Linda Baccstig

Universitetsadjunkt i bild
Avdelningen för språk, estetiska ämnen och litteratur , Högskolan för lärande och kommunikation

Antologibidrag

Baccstig, L., Öberg, J. (2023). Konsthistoria möter historieundervisning i lärarutbildningen. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 31 -64). Lund: Studentlitteratur AB More information
Baccstig, L., Lindberg, Y. (2023). Estetisk verkanskraft i undervisning med historiska dimensioner. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 65 -98). Lund: Studentlitteratur AB More information
Lindberg, Y., Baccstig, L., Öberg, J. (2023). Inledning. In: J. Öberg, Y. Lindberg & L. Baccstig (Ed.), Undervisningens konst (pp. 13 -30). Lund: Studentlitteratur AB More information
Öhling, K., Baccstig, L. (2022). Lärarlyftet i Bild – tio års erfarenhet och utveckling. In: Åsa Hirsh & Jesper Boesen (Ed.), Uppdragsutbildning – ett ömsesidigt lärande i samverkan (pp. 38 -56). Jönköping: Jönköping University, School of Education and Communication More information

Övrigt

Hammarsten, M., Baccstig, L. (2023). Vandalorums Vetenskapslunch. More information

Samlingsverk

(2023). Undervisningens konst. Lund: Studentlitteratur AB More information