Petra Assarsson

Universitetsadjunkt pedagogik

Avdelningen för psykologi och pedagogik , Högskolan för lärande och kommunikation

Filosofie Master


Kontakt

Rum
Hb231
Telefon
+46 36-10 1450
Extern telefon
0733-300251
Signatur/Kortnamn
ASPETR
Schema
Ändra din information

Antologibidrag

Assarsson, P. (2013). En bedömningsform för ämneslärarutbildningen i musik. In: Henrik Hegender & Martin Stigmar (Ed.), Universitetspedagogik i praktiken: Sexton lärartexter om pedagogisk utveckling (pp. 12 -23). Växjö: Linnéuniversitetet More information

Konferensbidrag

Florin Sädbom, R., Lindström, C., Assarsson, P., Nersäter, A. (2017). Undervisningsutvecklande forskning med learning study som guidande princip. Forskningsbaserad undervisning, 21 nov, 2017 HLK. More information
Assarsson, P. (2016). Blir våra förskollärarstudenter rustade för att arbeta med estetiska lärprocesser?. Nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning (NEÄL), Stockholm, 16-17 november, 2016.. More information

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information