Andrea Atterström

Doktorand
Forskarutbildning , Högskolan för lärande och kommunikation

Antologibidrag

Atterström, L & Atterström, A. (2020). Jag hör inte hemma i någon annan värld. I: Swärd, A-K, Reichenberg, M & Fischbein, S. (red). Positiv specialpedagogik. Teorier och tillämpning (s 119-136). Lund: Studentlitteratur. 

Antologibidrag

Atterström, L., Atterström, A. (2020). Jag hör inte hemma i någon annan värld. In: A.-K. Swärd, S. Fischbein & M. Reichenberg (Ed.), Positiv specialpedagogik: Teorier och tillämpningar (pp. 119 -136). Lund: Studentlitteratur AB