331 -357). Lund: Studentlitteratur AB

Artikel

Ärleskog, C., Vackerberg, N., Andersson, A. (2021). Balancing power in co-production: introducing a reflection model Humanities and Social Sciences Communications, 8.
Gremyr, A., Andersson-Gäre, B., Greenhalgh, T., Malm, U., Thor, J., Andersson, A. (2020). Using complexity assessment to inform the development and deployment of a digital dashboard for schizophrenia care: Case study Journal of Medical Internet Research, 22(4).
Andersson, A., Golsäter, M., Andersson-Gäre, B., Melke, A. (2020). Learning through networking in healthcare and welfare: The use of a breakthrough collaborative in the Swedish context International Journal of Healthcare Management, 13(3), 236-244.
Kjellström, S., Andersson, A., Samuelsson, T. (2020). Professionals’ experiences of using an improvement programme: applying quality improvement work in preschool contexts BMJ Open Quality, 9(3).
Norrman Brandt, E., Kjellström, S., Andersson, A. (2019). Transformational change by a post-conventional leader Leadership & Organization Development Journal, 40(4), 457-471.
Norrman Brandt, E., Kjellström, S., Andersson, A. (2019). The future trip: A story of transformational change Journal of Organizational Change Management, 32(7), 669-686.
Andersson, A., Melke, A., Andersson Gäre, B., Golsäter, M. (2018). Identification of children as relatives with a systematic approach; a prerequisite in order to offer advice and support Quality Management in Health Care, 27(3), 172-177.
Algurén, B., Andersson Gäre, B., Thor, J., Andersson, A. (2018). Quality indicators and their regular use in clinical practice – results from a survey among users of two cardiovascular National Registries in Sweden International Journal for Quality in Health Care, 30(10), 786-792.
Nordin, A., Andersson-Gäre, B., Andersson, A. (2018). Sensemaking and cognitive shifts – learning from dissemination of a National Quality Register in health care and elderly care Leadership in Health Services, 31(4), 371-383.
Nordin, A., Andersson-Gäre, B., Andersson, A. (2018). Prospective sensemaking of a national quality register in health care and elderly care Leadership in Health Services, 31(4), 398-408.
Kjellström, S., Andersson, A. (2017). Applying adult development theories to improvement science International Journal of Health Care Quality Assurance, 30(7), 617-627.
Nordin, A., Andersson-Gäre, B., Andersson, A. (2017). Emergent programme theories of a national quality register - a longitudinal study in Swedish elderly care Journal of Evaluation In Clinical Practice, 23(6), 1329-1335.
Andersson, A., Johansson, R., Elg, M., Andersson-Gäre, B., Christensson, L. (2017). Using quality improvement methods to implement guidelines to decrease the proportion of urinary retention in orthopaedic care , 3(1).
Areskoug Josefsson, K., Andersson, A. (2017). The co-constructive processes in physiotherapy , 4, 1-8.
Andersson, A. (2017). How to reach effective health service delivery? , 5(4).
Janlöv, A., Ainalem, I., Andersson, A., Berg, A. (2016). An improvement program as a way to intensify inter-professional collaboration in the community for people with mental disabilities: a follow-up Issues in Mental Health Nursing, 37(12), 885-893.
Andersson, A., Ainalem, I., Berg, A., Janlov, A. (2016). Challenges to improve inter-professional care and service collaboration for people living with psychiatric disabilities in ordinary housing Quality Management in Health Care, 25(1), 44-52.
Andersson, A., Idvall, E., Perseius, K., Elg, M. (2014). Two Different Strategies to Facilitate Involvement in Healthcare Improvements: A Swedish County Council Initiative Global Advances in Health and Medicine, 3(5), 22-28.
Tingsvik, C., Bexell, E., Andersson, A., Henricson, M. (2013). Meeting the challenge: ICU-nurses' experiences of lightly sedated patients Australian Critical Care, 26(3), 124-129.

Konferensbidrag

Robert, G. Kjellström, S. Areskoug Josefsson, K. Andersson-Gäre, B. Andersson, A. Ockander, M. , ... Donetto S. (2019). Exploring, measuring and enhancing the co-production of health and wellbeing at the national, regional and local levels through comparative case studies in Sweden and England: The 'Samskapa' research programme (study protocol). 14th ESA Conference, Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, 20-23 August 2019, Manchester, UK.
Norrman Brandt, E., Kjellström, S., Andersson, A. (2018). A transformational change process by a post heroic leader. European Society for Research on Adult Development (ESRAD), ​25th to 27th May 2018, University of Greenwich, London, UK.

Rapport

Andersson, A., Andersson Gäre, B., Thor, J., Lenrick, R. (2018). Rapport om utvärdering av IVO:s lärande tillsyn. Jönköping: Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare
Andersson, A., Andersson-Gäre, B., Golsäter, M., Melke, A. (2016). Erfarenheter från lärandeseminarier: Barn som anhöriga: Reflektioner från följeforskning. Jönköping: Jönköping University, Jönköping Academy For Improvement Of Health And Welfare

Övrigt